SLIMLINE NG – telekomunikační napájecí zdroje

Chytré, flexibilní, modulární • vysoce efektivní a spolehlivé • ekonomicky výhodné

SLIMLINE NG – telekomunikační napájecí zdroje

Spolehlivé, ekonomicky výhodné řešení - vyrobeno v Německu

SLIMLINE NG kombinace usměrňovač-střídač - v jednom systému
Kombinace usměrňovače (72 kW / 90 kW) a střídače (7,5 kVA / 7,5 kVA) v jednom systému

V našem moderním světě se stalo běžným používat řadu elektronických zařízení, pro okamžité spojení, komunikaci, řízení procesů a transakcí.

Abychom byli vždy k zastižení, je nutný trvalý přístup k sítím jejichž základ je tvořen vysokorychlostními datovými platformami, jako je LTE a v budoucnu 5G. Takové telekomunikační technologie potřebují mít spolehlivý, stále funkční napájecí zdroj.

Společnost BENNING dodávala po celá desetiletí bateriové střídavé a stejnosměrné napájecí zdroje mnoha mobilním operátorům a operátorům pevných linek po celém světě a investovala zejména do vývoje vysoce účinných zdrojů navržených pro energeticky úsporný a spolehlivý provoz. V dnešní době se společnost BENNING řadí mezi přední dodavatele vysoce účinných zdrojů napájení pro bezpečný provoz informačních, telekomunikačních a průmyslových technologických systémů.

Ekonomicky nejvýhodnější řešení pro každý požadavek

Nová řada SLIMLINE zabezpečuje celou řadu mobilních a rádiových aplikací od mobilních ústředen (zkráceně MSC) přes systémy základnových stanic (BSC) až po jednotlivé vysílací základny (BTS). Tyto systémy napájení tak chrání celou přenosovou technologii (LTE, 5G, VOIP, TV, servery atd.) před ztrátou napájení.

Nosič modulů SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
19", 1U nosič může pojmout buď 5 usměrňovačových modulů v kombinaci s kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů.
Nosič modulů SLIMLINE 3000 NG - usměrňovač
19", 1U nosič může pojmout buď 4 usměrňovačové moduly 48 V a 3000 W v kombinaci s kontrolérem nebo 5 usměrňovačových modulů.

SLIMLINE 2000 NG

4 kW modul systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 4 kW, včetně modulu kontroléru a jištění baterie a zátěže

Nízký výkon až 4000 W

Nejmenší nízkonapěťový telekomunikační napájecí systém SLIMLINE PSU 4000 pojme maximálně dva usměrňovačové moduly 48 V / 2000 W, kontrolér, a jištění baterií a zátěže, vše integrované do jednoho 19", 1U nosiče.

22 kW nosič systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 22 kW s kontrolérem

Nosič pro střední výkony
Výkonu 10 kW (s modulem kontroléru) nebo 12 kW, při zachování výšky pouze 1U, lze dosáhnout pomocí jednoho nosiče, plně osazeného usměrňovači a pokrýt tak požadavky na střední výkony, do kterých spadají například mobilní rádiové stanice.

Výkon lze zvýšit až na 22 kW paralelním připojením druhého nosiče SLIMLINE

Pro všechny rozsahy výkonů jsou k dispozici distribuční pole s různými výstupy pro baterie i zátěž, díky nimž je SLIMLINE kompaktní systém. I distribuční pole jsou umístěna do 19" zásuvných jednotek.

10 kW modul systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a jištěním baterií i zátěže. Jmenovitého výkonu 2 - 34 kW lze dosáhnout přizpůsobením usměrňovačů a pole jištění.

Nosič pro větší výkony až 400 kW

Většího jmenovitého výkonu, jako je třeba v uzlech a distribučních stanicích, lze dosáhnout paralelním propojením více nosičů SLIMLINE. To umožňuje dosáhnout výkonu až 400 kW. Tyto systémy jsou integrovány do 19" skříní, které mohou obsahovat také baterie a distribuci.

SLIMLINE kontrolér nabízí široké ovládací a monitorovací funkce.

SLIMLINE - ekonomicky výhodný provoz a maximální dostupnost.

Maximální dostupnost
 • maximální dostupnost
  • velmi vysoká spolehlivost
  • nízká střední doba opravy (MTTR)
  • spolehlivá hot-swap modularita
  • decentralizovaná paralelní architektura
  • vzdálený monitoring prostřednictvím TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávané energie
  • sinusový vstupní proud, žádná absorpce jalového výkonu (účiník ≥0,99)
Minimalizované provozní náklady
 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost >97% i při částečném zatížení
  • extrémně úsporné řešení s ohledem na instalační prostor
  • dlouhodobě udržitelné investice díky konceptu "pay as you grow" a rozšiřitelnosti až do 400 kW
  • automatická synchronizace modulů usměrňovače během výměny nebo retrofitu
  • nízké náklady na instalaci, uvedení do provozu a rozšíření
Modulární koncepce

Modulární koncepce

Modulární koncepce významně snižuje náklady a časovou náročnost instalace a údržby nových telekomunikačních zdrojů SLIMLINE na nově budovaných nebo přestavovaných zařízeních.

Flexibilní rozšiřitelnost až do 400 kW

Systém SLIMLINE je jednoduše rozšiřitelný a může se rozšiřovat v souladu s požadavky zákazníků - od 2 do 400 kW. Vzhledem k vysokému stupni modularity je možné plánovat, konfigurovat a dodávat přizpůsobené systémy ve velmi krátké době. Je možné kombinovat usměrňovače a střídače v jednom systému. Obě součásti systému jsou monitorovány pomocí společného rozhraní MCU 3000.

Hot plug

Všechny moduly lze snadno vyměnit za plného provozu (Hot plug). Nosič SLIMLINE s příslušným množstvím usměrňovačovýh modulů a přiřazeným jištěním baterií a zátěže vytváří modulární napájecí systém SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Tato řada má o více než 33 % vyšší výkonovou hustotu než předešlý model

Nově zdroje SLIMLINE jsou vyvinuty na míru požadavkům provozovatelů telekomunikačních sítí. Obsahují:

 • optimální provozní spolehlivost
 • maximální energetickou účinnost
 • optimální náročnost na prostor
 • flexibilitu (pay as you grow)
 • modularitu

Nejenže významně přispívají k nízkým celkovým nákladům vlastníka (TCO), ale značně také zkracují instalační a montážní časy a také zjednodušují a zefektivňují údržbu v pozdějším provozu.

U systémů s výkonovým rozsahem od 2 kW do 400 kW je používán pouze jeden typ usměrňovače. To zjednodušuje správu zásob a logistiku ve prospěch majitele, protože stačí držet na skladě pouze jeden typ modulu pro všechny systémy.

Optimální energetická účinnost na minimálním prostoru

K vytvoření kompletních napájecích systémů jsou k dispozici usměrňovačové moduly s výkonem 2000 kW. Nosič 19" výšky 1U může pojmout buď pět modulů usměrňovače 48 V / 2000 W v kombinaci s monitorovací a řídicí jednotkou (SLIMLINE kontrolér) nebo šest modulů usměrňovače. To dává výkon 10 kW nebo 12 kW na jednu skříň.

Vztah účinnosti a výstupního výkonu

U této řady vysoce účinných usměrňovačů byly energetické ztráty, ke kterým dochází při změně ze střídavého proudu na stejnosměrný, ve srovnání s předchozím modelem sníženy až od 30%. Současně byla snížena i celková fyzická velikost usměrňovače o více než 33%.

Obzvláště působivý fakt je, že řada SLIMLINE pracuje s účinností přesahující 97% v zátěžovém rozsahu od 50% do 90%. To generuje značné úspory pro poskytovatele telekomunikačních služeb, kteří provozují řadu takových systémů. Volitelně lze aktivovat správu napájení, která sleduje požadavky zátěže a automaticky podle toho připojuje nebo odpojuje moduly usměrňovače.

SLIMLINE kontrolér - vzdálený monitoring a spolehlivost ve velice kompaktním provedení

SLIMLINE kontrolér nabízí rozsáhlé kontrolní a monitorovací funkce. V případě malých výkonů se obvykle vkládá do nosiče SLIMLINE jako modul. Do jednoho 19" 1U nosiče lze umístit buď pět usměrňovačových modulů 48 V / 2000 W kombinovaných s modulem kontroléru nebo šest usměrňovačových modulů. V případě napájecích zdrojů s vyšším jmenovitým výkonem lze monitorovací a řídicí jednotku integrovat do dveří rozvaděče.

Kontrolér sleduje celý systém a řídí například správu napájení. Systém je strukturován tak, aby zajistil, že napájecí zdroj zůstane funkční i v případě poruchy kontroléru. Usměrňovače nadále napájí systém a baterie, takže výkon zůstává na 100%. Porucha proto není pro provoz kritická a není třeba redundance kontroléru. To redukuje potřebný prostor a snižuje investiční a provozní náklady. Nemusíme zmiňovat, že v případě poruchy kontroléru se zobrazí hlášení, takže je možné podniknout okamžité kroky k jeho rychlé výměně servisním technikem.

Display modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Na čelní straně nového modulu SLIMLINE kontrolér je 1,8" displej, port USB 2.0 (například pro připojení Wi-Fi adaptéru) a také ethernetový port.
Dotykový displej modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
V případě systémů s větším jmenovitým výkonem lze kontrolér (MCU 3000) vestavět do dveří skříně zdroje. Toto provedení má 10,4" dotykový displej.

Ovládání pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu je již snadné.

V provedení SLIMLINE kontrolér pro vložení do nosiče, je vtěsnáno velké množství komponent do prostoru pouhé 1/5 19" nosiče, takže modul nabízí například rozhraní SNMP, modbus, modem, ethernet a USB Wi-Fi adaptér.

Systém je konfigurovatelný pomocí integrovaného barevného displeje na čelní straně. Je-li k dispozici mobilní zařízení nebo počítač, lze konfiguraci pohodlně provést prostřednictvím síťového připojení a internetového prohlížeče. Není potřeba žádný další software. Díky neustálému přizpůsobování prostředí požadavkům uživatelů jsou nyní poskytována všechna důležitá měření a nastavení jasně, přesně a jednoduše.

Vysoký kontrast a jas SLIMLINE kontroléru pomáhá také fungovat jako vizuální výstražný systém. Pokud dojde k poruše, je celý displej podsvětlen červeně, aby byl dobře viditelný z dálky.

Konektivita modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Modul SLIMLINE kontrolér umožňuje pět způsobů připojení pouze v jediné jednotce o šířce 1/6 19". Předchozí model, pro totéž, vyžadoval další prostor.

SLIMLINE 3000 NG

12 kW modul SLIMLINE 3000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s modulem kontroléru

Nosič pro střední výkony až 27 kW

Systému o jmenovitém výkonu 12 kW (s modulem kontroléru) nebo 15 kW o výšce pouze jednoho modulu lze dosáhnout pomocí nosiče plně osazeného usměrňovači pro střední výstupní rozsah, který zahrnuje například mobilní rádiové stanice.

Modul systému SLIMLINE 3000 NG 27kW - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 27 kW s modulem kontroléru

Výkon lze zvýšit až na 27 kW paralelním zapojením druhého nosiče SLIMLINE. Pro všechny výkonové řady jsou k dispozici distribuční pole s různými výstupy pro baterie a spotřebiče, které zaručují kompaktní a prostorově úsporný systém. Distribuční pole jsou také usazena v 19" zásuvných jednotkách.

Modul SLIMLINE 3000 NG 12kW s distribučním polem - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s kontrolérem, distribučním polem baterií a spotřebičů. Jmenovitého výkonu 3 - 27 kW lze dosáhnout změnou počtu usměrňovačů a přizpůsobením distribučního pole.

Nosič pro vysoké výkony až 300 kW

větších jmenovitých výkonů, které jsou vyžadovány v uzlech a distribučních stanicích, lze dosáhnout patalelním propojením více nosičů SLIMLINE. To umožňuje dosáhnout jmenovitého výkonu až 300 kW. Tyto systémy bývají osazovány do 19" skříní, které mohou obsahovat také baterie a distribuční pole.

K dispozici je i jednotka SLIMLINE kontrolér pro širší ovládací a monitorovací funkce.

SLIMLINE - ekonomicky výhodný provoz a maximální dostupnost.

Maximální dostupnost
 • maximální dostupnost
  • maximální dostupnost
  • velmi vysoká spolehlivost
  • nízká střední doba opravy (MTTR)
  • spolehlivá Hot-Swap modularita
  • decentralizovaná paralelní architektura
  • vzdálený monitoring přes TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávané energie
  • sinusový vstupní proud, žádná absorpce jalového výkonu (účiník ≥0,99)
Minimalizované provozní náklady
 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost až 98% i při částečném zatížení
  • extrémně vysoká hustota výkonu a tedy nízké nároky na prostor v místě instalace
  • spolehlivě udržitelné investice díky průběžnému růstu "pay as you grow"
  • automatická synchronizace usměrňovacích modulů během výměny a dovybavení
  • nízké výdaje na instalaci, uvedení do provozu a rozšíření
Koncept flexibilních komponent

Koncept modulárních komponent

Modulární koncepce významně snižuje náklady a časovou náročnost instalace a údržby nových telekomunikačních napájecích zdrojů SLIMLINE na nově budovaných nebo přestavovaných zařízeních.

Pružná rozšiřitelnost až na 300 kW

Systém SLIMLINE je jednoduše rozšiřitelný a může růst v souladu s požadavky zákazníka až na 100 modulů s celkovým výkonem 300 kW. Vzhledem k vysokému stupni modularity je možné plánovat, konfigurovat a dodávat systémy přizpůsobené konkrétním potřebám ve velmi krátkém čase. Je možné kombinovat usměrňovače a střídače v jednom systému. Obě součásti systému jsou monitorovány a konfigurovány prostřednictvím MCU 3000

Hot plug

Všechny moduly lze vyměnit za provozu (Hot plug). Nosič SLIMLINE s příslušným počtem usměrňovačových modulů společně s distribučním polem baterií a zátěže tvoří kompletně modulární systém napájení SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Zvýšená hustota výkonu usměrňovače SLIMLINE 3000 NG - srovnání usměrňovače
Tato řada má o 60% lepší hustotu výkonu než předchozí řada

Nová řešení napájení SLIMLINE jsou vyvinuta na míru požadavkům provozovatelů telekomunikačních sítí. Obsahují:

 • optimální provozní spolehlivost
 • maximální energetická účinnost
 • optimální uživatelský prostor
 • flexibilita "pay as you grow"
 • modularita

Přispívají nejen k nízkým celkovým nákladům vlastníka (TCO), ale značně také zkracují instalační a montážní čas a také zjednodušují a zefektivňují možnosti údržby v pozdějším provozu.

Pouze jediný typ usměrňovače postačí pro systémy v rozsahu výkonu od 3 kW do 300 kW. To zjednodušuje správu skladů a logistiku ve prospěch majitele, protože je nucen držet skladem jen jeden typ modulů pro veškeré systémy.

Optimální energetická účinnost na minimálním uživatelském prostoru

Pro sestavení kompletního napájecího systému jsou k dispozici jednotlivé moduly s výkonem 3000 W. Do 19" nosiče výšky 1U lze umístit buď čtyři usměrňovací moduly 48V / 3000 W v kombinaci s monitorovací a řídicí jednotkou (SLIMLINE kontrolér), nebo pět usměrňovačových modulů. Tedy 12 kW nebo 15 kW na modul nosiče.

Vztah účinnosti a výstupního výkonu

U této řady vysoce účinných usměrňovačů došlo ke snížení ztrát energie, ke kterým dochází při transformaci ze střídavého proudu na stejnosměrný, ve srovnání s předchozím modelem až o 30%. Současně byl snížen celkový potřebný prostor o více než 33%.

Obzvláště působivý je fakt, že řada SLIMLINE pracuje s účinností přesahující 98% v rozsahu zatížení mezi 20% a 90%.

To tvoří značnou úsporu poskytovatelům telekomunikačních služeb, kteří provozují řadu systémů v této oblasti. Volitelně lze zapnout aktivní správu napájení, která sleduje požadavky zátěže a automaticky připojuje nebo odpojuje moduly usměrňovače.

SLIMLINE kontrolér - vzdálený monitoring a spolehlivost v kompaktním provedení

SLIMLINE kontrolér je k dispozici pro rozsáhlé kontrolní a monitorovací funkce. V případě nízkého výkonu se kontrolér obvykle vloží do nosiče, jako modul. Do 19" nosiče výšky 1U lze umístit buď čtyři usměrňovačové moduly 48 V / 3000 W v kombinaci s modulem kontroléru nebo pět usměrňovačových modulů. V případě zdrojů napájení s vyšším jmenovitým výkonem lze monitorovací a řídicí jednotku integrovat do dveří skříně.

Kontrolér sleduje celý systém napájení a řídí například správu napájení. Systém je strukturován tak, aby zajistil, že napájecí zdroj zůstane funkční i v případě poruchy kontroléru. Usměrňovače nadále napájí systém a nabíjí baterie a výkon zůstává na 100%. Porucha proto není provozně kritická a není potřeba redundance kontroléru. To snižuje potřebný prostor a snižuje investiční a provozní náklady. Nemusíme zmiňovat, že v případě poruchy kontroléru se zobrazí hlášení, takže je možné podniknout okamžité kroky k tomu, aby byl modul kontroléru v krátké době vyměněn servisním technikem.

Display modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Na čelní straně nového modulu SLIMLINE kontrolér je 1,8" displej, port USB 2.0 (například pro připojení Wi-Fi adaptéru) a také ethernetový port.
Dotykový displej modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
V případě systémů s větším jmenovitým výkonem lze kontrolér (MCU 3000) vestavět do dveří skříně zdroje. Toto provedení má 10,4" dotykový displej.

Snadno se ovládá pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu.

V případě modulů SLIMLINE kontrolér, které se vkládají do nosiče, je velké množství komponent integrováno do modulu velikosti pouze pětiny šířky 19" a modul tak nabízí řadu rozhraní, například SNMP, Modbus, modem, ethernet a USB pro připojení WiFi adaptéru.

Systém lze konfigurovat pomocí integrovaného barevného displeje na čelní straně. Pokud je k dispozici mobilní zařízení nebo počítač, lze konfiguraci pohodlně provést prostřednictvím síťového připojení a internetového prohlížeče. Není potřeba žádný další software. Důsledným přizpůsobováním provozu požadavkům uživatelů nyní poskytuje všechna důležitá měření a nastavení jasně, přesně a jednoduše.

Vysoký jas a kontrast displeje SLIMLINE kontroléru umožňuje také fungovat jako vizuální výstraha. Dojde-li k poruše, je celá obrazovka podsvícena červeně a je tak dobře vidět i z dálky.

Další informace

Prospekty
Případové studie

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia