BATCOM plus

Bateriový kontrolér s radiovým přenosem

BATCOM plus – Zaznamenejte a analyzujte stav a vytížení Vaší bateriové flotily

Vysoká disponibilita bateriových dopravních a manipulačních prostředků je dnes předpokladem pro bezpečný a efektivní průběh provozu.

Kontrola chování při nabíjení – vybíjení trakčních baterií a také sledování teplot baterií a stavů elektrolytu jsou důležitými opatřeními k tomu, aby byla kdykoli zajištěna maximální
provozní doba flotily vozidel. Ve stále se rozrůstající oblasti leasingu a pronájmu manipulační techniky s dlouhými zárukami disponibility provozu má rovněž velký význam zaznamenávání dat baterií a sledování jejich stavu.

S bateriovým kontrolérem BATCOM plus, komunikujícím pomocí radiových vln, lze relevantní provozní data ve vzájemném vztahu mezi dopravním prostředkem, trakční baterií a nabíječkou zaznamenávat, ukládat a vyvolávat.

Následující data budou uložena:

Sumarizovaná data:

  • počet nabíjení
  • počet mezinabíjení
  • počet a doba trvání příliš nízkého stavu elektrolytu
  • počet a doba trvání nadměrné a nedostatečné teploty
  • počet a doba trvání hlubokého vybití

S datem a časem jsou zobrazována:

  • Data o nabíjení - vybíjení
  • Vysoká a nízká teplota
  • Příliš nízký stav elektrolytu
  • Hluboké vybití
  • Nabité a odebrané množství kapacity (Ah) příslušných cyklů nabíjení - vybíjení
LED zobrazení v krytu BATCOM plus signalizuje následující provozní stavy:
LED zobrazení v krytu BATCOM plus signalizuje následující provozní stavy:

Další informace

Prospekty, brožury

Vaše kontaktní osoba

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Peter Hoeptner

tel

+49 2871 93233

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

RUS

OOO Benning Power Electronics

tel

+7 4 95 / 9 67 68 50

address

Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 Moscow Region
Russian Federation

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Санкт-Петербург

tel

+7 812 346 43 66

web

www.benning.ru

address

197136, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом. 12Н

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Уфа

tel

+ 7 347 274 29 29

mobile

+ 7 347 246 33 74

web

www.benning.de

address

450057, РФ, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д.64/2, офис 406

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Новосибирск

tel

+ 7 383 219 52 10

web

www.benning.ru

address

630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.165, офис 324