Електричне машине

Електрични мотори

Надгледање стања за економично одржавање

Тестирање и услуге:

 • тестирање отпора изолације
 • тестирање изолације
 • делимично пражњење(PD)
 • „baker“ тестирање
 • „tan-delta“ тестирање
 • индекс поларизације (pi-test)
 • тест за анализу
 • учестаности вибрација
 • тестирање буке
 • подешеност ласера
 • термографички приказ

Наша стандардна палета прегледа обухвата следеће услуге

 • евиденција података о раду
 • контрола целокупног стања машине
 • nроверавање свих делова машине и додатне опреме (као што су екстерни вентилатори, детектори брзине, кочнице, сензори, итд.)
 • pасклапање машине
 • изуелне провере и димензионална мерења свих делова машине, као што су лежишта, клизна лежишта, крајеви осовине, итд.
 • провера лежишта

Монтажа и припрема машина

 • чишћење свих делова машине и намотаја помоћу специјалног поступка, укључујући процес сушења помоћу процедуре вакуум пећи.
 • контрола резултата чишћења и електрична мерења након чишћења
 • импрегнација постојећих намотаја
 • динамичко подешавање ротора
 • провера чаурастих лежишта (бели метал, зазор лежишта, изглед површине лежишта) укључујући додатне делове као што су прстен за уље, заптивке, итд.
 • промена лежишта против трења
 • промена и замена свих вијака
 • пробе, укључујући провере лешишта и провере вибрација
 • електрично тестирање у складу са најновијим стандардима en, iec, vde
 • поправка машине

Контрола електричних делова

 • провера намотаја и елемената који подржавају намотаје
 • провера изолације за повезивање, кућишта извода, завртње за изводе, изолаторе и намотаје
 • провера кућишта ротора ради пукотина у роторским плочицама и прстена на кратке спојеве
 • провера и генерални преглед четкица
 • генерални преглед површина
 • провера носача испупчених носача ротора
 • подесити фиксирање истуреног носача
 • подесити фиксирање колектора
 • проверити везу између намотаја и колектора (комутатора)
 • генерална провера колектора
 • подесити колектор процедуром сечења сегмената
 • сечење и подешавање облика ивица сегмената
 • термографички приказ

Организациони след задатака за одржавање и поправку

Ви пошаљете спецификације машине као што су назив произвођача, тип, капацитет, напон, ротациона брзина, који модел, тип лежишта, итд, као и потенцијално оштећење. Ми припремамо понуду која садржи одговарајући обим радова поправке. Ако пошаљете вашу поруџбину, ми састављамо извештај о провери након растављања и тестирања намотаја и механичких делова.

Додатни обим рада

У случају да се пронађу нека друга оштећења, осим оне првобитне, током ове провере, а за која мислимо да треба да се поправе, сачињавамо додатну понуду. Одлука о обављању ове додатне поправке се доноси након консултација са вама.

Даље информације

контакт: Електричне машине
телефон: +49 2871 93 269

Брошуре

Ваша контакт особа

SRB

Benning Power Electronics doo

tel

+381 11 3 16 14 29

address

Ratarski put 35b
11186 Beograd
Serbia

SRB

Benning Power Electronics doo

Ljubiša Paranos

tel

+381 11 3 16 14 29

mobile

+381 60 43 48 005

address

Ratarski put 35b
11186 Beograd
Serbia