Електричне машине

Електрични мотори

Надгледање стања за економично одржавање

Тестирање и услуге:

 • тестирање отпора изолације
 • тестирање изолације
 • делимично пражњење(PD)
 • „baker“ тестирање
 • „tan-delta“ тестирање
 • индекс поларизације (pi-test)
 • тест за анализу
 • учестаности вибрација
 • тестирање буке
 • подешеност ласера
 • термографички приказ

Наша стандардна палета прегледа обухвата следеће услуге

 • евиденција података о раду
 • контрола целокупног стања машине
 • nроверавање свих делова машине и додатне опреме (као што су екстерни вентилатори, детектори брзине, кочнице, сензори, итд.)
 • pасклапање машине
 • изуелне провере и димензионална мерења свих делова машине, као што су лежишта, клизна лежишта, крајеви осовине, итд.
 • провера лежишта

Монтажа и припрема машина

 • чишћење свих делова машине и намотаја помоћу специјалног поступка, укључујући процес сушења помоћу процедуре вакуум пећи.
 • контрола резултата чишћења и електрична мерења након чишћења
 • импрегнација постојећих намотаја
 • динамичко подешавање ротора
 • провера чаурастих лежишта (бели метал, зазор лежишта, изглед површине лежишта) укључујући додатне делове као што су прстен за уље, заптивке, итд.
 • промена лежишта против трења
 • промена и замена свих вијака
 • пробе, укључујући провере лешишта и провере вибрација
 • електрично тестирање у складу са најновијим стандардима en, iec, vde
 • поправка машине

Контрола електричних делова

 • провера намотаја и елемената који подржавају намотаје
 • провера изолације за повезивање, кућишта извода, завртње за изводе, изолаторе и намотаје
 • провера кућишта ротора ради пукотина у роторским плочицама и прстена на кратке спојеве
 • провера и генерални преглед четкица
 • генерални преглед површина
 • провера носача испупчених носача ротора
 • подесити фиксирање истуреног носача
 • подесити фиксирање колектора
 • проверити везу између намотаја и колектора (комутатора)
 • генерална провера колектора
 • подесити колектор процедуром сечења сегмената
 • сечење и подешавање облика ивица сегмената
 • термографички приказ

Организациони след задатака за одржавање и поправку

Ви пошаљете спецификације машине као што су назив произвођача, тип, капацитет, напон, ротациона брзина, који модел, тип лежишта, итд, као и потенцијално оштећење. Ми припремамо понуду која садржи одговарајући обим радова поправке. Ако пошаљете вашу поруџбину, ми састављамо извештај о провери након растављања и тестирања намотаја и механичких делова.

Додатни обим рада

У случају да се пронађу нека друга оштећења, осим оне првобитне, током ове провере, а за која мислимо да треба да се поправе, сачињавамо додатну понуду. Одлука о обављању ове додатне поправке се доноси након консултација са вама.

Даље информације

контакт: Електричне машине
телефон: +49 2871 93 269

Брошуре

Ваша контакт особа

Одакле си? Изаберите земљу порекла са доње листе да бисте брзо пронашли своју личну контакт особу.

BENNING Подружнице Одаберите своје потенцијалне контакте кликом на његову заставу.