Електричне машине

Овде си:

Вуча и вучни мотори

Вучни мотор
Вучни мотор

Електрични мотор је познат као доказано погонско решење за многе примене вуче на шинама. Али, чак и електрична машина може да се оштети због спољних утицаја или старости. Када мора да се поручи мотор за замену, али првобитни произвођач више не производи специфични погонски уређај, BENNING електричне машине су спремне да обезбеде решење.

Доња слика приказује делове који морају да се замене због оштећења. Слика десно приказује статор вучног мотора за локомотиву. У овом случају, десило се оштећење лежишта што је довело до оштећења језгра статора. Произвођач нових компоненти је захтевао детаљну техничку документацију која није постојала. Тада је BENNING  креирао сву неопходну техничку документацију  на основу свих растављених делова, мерења и израчунавања података о радним карактеристикама. Због постојећег механичког дизајна, нови лимови статора су морали да се произведу процесом утискивања и ново језгро статора је постављено и заварено. Након финалних машинских радова, механички опсег посла је био завршен. Као резултат, више од 20 година стара основна конструкција је поново била спремна, у најбољем стању, за рад на железници.

Машинска обрада електричног челика

Електричне машине генеришу магнетно поље проласком струје кроз бакарне калемове. Исти се убацују у језгра која су направљена од слојева (плочица) електричног челика. У случају да се језгро оштети и да мора да се произведе, неопходан је BENNING –ов погон за утискивање. Машине за утискивање високе прецизности се користе за производњу нових слојева (плочица) без велике потрошње енергије, као што је то случај код ласерског сечења или других производних метода.

CNC утискивање слојева (плочица) статорског језгра
CNC утискивање слојева (плочица) статорског језгра

Даље информације

Контакт: Johannes Dyhringer
телефон: +49 2871 93 427
e-mail: j.dyhringer@benning.de

Брошуре
Студије случаја

Ваша контакт особа

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Info

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Service

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Sales

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain