Инвертори

за индустрију и телекомуникације

Inverters for modular AC Power Systems - 
INVERTRONIC compact

Модуларни AC систем напајања - INVERTRONIC компакт

Све више и више оптерећења критичних за посао у индустријским и комерцијалним применама захтевају равномерно и непрекидно напајање електричном енергијом. На јавној ел. мрежи, велика оптерећења као и муње, генеришу превелике напоне, под-напоне, падове/рестрикције и краткотрајне прекиде.

Опште карактеристике

Опште карактеристике

 • прекидачки инвертори
 • системска снага: 1.25 до 23 kVA
 • улазни напони
  • 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V, 125 V (1.25 kVA модул)
 • излазни напони
  • 220 V, 230 V, 240 V (подесиво), 120 V (1.25 kVA модул)
 • 19" модул
 • компактан, варијабилан, "fail-safe"
 • дизајн ел. кола
  • дигитални контролер
 • блок дијаграм модуларне конструкције компактних INVERTRONIC инверторских система
Под-рек са 5 инвертора без "bypass" прекидача
Под-рек са 5 инвертора без "bypass" прекидача
Под-рек са 3 инвертора, статички "bypass" и ручни "bypass"
Под-рек са 3 инвертора, статички "bypass" и ручни "bypass"

Максимална расположивост

Максимална расположивост

 • n+1 удвојеност
 • самостални модули
 • обимне функције за сигнализирање и надгледање
 • SBS и ручни "bypass" као одвојени "hot-plug" модули
 • расположиви различити радни режими
 • галвански изоловани
 • високо квалитетна излазна снага (параметри)
Модуларни AC системи напајања - INVERTRONIC компакт
Модуларни AC системи напајања - INVERTRONIC компакт

Највиша економска ефикасност

Највиша економска ефикасност

 • мала запремина и тежина
 • лако прилагођавање системске снаге
 • "hot plug"
 • "plug and play"
 • енергетски ефикасни

Даље информације

Брошуре
Студије случаја

Ваша контакт особа

FRA

Benning conversion d’énergie

tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Elisa Gourier

tel

+33.2.77.68.60.21

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Bruno Guery

tel

+33.2.77.68.60.13

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Philippe Passerat

tel

+33.2.32.25.12.73

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France