Телекомуникациони исправљачи из серије SE

SLIMLINE SE - TEBECHOP SE Rectifiers

Овде си:

Исправљачи из серије SE за напајања у телекомуникацијама

DC-излазно напајање
DC-излазно напајање

Флексибилно, ефикасно и поуздано

 

Основан пре више од 70 година, данас је BENNING водећи испоручилац напајања у подршци информационих, телекомуникационих и индустријски технолошких сектора.

Као додатна предност, тежина и запремина исправљача и дистрибуционих јединица су такође смањени током развоја, што је довело до даље практичне користи и смањеног коришћења ресурса.

Високо ефикасна и иновативна SE серија доприноси смањењу потрошње електричне енергије, а тиме смањује и утицај на природну средину. Коришћење мање енергије значи да је и мања дисипација топлоте, и као резултат је смањена потреба за расхлађивањем што доводи до додатне уштеде.

На пример, коришћење нове SE серије исправљача смањује утицај на природну средину DC напајања на нивоу од 6kW, 2373kWh и 1.19t C02 на годишњем нивоу.

Поређење годишњих вредности (губитак снаге и CO2) 6.0 kW DC напајања
Поређење годишњих вредности (губитак снаге и CO2) 6.0 kW DC напајања

Посебне карактеристике:

  • екстремно висока густина напајања смањује заузету површину на локацији
  • висока ефикасност >96% под делимичним оптерећењем
  • dc излаз са конзистентном карактеристикама снаге и температуре
  • поуздана "hot plug" технологија
  • аутоматска синхронизација DC исправљачких модула када се замењују и надограђују
  • пуштање у рад, проширење и замена је једноставан процес
  • опсег радне температуре -33°C до +75°C (за спољашње коришћење)
  • даљинско надгледање путем TCP/IP или модема

SLIMLINE модуларни системи DC напајања

9 x исправљач SLIMLINE 2000 SE са дистрибуцијом 18000 SE DC излаз 48 V / 18000 W
9 x исправљач SLIMLINE 2000 SE са дистрибуцијом 18000 SE DC излаз 48 V / 18000 W

SLIMLINE SE системи напајања се граде од индивидуалних модула са капацитетима од 800W (SLIMLINE 800 SE) и 2000W (SLIMLINE 2000 SE).  SLIMLINE SE исправљачки модули су инсталирани у  19" 1U носаче. Сваки носач може да има до пет 48V- 800 SE модула или три 48V-2000 SE модула.

Могући су системи са различитим батеријским капацитетима и конфигурацијама оптерећења. Модули за дистрибуцију су пројектовани да се уклопе у 19" рекове и високи су 1U или 3U, зависно од потребног броја излаза. Носач исправљача, исправљачки модули, уређаји за батеријску заштиту и опрема за излазну дистрибуцију формирају комплетан модуларни систем напајања SLIMLINE SE (SLIMLINE модуларни систем ≡ SMS).

BENNING-ов систем напајања са најмањим капацитетом (SMS 2400 SE) може да има до три исправљачка модула  (48V-800 SE) у 1U 19" носачу са јединицом за батеријску заштиту и дистрибуцију потрошача (4000 SE) у другом 1U 19" кућишту.

SMS 4000 SE повећава максималну снагу на 4000W. Овај систем састоји се од 1U носача са максимално пет исправљачких модула (48V-800 SE) плус јединица за батеријску заштиту и дистрибуцију потрошача  4000 SE.

Већи капацитети до 6000W (SMS 6000 SE) су могући коришћењем 48V-2000 SE модула.  1U 19" носач може да има до три од ових исправљача и може да се комбинује са јединицом за батеријску заштиту и  дистрибуцију оптерећења 6000 SE.

Капацитет до 18000W (SMS 18000 SE) је могућ паралелним повезивањем три 6000 SE исправљачка носача. Ти носачи тада могу да се комбинују са 3U 19" јединицом за батеријску заштиту и дистрибуцију оптерећења 18000 SE. Чак и већи капацитети могу да се реализују паралелним повезивањем додатних носача.

SLIMLINE контролна плоча омогућава контролу и надгледање исправљача. SLIMLINE MCU је на располагању као опција за додатну функцију надгледања. Код SMS 2400 SE, SLIMLINE MCU је монтиран у носачу исправљача. Код уређаја са већим капацитетом, SLIMLINE MCU је монтиран у кућишту за батеријску заштиту и дистрибуцију оптерећења.

За комплексније функције контроле и надгледања, на располагању је систем за надгледање MCU 2500.

TEBECHOP 13500 SE Модуларни систем за напајање

TEBECHOP 13500 SE
TEBECHOP 13500 SE

Нови исправљач од 48V TEBECHOP 13500 SE је идеалан за системе напајања са захтевима оптерећења већим од 50kW.

3U висока 19" јединица има трофазно повезивање са електричном мрежом, активним фактором за корекцију снаге (фактор снаге 0.99) и обезбеђује константно излазну снагу од 13500W. Излазна струја је 250A при 2.25V /c (напон одржавања).

TEBECHOP 13500 SE  је врло енергетски ефикасан, посебно у оквиру 25% до 90% опсега оптерећења.  За системе већих капацитета, пропорционално више енергије може да се уштеди када се користи ова серија исправљача. Виша енергетска ефикасност смањује количину топлоте. У већини случајева, то смањује потребу за расхлађивањем или за вентилацијом чиме се штеди још више енергије.

Компактна висина монтаже (3U) TEBECHOP-а 13500 SE, заједно са ниским губитком снаге и побољшана ефикасност омогућава да се монтира максимално 10 исправљачких модула у једном кабинету 2000 мм висине  x 600 мм ширине  x  600 мм  дубине. Да се комплетира систем, на располагању су кабинети за батеријску заштиту и дистрибуцију. Ови кабинети могу такође да укључују уређаје као што је MCU 2500.

Излазне струје наспрам излазних напона, исправљач TEBECHOP 13500 SE
Излазне струје наспрам излазних напона, исправљач TEBECHOP 13500 SE
Ефикасност наспрам излазне снаге, исправљачка полица TEBECHOP 13500 SE
Ефикасност наспрам излазне снаге, исправљачка полица TEBECHOP 13500 SE

Решења за напајање за спољашње услове рада

Заједно са националним и интернационалним оператерима мобилних мрежа, BENNING је пројектовао неколико различитих решења за напајање за примене у спољним условима.

Са оваквим искуством, BENNING ће бити један од најбољих партнера за пројектовање и реализацију (roll-out) широког опсега пројектних решења за напајање у спољним условима рада.

Даље информације

Брошуре
Студије случаја

Ваша контакт особа

Одакле си? Изаберите земљу порекла са доње листе да бисте брзо пронашли своју личну контакт особу.

BENNING Подружнице Одаберите своје потенцијалне контакте кликом на његову заставу.