DC/DC конвертори

за индустријске примене

DC/DC Converters for Industrial Applications

Овде си:

Серија ДЦ/ДЦ конвертора –TEBECHOP 3000 IDC

Модуларни ДЦ/ДЦ конвертори – висока расположивост система захваљујући модуларној концепцији.

Током многих година, БЕННИНГ обезбеђује исправљаче и инверторе за напајање електронских система у индустрији, телекомуникацијама и информационим технологијама. Ови модуларни системи су ефективно доказали своју вредност захваљујући својој високој расположивости и одличном експлоатацијом.

ДЦ/ДЦ конвертори који су доле описани идеално употпуњују ове модуларне системе, пошто имају исту механичку платформу, а дизајн предњег панела (плоче) одговара и за друге модуле у њиховом опсегу.

Комбинација све три типа јединица стога лако може да се угради у заједничке системске кабинете.

Опште карактеристике

Опште карактеристике

 • прекидачки  ДЦ/ДЦ конвертор
 • модуларни дизајн
 • опсег снаге 600 W до 28.8 kW
 • улаз широког опсега
  • 18 V до 75 V, 85 V до 265 V
 • излазни напони
  • 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V
 • 19“ модул
 • модуларан, компактан, варијабилан, „fail-safe“
 • дизајн ел. кола дигитални контролер
 • модуларни дизајн комплета
  • на основу модула од 19“ нпр.
  • TEBECHOP и INVERTRONIC Compact

Максимална расположивост

Максимална расположивост

 • n+1 редунданса
 • „stand-alone“ (самостални) модули
 • екстензивна сигнализација и надгледање
 • галвански изолован
 • излазна снага (параметри) високог квалитета
 • ниска таласност (ripple) на излазy
ДЦ/ДЦ конвертори за индустријске примене
ДЦ/ДЦ конвертори за индустријске примене

Највећа економска ефикасност

Највећа економска ефикасност

 • ниска запремина и тежина
 • лако прилагођавање система
 • напајања „hot plug“
 • „plug и play“
 • енергетски ефикасан

Даље информације

Брошуре
Студије случаја

Ваша контакт особа

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Info

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Service

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Sales

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain