Industrijska napajanja- maksimalna dostupnost i korisnost

Desetljećima, BENNING isporučuje modularna AC i DC  napajanja za baterijsko napajanje elektičnih sustava u telekomunikacijama, industriji, medicinsku i podatkovnu tehnologiju. Ovo uključuje:

Modularni izvori napajanja odlično funkcioniraju i u teškim uvjetima industrijske uporabe, zbog velike dostupnosti, ekonomske učinkovitosti, lakoće servisiranje, npr.

Prednosti modularnih industrijskih napajanja:

 • Maksimalna dostupnost, isplativa rješenja redudancije
 • Mali volumen i tezina
 • Pouzdana modularna hot-plug tehnologija
 • Kratko vrijeme oporavka
 • Jednostavna skalabilnost performansi sustava (pay as you grow)
 • Visoka energetska učinkovitost

Industrijski ispravljački sustavi

Ispravljački sustavi i DC/DC pretvarači

U mnogim industrijskim sektorima,  električni potrošači moraju biti zaštićeni od greške u javnoj mreži pomoću rezervnog napajanja. U tu svrhu se već  godinama koriste ispravljački uređaji s paralelno povezanim baterijama.

Serija ispravljača dizajnirana za izgradnju pouzdanih industrijskih izvora napajanja:  Modularni ADC, TEBECHOP SE, THYROTRONIC, Rectifier NPP

Modularni ADC ispravljački sustav

Modularna ADC serija ispravljača su visoko učinkoviti modularni ispravljači koji su posebno prikladni za industrijsku upotrebu ali i za napajanje telekomunikacijskih sustava. Zajedno s paralelno spojenim olovnim ili NiCd baterijama, ovi se ispravljači mogu proširiti na baterijski podržano rezervno napajanje.

Odlike ove serije ispravljača:

 • n+1 redundancija
 • Raspon djelovanja: od 300W do 2400W
 • Široki raspon ulaza: od 93V-264V bez smanjenja
 • Prikladan za sve uobičajene izlazne napone: 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 108 – 110 V, 216 – 220 V
Modularni industrijski izvor napajanja s BENNING ispravljačkom serijom ADC
ADC serija ispravljača i sustavi napajanja
Lijevo: 19" ADC ispravljački modul
Nadesno: Modularni DC ispravljački sustav

TEBECHOP SE ispravljači i DC pretvarači

S linijom proizvoda TEBECHOP SE na raspolaganju vam stoji nova generacija visokoučinkovitih modularnih ispravljača i istosmjernih DC koji zadovoljavaju sve potrebe osjetljivih i procesno kritičnih sustava.

U kombinaciji s paralelno spojenim olovnim ili NiCd baterijama, ova linija ispravljača može se proširiti na rezervna napajanja podržana baterijama i uključuje:

 • 1/5 19" TEBECHOP 3000 SE ispravljački moduli s maksimalnom izlaznom snagom od 1800 W ili 3000 W, u rasponu snage od 1800 W do 15000 W
 • Konvekcijski hlađeni 1/3 19" TEBECHOP 3000 SE ispravljački moduli koji su posebno dizajnirani za upotrebu u kritičnim okruženjima (npr. prašina, kiselina itd.) u petrokemijskoj industriji, distribuciji električne energije i prometnom inženjerstvu
 • Trofazni 19" industrijski ispravljač TEBECHOP 13500 SE za konstrukciju industrijskih napajačkih sustava s potrošačima snage > 50 kW
 • 1/5 19" široki DC pretvarači koji se temelje na istoj mehaničkoj platformi i stoga se mogu lako integrirati u uobičajene industrijske sustave napajanja
Modularni industrijski rezervni izvor napajanja s BENNING serijom ispravljača TEBECHOP SE
Stalak ispravljača i tip sustava napajanja TEBECHOP SE
Lijevo: 19” ispravljački modul s pet TEBECHOP 3000 SE modula napajanja
Desno: DC sustav napajanja 54 kW, (četiri ispravljačka modula TEBECHOP 13500 SE

Maksimalna dostupnost, najveća fleksibilnost primjene i ulaganja, smanjeni operativni troškovi

 • Dizajn i visoko kvalitetne komponente, kreirane za teške industrijske uvjete
 • n+1 (ili n+r) redundancija
 • pouzdana hot plug tehnologija
 • Opsežne funkcije signalizacije i nadzora, npr. B. via HTML-a, SNMP-a, Modbus ili Profibus, IEC 61850
 • visoka MTBF niski MTTR
 • Lako skalabilne performanse sustava
19" stalak s tri konvekcijsko hlađena BENNING ispravljača TEBECHOP 3000 SE
19" Industrijski ispravljački modul s tri konvekcijski hlađena TEBECHOP 3000 SE industrijska ispravljačka modula i izlaznom snagom od 1500 W po modulu
industrijski ispravljački modul s 1/5 19" industrijskim ispravljačima TEBECHOP 3000 SE
TEBECHOP SE ispravljač za sigurno napajanje
• niski MTTR (Mean Time To Repair) i niski troškovi održavanja
• Svaki modul može se zamijeniti za manje od deset minuta zahvaljujući "hot-swap" mogućnosti

Industrijski ispravljač THYROTRONIC

THYROTRONIC industrijska serija ispravljača posebno je prikladna za korištenje s baterijskim DC napajanjem te uz veliku pouzdanost, nudi sveobuhvatan koncept signalizacije i nadzora. Dizajnirani kao industrijsko napajanje, ovi robusni monoblok ispravljački sustavi rade s elektronički kontroliranom izlazom  (IU karakteristika prema DIN 41773).

Tipična područja primjene ovih tiristorski upravljanih rezervnih izvora napajanja su:

Dva robusna BENNING THYROTRONIC industrijska sustava napajanja
Monoblok industrijska napajanja THYROTRONIC
• Sustavi industrijskih ispravljača s potpuno kontroliranim trofaznim tiristorskim mostom
• galvanski odvojen, napajanje raspona snage 0,6 kW - 1 MW

Napajanje nuklearne elektrane

Elektronički upravljani ispravljački sustavi, zajedno s odgovarajućim olovnim ili NiCd baterijama, tvore sigurne sustave napajanja koji opskrbljuju vitalne potrošače nuklearne elektrane električnom energijom i kada je mreža dostupna i u slučaju kvara na mreži.

To uključuje:

 • Tehnologiju upravljanja elektranom
 • Signalizacija, upravljanje i zaštitna elektronika
 • Telemetrija i tehnologija daljinskog upravljanja
 • DC i AC motori
 • Magnetski ventili

Ovi BENNING ispravljači mogu se koristiti za napajanje u konvencionalnim elektranama na ugljen, plin ili vodu, kao u nuklearnim elektranama.

BENNING napajanja - sigurnost 24 sata dnevno

 • Dizajniran za napajanje elektrana u područjima sklonim potresima
 • Korištenje posebnih ormara koji su odobreni da su sigurni od potresa

Industrijski izmjenjivački sustavi

Izmjenjivači za pouzdana industrijska napajanja

Nepravilnosti u javnoj opskrbnoj mreži ne mogu se spriječiti zbog povratnih učinaka uključivanja i isključivanja velikih potrošača u vršnim trenucima potrošnje te zbog udara groma. Statički izmjenjivači se sve više koriste za napajanje potrošača koji zahtijevaju izmjenični napon na koji ne utječu smetnje u javnoj mreži, npr. za napajanje:

 • Oprema za obradu podataka
 • Procesna računala
 • Sustavi kontrole zračnog prometa
 • Sustavi signala, poziva i upozorenja
 • Telekomunikacijska oprema

Serija izmjenjivača: INVERTRONIC, INVERTRONIC compact, INVERTRONIC modular, KKW Inverteri

Jednofazni izmjenjivači i trofazni

S ovim industrijskim izmjenjivačima dostupni su vrlo robusni jednofazni i trofazni IGBT izmjenjivački sustavi (raspon snage 10 kVA - 200 kVA) dostupni za teške industrijske primjene, na primjer kao:

Ovi izmjenjivači spojeni su na rezervnu baterijsku DC mrežu i pouzdano opskrbljuju kritične potrošače  kvalitetnim napajanjem. Postojeća infrastruktura baterija i ispravljača može ostati u uporabi.

Dva IGBT industrijska izmjenjivača za postavljanje industrijskih izvora napajanja
INVERTRONIC Monoblock industrijska napajanja
• Jednofazni i trofazni IGBT industrijski izmjenjivački sustavi
• galvanski odvojen, napajanje raspona snage 10 kVA - 200 kVA

Mnodularni 19" izmjenjivači

S INVERTRONIC kompaktnom izmjenjivačkom serijom, BENNING nudi sigurne i troškovno učinkovite, jednofazne, modularne izmjenjivačke sustave. U kombinaciji s modularnim ispravljačkim sustavima TEBECHOP SE, konačni proizvod je fleksibilna, prilagodljiva i troškovno učinkovita platforma za postavljanje potpunih baterijskih rezervnih izvora napajanja s maksimalnom dostupnošću.

Ova industrijska napajanja karakteriziraju:

 • n+1 redundancija
 • autonomni izmjenjivački moduli (hot plug)
 • opširne funkcije izvješćivanja i praćenja
 • EUE i servisni bypass kao odvojeni hot-plug modul
 • galvanski odvojeni
Blok dijagram koji prikazuje modularnu arhitekturu industrijskog sustava napajanja
Industrijski sustav napajanja s modularnom arhitekturom; blok diagram modularnim ispravljačima, izmjenjivačima i DC pretvaračima

Trofazni 19" izmjenjivači

U usporedbi s trofaznim monoblok sustavima INVERTRONIC modularni izmjenjivači imaju manji volumen i težinu. Uz n+1 redundanciju, paralelna veza izmjenjivačkih modula rezultira sustavima napajanja s maksimalnom dostupnošću i rasponom snage od 10 kVA – 180 kVA.

Prednosti ovih pretvarača pri postavljanju industrijskih izvora napajanja:

 • Lako skalabilne performanse sustava
 • svaki modul izmjenjivača od 19" ima vlastiti elektronički preklopni uređaj (SBS)
 • Kratki MTTR (Mean Time To Repair)
 • Najveća dostupnost kroz n+1 redundanciju
 • visoko energetski učinkovit zahvaljujući dobrom faktoru učinkovitosti sustava čak i u području djelomičnog opterećenja
 • manji volumen i težina smanjuju potreban prostor i pojednostavljuju transport i instalaciju sustava
zmjenjivač (90 kVA) i modul za postavljanje industrijskih izvora napajanja
INVERTRONIC modularni trofazni izmjenjivački sustav
Lijevo: 19" inverter stalak
Desno: Modularni inzmjenjivački sustav za postavljanje industrijskih izvora napajanja

Izmjenjivač za nuklearne elektrane

Ovi jednofazni i trofazni izmjenjivački sustavi ispunjavaju rigorozne sigurnosne zahtjeve za sustave napajanja instalirane u nuklearnim elektranama (NPP). Dizajnirani su za dug radni vijek istih, za vijek trajanja više od 40 godina. Izmjenjivači su izrađeni i ispitani u skladu sa zahtjevima kvalitete za 1-E primjene u nuklearnim elektranama.

Značajke ovih sustava napajanja:

 • Jednofazni i trofazni sustavi
 • Izuzetno dimenzioniran
 • Raspon snage 5 kVA – 400 kVA
 • Pouzdan u radu
 • Galvanska izolacija
 • Vrhunska kvaliteta izlazne snage

BENNING-ovi izmjenjivači  za nuklearne elektrane - sigurnost 24 sata dnevno

 • dizajniran za napajanje nuklearnih elektrana u potresima sklonim područjima
 • Korištenje robusnih ormara koji su odobreni kao otporni na potres

Industrijski UPS sustavi

jednofazni i trofazni UPS sustavi

Statički UPS sustav ne samo da ima zadaću kontinuirano i bez prekida opskrbljivati priključene potrošače, već bi također trebao postići značajno poboljšanje kvalitete napona i frekvencije u odnosu na normalnu mrežu. Maksimalna dostupnost i ekonomičan rad važni su kriteriji odabira, posebno za velike UPS sustave. BENNING-ove linije proizvoda ENERTRONIC modular i ENERTRONIC ispunjavaju ove zahtjeve.

Ovi BENNING UPS sustavi koriste se kao napajanje u sljedećim sektorima:

 • U petrokemijskim postrojenjima i rafinerijama
 • U elektranama i trafostanicama
 • For process computers

Serije UPS sustava: ENERTRONIC modular i ENERTRONIC I

Serija UPS sustava: ENERTRONIC modular i ENERTRONIC
Serija UPS sustava: ENERTRONIC modular i ENERTRONIC I

UPS susuav ENETRONIC I

UPS ENERTRONIC I u skladu je s najvišom klasifikacijom UPS-a VFI SS 111 prema IEC / EN 62040-3 i predstavlja maksimalnu sigurnost i ekonomsku učinkovitost, temeljenu na sljedećim značajkama:

 • Faktor ulazne snage ≥ 0,99
 • Mrežna povratna veza (THDi) < 5 %.
 • Stabilnost visokog napona, čak i kod velikih promjena opterećenja
 • Elektronička preklopna jedinica (EUE) i unutarnji servisni bypass
 • Opsežne funkcije izvješćivanja i praćenja

Ovaj robusni UPS sustav koristi se za napajanje petrokemijskih postrojenja, elektrana, trafostanica itd.

ENERTRONIC I UPS sustav kao sustav napajanja sa IP21
UPS sustav ENERTRONIC I s zaslonom osjetljivim na dodir
• Jednofazni i trofazni UPS sustav dizajniran za industrijske primjene
• Galvanski izolirani UPS sustav za sigurno napajanje

UPS ENERTRONIC modular SE

U procesno kritičnim primjenama, pouzdanost UPS sustava ne smije biti ugrožena smanjenjima. Stoga je svaki ENERTRONIC modularni SE UPS modul vrlo učinkovit online UPS (VFI-SS-111). UPS sustav postiže dostupnost od 99,9999%.

Glavne značajke:

 • Vrlo kratko vrijeme popravka (MTTR)
 • Hot-swap
 • n+1 redundancijaa
 • Nema nijedne točke kvara
 • Redundantni sklopovi u svakom modulu
 • Decentralizirana paralelna arhitektura
 • Učinkovitost do 99%.
 • Jednostavno skaliranje do 1000 kW
 • Faktor ulazne snage ≥ 0,99
 • Vrlo visoki kapacitet preopterećenja
Modularni UPS sustav (VFI-SS-111) za industrijske primjene
UPS sustav ENERTRONIC modular SE
19" UPS modul vrlo učinkovitog online UPS-a
ENERTRONIC modular SE, 40 kW module

Video UPS sustava ENERTRONIC modular SE

 • Svaki UPS modul je visoko učinkovit online UPS (VFI-SS-111)
 • Ukupna ulazna distorzija (THDi) < 3%, ulazni faktor snage ≥ 0,99

Hibridni UPS sustavi za pohranu energije za industrijsku upotrebu

Bye-bye Blackout: Pohrana energije s EMS i UPS funkcijom

UPS-omogućeni sustav za pohranu nudeći ekonomsku učinkovitost i brz povrat u kombinaciji sa sigurnošću za kritično opterećenje. kritični potrošači zaštićeni su od smetnji u mreži uz pomoć UPS-a. U isto vrijeme, sustav preuzima zadatke upravljanja opterećenjem u kombinaciji s "on-board" sustavom upravljanja energijom (EMS) i stoga može generirati veliku dodatnu financijsku korist u usporedbi sa sustavima bez funkcije pohrane.

Hibridni UPS sustav za pohranu energije, samostalan rad, s EMS-om, blok dijagram
Pregled sustava: UPS ENERTRONIC modular storage / mogućnost samostalnog rada

ENERTRONIC modularna pohrana kombinira pohranu energije, UPS i sustav upravljanja energijom (EMS). Može se individualno konfigurirati, povećava učinkovitost, smanjuje vaše operativne troškove i povećava sigurnost opskrbe

Prednosti ovog UPS sustava za pohranu energije:

 • Pohranjuje PV energiju i fleksibilno je koristi
 • Stabilizacija mreže kroz balansiranje opterećenja (peak-shaving) i primarna kontrola snage
 • Brzi punjač povišenog napona s istom vrijednošću mrežnog priključka
 • Crni start i izolirana operativnost
 • Smanjuje troškove energije i rada

Modernizacija ili naknadna nadogradnja se isplati, npr. kao dio retrofita postojećeg UPS-a ili sustava za pohranu (olovne/Li-Ion baterije). Ovo je dobra vijest za sve operatere ENERTRONIC modularnih SE UPS sustava, budući da ti sustavi mogu u potpunosti iskoristiti funkcije pohrane energije kao dio nadogradnje.

Stručni članci i priče o uspjehu

Baterija - UPS - ENERTRONIC Modular Storage - Hibridni sustavi za pohranu energije

Jesu li pametne UPS kombinacije za pohranu ključ za energetsku revoluciju?

Baterijski UPS sustavi već se godinama uspješno koriste u različitim tržišnim segmentima, uključujući industriju, telekomunikacije i IT, za zaštitu kritičnih potrošača. U isto vrijeme, posljednjih godina pojavio se veliki izbor sustava za pohranu energije povezanih s mrežom, potaknutih upotrebom regenerativnih izvora energije kao što je fotonapon.

Saznajte više
Upravljanje vršnim opterećenjem - ENERTRONIC Modular Storage - Hibridni sustavi za pohranu energije

Aktivno upravljanje vršnim opterećenjem u kombinaciji s UPS-om funkcionalno nudi tehničku i ekonomsku sigurnost

Na temelju isprobanih i testiranih industrijskih UPS sustava, BENNING nudi modularnu arhitekturu za postavljanje ekonomičnih sustava za pohranu energije, kako za mrežne tako i za samoupravne sustave. Oni pokrivaju raspon snage do jednog megavata po točki napajanja. Osim toga, veći sustavi se također mogu instalirati s dodatnim točkama napajanja unutar balansne grupe. U okviru rješenja "ključ u ruke", BENNING sebe vidi ne samo kao proizvođača hardvera, već i kao Intergratora sustava koji se temelji na partnerstvu.

Saznajte više
Bioplinska elektrana - ENERTRONIC Modular Storage - Hibridni sustavi za pohranu energije

Optimizacija isplativosti bioplinske elektrane putem inteligentnog korištenja ekološki proizvedene energije i pametnog umrežavanja svih uključenih sustava.

Intervju s Clausom Kirmaierom, voditeljem južnog ogranka, BENNING, o korištenju hibridnog UPS sustava za pohranu energije u Biogas Gröber Ruf GmbH & Co. KG.

Saznajte više

Kontakti

Zahtjev za kontakt

Ako trebate pomoć pri odabiru pravog proizvoda za vas ili imate bilo kakva druga pitanja, dopustite nam da vas savjetujemo – nazovite nas ili nam pošaljite e-mail:

Detaljne informacije o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka.

What is the sum of 5 and 6?
AC i DC Telekom napajanja za upotrebu u tipičnim telekom segmentima kao što je sigurno napajanje odašiljačkih stanica, preklopnih stanica itd.

BENNING - vaš kontakt za industrijske ispravljače, industrijske izmjenivače, industrijske UPS sustave i AC, DC sustave napajanja. Molimo kontaktirajte nas!  Prednosti moderne energetske elektronike i fleksibilne skalabilnosti kao i naše sveobuhvatne usluge i kvalitete "Made in Germany" za industrijske izvore napajanja.

Vaša kontakt osoba

Odakle si? S popisa u nastavku odaberite zemlju podrijetla kako biste brzo pronašli svoju osobnu kontakt osobu.

BENNING Ovisna društva - Odaberite svoje potencijalne kontakte klikom na njegovu zastavu.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia