Uninterruptible Power Supplies

ENERTRONIC modular SE

Uninterruptible Power Supplies

UPS-Sustavi sa Modularnim Hot-Plug Dizajnom – ENERTRONIC modular SE

Najviša dostupnost i najniža cijena

ENERTRONIC modular SE sjedinjuje prednosti visoke pouzdanosti i niskog srednjeg vremena popravka (MTTR) kako bi stvorio UPS sustav  sa najvećom mogućom dostupnosti. Koristeći komponente najviše kvalitete i osiguravajući pouzdanost dizajna ispred cijene, BENNING je stvorio UPS sa industrijskom razinom pouzdanosti. Takva pouzdanost zajedno sa prednostima popravka i održavanja “hot swap” modularnosti koja je u mogućnosti zamijeniti čitav UPS modul u manje od 10 minuta osigurava UPS sa “six nines” (99.9999%) pouzdanošću. 

Sa svojom  “pay as you grow” skalabilnošću i vrlo visokom učinkovitošću, čak i pri podopterećenju, troškovi rada ENERTRONIC modular SE su smanjeni bez utjecaja na kvalitetu snage. Svaki ENERTRONIC modular SE UPS modul je visoko učinkovit serijski on-line UPS (VFI-SS-111) sa dvostrukom konverzijom. Osiguravajući kritično opterećenje pomoću ispravljača i izmjenjivača ENERTRONIC modular SE-a kvaliteta napona i frekvencije pri kritičnim opterećenjima je znatno poboljšana.

Ključne prednosti: UPS Enertronic modular SE

 • Najviša pouzdanost pomoću
  • visoke pouzdanosti
  • niskog srednjeg vremena poravka (MTTR)
  • „hot swap“ modularnosti
  • modularne konfiguracije za N+1 redundanciju
 • Bez jedinstvene točke greške
  • dodatni strujni krugovi u svakom modulu
  • multi-master operacije
  • decentralizirana paralelna arhitektura
 • Najniži troškovi rada
  • do 96% učinkovitosti u načinu dvostruke konverzije
  • do 99% učinkovit u „super efficiency“ načinu
  • „Pay as you grow“ skalabilnost do 1000kW
 • Snaga najviše kvalitete
  • UPS klasifikacije VFI-SS-111
  • Total harmonic distortion ulazne struje  (THDi) <3%
  • Ulazni faktor snage ≥ 0.99
  • Visoka mogućnost preopterećenja

Glavne značajke

Glavne značajke

 • IGBT UPS tehnologija (ispravljači / izmjenjivači)
 • trofazni
 • bez jedinstvene točke greške
 • prikladan za nelinearna opterećenja
 • raspon snage: 20 kW – 1000 kW
 • ulazni napon
  • 380 / 400 / 415 V ± 15 % (3ph + N + PE)
 • izlazni napon
  • 380 V, 400 V, 415 V
 • kompaktan, modularan, siguran od greške
 • dizajn kruga
  • digitalni kontroler
 • decentralizirana paralelna arhitektura

Najveća moguća dostupnost

Najveća moguća dostupnost

 • n+1 redundancija samostalni moduli
 • opsežna signalizacija i praćenje rada
 • statički bypass prekidač
 • bypass
 • temperaturno kontrolirano punjenje
 • test dostupnosti baterije / test strujnog kruga baterije
 • odlična otpornost na elektromagnetske smetnje
 • visoka kvalitete izlazne snage (parametri)
ENERTRONIC modular SE
ENERTRONIC modular SE

Najviša ekonomska učinkovitost

Najviša ekonomska učinkovitost

 • nizak THD (total harmonic distortion)
 • niska valovitost na izlazu ispravljača
 • malen volumen i masa
 • olakšano prilagođavanje snage sustava, na primjer …
 • hot plug
 • energetski učinkovit
 • prikladan za olovne i NiCd batterije
 • mogućnost prepoznavanja uređaja
Usporedba dodatne paralelne UPS konfiguracije. ENERTRONIC modular SE i tradicionalni samostalni UPS-Sustavi.
Usporedba dodatne paralelne UPS konfiguracije. ENERTRONIC modular SE i tradicionalni samostalni UPS-Sustavi.
Usporedba paralelne UPS konfiguracije. ENERTRONIC modular SE i tradicionalni samostalni UPS-Sustavi.
Usporedba paralelne UPS konfiguracije. ENERTRONIC modular SE i tradicionalni samostalni UPS-Sustavi.

Olakšano prilagođavanje snage, na primjer...

40 kW (2 x 20 kW sa baterijama)

40 kW (2 x 20 kW sa baterijama)

 • Dimenzije: 1800 mm x 600 mm x 800 mm
 • Snaga / Površini: 83 kW/m2
100 kW (5 x 20 kW)

100 kW (5 x 20 kW)

 • Dimenzije: 1800 mm x 600 mm x 800 mm
 • Snaga / Površini: 208 kW/m2
120 kW (6 x 20 kW)

120 kW (6 x 20 kW)

 • Dimenzije: 2000 mm x 600 mm x 800 mm
 • Snaga / Površini: 250 kW/m2
200 kW (5 x 40 kW)

200 kW (5 x 40 kW)

 • Dimenzije: 2000 mm x 600 mm x 800 mm
 • Snaga / Površini: 415 kW/m2
400 / 600 / 800 / 1000 kW

400 kW (10 x 40 kW sa distribucijom)

 • Dimenzije: 2000 mm x 1800 - 2400 mm x 800 mm
 • Snaga/ Površini*: 277 - 208 kW/m2

600 kW (15 x 40 kW sa distribucijom)

 • Dimenzije: 2000 mm x 3000 - 4200 mm x 800 mm
 • Snaga/ Površini*: 250 - 178 kW/m2

800 kW (20 x 40 kW sa distribucijom)

 • Dimenzije: 2000 mm x 3600 - 4800 mm x 800 mm
 • Snaga/ Površini*: 277 - 208 kW/m2

1000 kW (25 x 40 KW bez distribucijom)

 • Dimenzije: 2000 mm x 3000 mm x 800 mm
 • Snaga/ Površini: 415 kW/m2

Daljnji sustavi na zahtjev!

 

*Sustavi i distribucije može se konfigurirati prema kupcu!

IU-karakteristika, DIN 41773 za olovo-kiselinske baterije
IU-karakteristika, DIN 41773 za olovo-kiselinske baterije
IU-karakteristika, DIN 41773 za NiCd baterije
IU-karakteristika, DIN 41773 za NiCd baterije

Daljnje informacije

Brošure
Studije
Video