SLIMLINE – DC sustavi napajanja za telekomunikacije

prilagodljiv i modularan • visoko učinkovit i pouzdan • ekonomski učinkovit

SLIMLINE – DC sustavi napajanja za telekomunikacije

Bez neočekivanih troškova-učinkovita rješenja – Made in Germany

SLIMLINE SUSTAV 48 V / 262 kW
SLIMLINE SUSTAV 48 V / 262 kW

U današnje vrijeme je normalna pojava raznih elektroničkih medija za povezivanje, komunikaciju, upravljanje procesima i transakcije.

Kako bi uvijek bili dostupni, potreban je trajan pristup mreži čije su okosnice bežične mreže visokih brzina poput LTE-a i u budućnosti 5G-a. Potrebna telekomunikacijska tehnologija za te mreže zahtjeva pouzdan izvor napajanja koji je stalno dostupan.

BENNING je dobavljač AC i DC sustava napjanja baziranih na baterijama za mnoge mobilne i fiksne teleoperatere po cijelom svijetu, te ulaže u razvoj visoko učinkovitih sustava napjanja za pouzdan rad. Danas, BENNING je jedan od glavnih dobavljača visoko učinkovitih sustava napjanja za siguran rad u IT, telekomunikacijskim i industrijskim sektorima.

Nova serija proizvoda SLIMLINE za sve vrste radiokomunikacija, od pojedinačnih baznih primopredajnih stanica (BTS). Slijedom toga, sustavi napajanja osiguravaju cjelokupnu tehnologiju prijenosa (LTE, 4G, VOIP, TV, servere, itd.) Od nestanka struje.

Najekonomičnije rješejnje za sve potrebe

SLIMLINE sustav 48 V / 4 kW sa kontrolnim modulom, baterijom i distribucijom za potrošača.
SLIMLINE sustav 48 V / 4 kW sa kontrolnim modulom, baterijom i distribucijom za potrošača.

Niska nazivna snaga do 4000 W

Sustav napjanja za telekomunikacije s snajmanjom nazivnom snagom, SLIMLINE PSU 4000, se sastoji od maksimalno 2 ispravljačka modula 48 V / 2000 W, kontrolera i baterije te je ugrađen u 19'' 1H SLIMLINE kućište.

SLIMLINE sustav 48 V / 22 kW sa upravljačkim modulom
SLIMLINE sustav 48 V / 22 kW sa upravljačkim modulom

Srednja nazivna snaga do 32 kW

Sustavi nazivne snage 10 kW (sa upravljačkim modulom) ili 12 kW u jedinstvenom modulu mogu biti izvedeni na polici zajedno sa ispravljačima srednje snage za npr. radiostanice.

Nazivnu snagu je moguće povećati do 22 kW spajanjem drugog SLIMLINE modula paralelno (Slika 5) i do 32 kW spajanjem trećeg modula i dodatnog upravljačkog modula.

SLIMLINE sustavi 48 V / 10 kW sa SLIMLINE kontrolerom, te baterijom i distribucijom. Nazivne snage od 2 do 32 kW je moguće postići skaliranjem ispravljača i prilagodbom distribucije.
SLIMLINE sustavi 48 V / 10 kW sa SLIMLINE kontrolerom, te baterijom i distribucijom. Nazivne snage od 2 do 32 kW je moguće postići skaliranjem ispravljača i prilagodbom distribucije.

Baterije i distribucijske jedinice različitih izlaza su dostupne za sve nazivne snage što osigurava kompaktnost sustava.

Distribucijske jedinice se nalaze u 19'' jedinicama i visoke su jednu ili tri jedinice u ovisnosti o nazivnoj snazi sustava.

Visoke nazivne snage do 400 kW

Visoke nazivne snage, poput onih potrebnih u distribucijskim stanicama, je moguće postići spajanjem više SLIMLINE jednicama paralelno. To omogućuje postizanje nazivnih snaga do 400 kW. Sustav je ugrađen u 19'' ormarić zajedno sa baterijama i distribucijskim jednicama.

SLIMLINE kontroler je dostupan za opsežnije upravljanje i praćenje rada.

SLIMLINE – ekonomično rješenje i maksimalna dostupnost

Maksimalna dostupnost

Maksimalna dostupnost

 • Maksimalna dostupnost
  • Visoka pouzdanost
  • Nisko vrijeme popravka (MTTR)
  • Pouzdana i brza zamjena modula u radu
  • Decentrlizirana paralelna arhitektura
  • Praćenje rada na daljinu putem TCP/IP
 • vrhunska kvaliteta opskrbe
  • sinusna ulazna struja, bez apsorpcije reaktivne snage (faktor snage ≥ 0,99)

Najviša ekonomičnost

Najviša ekonomičnost

 • Niski troškovi rada
  • Visoka učinkovitost  > 97% čak i pri djelomičnom opterećenju
  • Vrlo visoka gustoća snage što znači manje potrebnog prostora za ugradnju
  • Održiv rast zahvaljujući skalabilnosti do 400 kW
  • Automatska sinkronizacija ispravljačkih modula tijekom zamjene starih za nove module
  • Niski troškovi ugradnje, puštanja u pogon i proširenja

Koncept prilagoljivih komponenata

Koncept prilagoljivih komponenata

Modularan koncept značajno smanjuje troškove i vrijeme ugradnje i održavanja novih SLIMLINE sustava napjanja za telekomunikacije.

Skalabilnost do 400 kW

SLIMLINE sustav je jednostavno skalabilan i moguće ga je proširiti u skladu sa zahtjevima kupca – od 2 do 400 kW. Zbog modularnosti sustava, moguće je planirati, prilagoditi i ispostaviti sustave napravljene po narudžbi u vrlo kratkom roku.

Hot-Plug

Sve module je moguće zamijeniti bez prestanka sa radom (hot plug). SLIMLINE kućišta zajedno sa ispravljačkim modulima, baterijama i distribucijom čine potpun i modularan SLIMLINE sustav napjanja.

Maksimalna pouzdanost u radu, minimalni troškovi rada.

19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem ili šest ispravljačkih modula.
19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem ili šest ispravljačkih modula.

Novo razvijeni SLIMLINE sustavi napjanja su posebno rađeni prema zahtjevima teleoperatera.

Oni uključuju:

 • Najvišu pouzdanost u radu
 • Makisimalnu energetsku učinkovitost
 • Najvišu pouzdanost u radu
 • Prilagodljivost (Plaćanje po potrebi)
 • Modularnost

Ti faktori ne samo da značajno pridonose niskim troškovim (TCO), nego su i osnova za smanjenje vremena ugradnje i sastavljanja kao i za jednostavnije i učinkovitije održavanje.

Samo jedna vrsta ispravljača je potrebna za sustave nazivne snage od 2 do 400 kW. To pojednostavljuje logistiku i upravljanje zalihama za korist kupca budući da su potrebne zalihe samo jedne vrste ispravljačkih modula.

Najviša energetska učinkovitost u najmanjem mogućem prostoru

Pojedini ispravljački moduli izlazne snage od 2000 W su dostupni za realizaciju potpunih sustava napjanja. 19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem (SLIMLINE kontroler) ili šest ispravljačkih modula. Nazivne snage takvih sustava su 10 kW i 12 kW.

Učinkovitost u odnosu na izlaznu snagu
Učinkovitost u odnosu na izlaznu snagu

U ovoj seriji visoko učinkovitih ispravljača, gubitci AC-DC pretvorbe su smanjeni do 30 % u usporedbi sa prijašnjim modelima. Istovremeno, dimenzije ispravljača su smanjene za više od 33 %.

Proizvodi iz SLIMLINE serije rade sa 97 % učinkovitošću sa opterećenjem između 50 % i 90 %.

To znači značajne uštede za teleoperatere sa brojnim sustavima na terenu. Također postoji i opcija aktivnog upravljanja na temelju potrebne snage koje automatski uključuje ili isključuje ispravljačke module na temelju trenutnog opterećenja.

SLIMLINE kontroler – kompaktno praćenje rada na daljinu i pouzdanosti.

SLIMLINE kontroler je dostupan za opsežnije upravljanje i praćenje rada. Najčešće se ugrađuje u SLIMLINE kućište u slučaju manjih nazivnih snaga. 19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa kontrolerom ili šest ispravljačkih modula. U slučaju većih nazivnih snaga, jednica za upravljanje i praćenje rada se ugrađuje u vrata kućišta.

Kontroler prati rad sustava napjanja i po potrebi upravlja izlaznom snagom. Sustav je dizajniran tako da u slučaju prestanka rada kontrolera, sustav napajanja može nastavitit s radom. Ispravljač nastavlja sa napjanjem sustava i baterija zbog čega stsav nastavlja raditi s nazivnom snagom. Stoga, prestanak rada kontrolera nije kritičan za cjelokupni sustav i nema potrebe za redundacijom. Na taj način su smanjeni troškovi i potreban prostor.

Prednja strana SLIMLINE kućišta se satorji od 1,8'' ekrana, USB 2.0 ulaza (za npr. WLAN adapter) i Ethernet priključka.
Prednja strana SLIMLINE kućišta se satorji od 1,8'' ekrana, USB 2.0 ulaza (za npr. WLAN adapter) i Ethernet priključka.
U slučaju sustava većih nazivnih snaga, SLIMLINE kontroler je moguće ugraditi u vrata kućišta sustava. Ovakav dizaj dolazi sa 10,4'' ekranom.
U slučaju sustava većih nazivnih snaga, SLIMLINE kontroler je moguće ugraditi u vrata kućišta sustava. Ovakav dizaj dolazi sa 10,4'' ekranom.

Jednostavno upravljanje pomoću računala, tableta ili pametnog telefona.

Sustav je moguće konfigurirati putem ugrađenog ekrana sa prednje strane. Ako je dostupan mobilni uređaj ili računalo, konfiguracija se može provesti putem Internet pretraživača (slika iznad). Nije potreban nikakav dodatni software. Sustav se može konfigurirati za jednostavan i jasan prikaz svih traženih opcija i mjerenja.

Svijetao ekran visokog kontrasta SLIMLINE kontrolera služi i za vizualna upozorenja. U slučaju greške u radu, na ekranu se pojavljuje upozorenje crvene boje, jasno vidljivo na udaljenosti.

U slučaju da se SLIMLINE kontroler nalazi u kućištu, pet različitih metoda povezivanja je integrirano, kao npr. SNMP adapter i modbus kojeg se adresira preko RS-485 ulaza ili preko mreže. Također, moguće je i spajanje sa modemom preko RS-232 ulaza i 12 V napajanja.

Daljnje informacije

Brošure
Tehnička izvješća

Vaša kontakt osoba

Odakle si? S popisa u nastavku odaberite zemlju podrijetla kako biste brzo pronašli svoju osobnu kontakt osobu.

BENNING Ovisna društva - Odaberite svoje potencijalne kontakte klikom na njegovu zastavu.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Michael Vogt
tel

+49 2871 93170

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Brüggen
tel

+49 2163 500994

fax

+49 2163 952445

address

Deichweg 64
41379 Brüggen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Becky Thomas [Admin/HR Assistant]
tel

+1 214 553 1444 227

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Michael Perone [VP Sales - Industrial]
tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
James Beiersdorff [Sales Director - Motive Power]
tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel
tel

+971 (0)50 1766972

web

www.benning.fr

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Bruno Guery
tel

+33 (0) 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Cyrille Stremon
tel

+33 (0)6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Zanforlini
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

RUS OOO BENNING Power Electronics
tel

+7 4 95 / 9 67 68 50

address

Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"BENNING" estate, bldg.1
142000 Moscow Region
Russian Federation

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Санкт-Петербург
tel

+7 812 346 43 66

web

www.benning.ru

address

197136, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом. 12Н

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Уфа
tel

+ 7 347 274 29 29

mobile

+ 7 347 246 33 74

web

www.benning.de

address

450057, РФ, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д.64/2, офис 406

RUS OOO BENNING Power Electronics
Cлужба технической поддержки
tel

+7 (495) 967 68 50 222

web

www.benning.ru

address

142000, РФ,
г. Домодедово, микрорайон Северный,
владение «Беннинг»,
стр. 1

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Новосибирск
tel

+ 7 383 219 52 10

web

www.benning.ru

address

630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.165, офис 324

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Oto Trnka
tel

+421 905 541 548

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING GmbH Turkey Liaison Office
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

ARE BENNING Power Systems Middle East
Raman Pillai Harikumar United Arab Emirates
tel

+971 (0) 2 / 4 18 91 50

mobile

+971 545 987 987

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE