SLIMLINE – DC sustavi napajanja za telekomunikacije

prilagodljiv i modularan • visoko učinkovit i pouzdan • ekonomski učinkovit

SLIMLINE – DC sustavi napajanja za telekomunikacije

Bez neočekivanih troškova-učinkovita rješenja – Made in Germany

SLIMLINE SUSTAV 48 V / 262 kW
SLIMLINE SUSTAV 48 V / 262 kW

U današnje vrijeme je normalna pojava raznih elektroničkih medija za povezivanje, komunikaciju, upravljanje procesima i transakcije.

Kako bi uvijek bili dostupni, potreban je trajan pristup mreži čije su okosnice bežične mreže visokih brzina poput LTE-a i u budućnosti 5G-a. Potrebna telekomunikacijska tehnologija za te mreže zahtjeva pouzdan izvor napajanja koji je stalno dostupan.

BENNING je dobavljač AC i DC sustava napjanja baziranih na baterijama za mnoge mobilne i fiksne teleoperatere po cijelom svijetu, te ulaže u razvoj visoko učinkovitih sustava napjanja za pouzdan rad. Danas, BENNING je jedan od glavnih dobavljača visoko učinkovitih sustava napjanja za siguran rad u IT, telekomunikacijskim i industrijskim sektorima.

Nova serija proizvoda SLIMLINE za sve vrste radiokomunikacija, od pojedinačnih baznih primopredajnih stanica (BTS). Slijedom toga, sustavi napajanja osiguravaju cjelokupnu tehnologiju prijenosa (LTE, 4G, VOIP, TV, servere, itd.) Od nestanka struje.

Najekonomičnije rješejnje za sve potrebe

SLIMLINE sustav 48 V / 4 kW sa kontrolnim modulom, baterijom i distribucijom za potrošača.
SLIMLINE sustav 48 V / 4 kW sa kontrolnim modulom, baterijom i distribucijom za potrošača.

Niska nazivna snaga do 4000 W

Sustav napjanja za telekomunikacije s snajmanjom nazivnom snagom, SLIMLINE PSU 4000, se sastoji od maksimalno 2 ispravljačka modula 48 V / 2000 W, kontrolera i baterije te je ugrađen u 19'' 1H SLIMLINE kućište.

SLIMLINE sustav 48 V / 22 kW sa upravljačkim modulom
SLIMLINE sustav 48 V / 22 kW sa upravljačkim modulom

Srednja nazivna snaga do 32 kW

Sustavi nazivne snage 10 kW (sa upravljačkim modulom) ili 12 kW u jedinstvenom modulu mogu biti izvedeni na polici zajedno sa ispravljačima srednje snage za npr. radiostanice.

Nazivnu snagu je moguće povećati do 22 kW spajanjem drugog SLIMLINE modula paralelno (Slika 5) i do 32 kW spajanjem trećeg modula i dodatnog upravljačkog modula.

SLIMLINE sustavi 48 V / 10 kW sa SLIMLINE kontrolerom, te baterijom i distribucijom. Nazivne snage od 2 do 32 kW je moguće postići skaliranjem ispravljača i prilagodbom distribucije.
SLIMLINE sustavi 48 V / 10 kW sa SLIMLINE kontrolerom, te baterijom i distribucijom. Nazivne snage od 2 do 32 kW je moguće postići skaliranjem ispravljača i prilagodbom distribucije.

Baterije i distribucijske jedinice različitih izlaza su dostupne za sve nazivne snage što osigurava kompaktnost sustava.

Distribucijske jedinice se nalaze u 19'' jedinicama i visoke su jednu ili tri jedinice u ovisnosti o nazivnoj snazi sustava.

Visoke nazivne snage do 400 kW

Visoke nazivne snage, poput onih potrebnih u distribucijskim stanicama, je moguće postići spajanjem više SLIMLINE jednicama paralelno. To omogućuje postizanje nazivnih snaga do 400 kW. Sustav je ugrađen u 19'' ormarić zajedno sa baterijama i distribucijskim jednicama.

SLIMLINE kontroler je dostupan za opsežnije upravljanje i praćenje rada.

SLIMLINE – ekonomično rješenje i maksimalna dostupnost

Maksimalna dostupnost

Maksimalna dostupnost

 • Maksimalna dostupnost
  • Visoka pouzdanost
  • Nisko vrijeme popravka (MTTR)
  • Pouzdana i brza zamjena modula u radu
  • Decentrlizirana paralelna arhitektura
  • Praćenje rada na daljinu putem TCP/IP
 • vrhunska kvaliteta opskrbe
  • sinusna ulazna struja, bez apsorpcije reaktivne snage (faktor snage ≥ 0,99)

Najviša ekonomičnost

Najviša ekonomičnost

 • Niski troškovi rada
  • Visoka učinkovitost  > 97% čak i pri djelomičnom opterećenju
  • Vrlo visoka gustoća snage što znači manje potrebnog prostora za ugradnju
  • Održiv rast zahvaljujući skalabilnosti do 400 kW
  • Automatska sinkronizacija ispravljačkih modula tijekom zamjene starih za nove module
  • Niski troškovi ugradnje, puštanja u pogon i proširenja

Koncept prilagoljivih komponenata

Koncept prilagoljivih komponenata

Modularan koncept značajno smanjuje troškove i vrijeme ugradnje i održavanja novih SLIMLINE sustava napjanja za telekomunikacije.

Skalabilnost do 400 kW

SLIMLINE sustav je jednostavno skalabilan i moguće ga je proširiti u skladu sa zahtjevima kupca – od 2 do 400 kW. Zbog modularnosti sustava, moguće je planirati, prilagoditi i ispostaviti sustave napravljene po narudžbi u vrlo kratkom roku.

Hot-Plug

Sve module je moguće zamijeniti bez prestanka sa radom (hot plug). SLIMLINE kućišta zajedno sa ispravljačkim modulima, baterijama i distribucijom čine potpun i modularan SLIMLINE sustav napjanja.

Maksimalna pouzdanost u radu, minimalni troškovi rada.

19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem ili šest ispravljačkih modula.
19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem ili šest ispravljačkih modula.

Novo razvijeni SLIMLINE sustavi napjanja su posebno rađeni prema zahtjevima teleoperatera.

Oni uključuju:

 • Najvišu pouzdanost u radu
 • Makisimalnu energetsku učinkovitost
 • Najvišu pouzdanost u radu
 • Prilagodljivost (Plaćanje po potrebi)
 • Modularnost

Ti faktori ne samo da značajno pridonose niskim troškovim (TCO), nego su i osnova za smanjenje vremena ugradnje i sastavljanja kao i za jednostavnije i učinkovitije održavanje.

Samo jedna vrsta ispravljača je potrebna za sustave nazivne snage od 2 do 400 kW. To pojednostavljuje logistiku i upravljanje zalihama za korist kupca budući da su potrebne zalihe samo jedne vrste ispravljačkih modula.

Najviša energetska učinkovitost u najmanjem mogućem prostoru

Pojedini ispravljački moduli izlazne snage od 2000 W su dostupni za realizaciju potpunih sustava napjanja. 19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa upravljanjem (SLIMLINE kontroler) ili šest ispravljačkih modula. Nazivne snage takvih sustava su 10 kW i 12 kW.

Učinkovitost u odnosu na izlaznu snagu
Učinkovitost u odnosu na izlaznu snagu

U ovoj seriji visoko učinkovitih ispravljača, gubitci AC-DC pretvorbe su smanjeni do 30 % u usporedbi sa prijašnjim modelima. Istovremeno, dimenzije ispravljača su smanjene za više od 33 %.

Proizvodi iz SLIMLINE serije rade sa 97 % učinkovitošću sa opterećenjem između 50 % i 90 %.

To znači značajne uštede za teleoperatere sa brojnim sustavima na terenu. Također postoji i opcija aktivnog upravljanja na temelju potrebne snage koje automatski uključuje ili isključuje ispravljačke module na temelju trenutnog opterećenja.

SLIMLINE kontroler – kompaktno praćenje rada na daljinu i pouzdanosti.

SLIMLINE kontroler je dostupan za opsežnije upravljanje i praćenje rada. Najčešće se ugrađuje u SLIMLINE kućište u slučaju manjih nazivnih snaga. 19'' 1H kućište može sadržavati pet 48 V 2000 W ispravljačkih modula sa kontrolerom ili šest ispravljačkih modula. U slučaju većih nazivnih snaga, jednica za upravljanje i praćenje rada se ugrađuje u vrata kućišta.

Kontroler prati rad sustava napjanja i po potrebi upravlja izlaznom snagom. Sustav je dizajniran tako da u slučaju prestanka rada kontrolera, sustav napajanja može nastavitit s radom. Ispravljač nastavlja sa napjanjem sustava i baterija zbog čega stsav nastavlja raditi s nazivnom snagom. Stoga, prestanak rada kontrolera nije kritičan za cjelokupni sustav i nema potrebe za redundacijom. Na taj način su smanjeni troškovi i potreban prostor.

Prednja strana SLIMLINE kućišta se satorji od 1,8'' ekrana, USB 2.0 ulaza (za npr. WLAN adapter) i Ethernet priključka.
Prednja strana SLIMLINE kućišta se satorji od 1,8'' ekrana, USB 2.0 ulaza (za npr. WLAN adapter) i Ethernet priključka.
U slučaju sustava većih nazivnih snaga, SLIMLINE kontroler je moguće ugraditi u vrata kućišta sustava. Ovakav dizaj dolazi sa 10,4'' ekranom.
U slučaju sustava većih nazivnih snaga, SLIMLINE kontroler je moguće ugraditi u vrata kućišta sustava. Ovakav dizaj dolazi sa 10,4'' ekranom.

Jednostavno upravljanje pomoću računala, tableta ili pametnog telefona.

Sustav je moguće konfigurirati putem ugrađenog ekrana sa prednje strane. Ako je dostupan mobilni uređaj ili računalo, konfiguracija se može provesti putem Internet pretraživača (slika iznad). Nije potreban nikakav dodatni software. Sustav se može konfigurirati za jednostavan i jasan prikaz svih traženih opcija i mjerenja.

Svijetao ekran visokog kontrasta SLIMLINE kontrolera služi i za vizualna upozorenja. U slučaju greške u radu, na ekranu se pojavljuje upozorenje crvene boje, jasno vidljivo na udaljenosti.

U slučaju da se SLIMLINE kontroler nalazi u kućištu, pet različitih metoda povezivanja je integrirano, kao npr. SNMP adapter i modbus kojeg se adresira preko RS-485 ulaza ili preko mreže. Također, moguće je i spajanje sa modemom preko RS-232 ulaza i 12 V napajanja.

Daljnje informacije

Brošure
Tehnička izvješća

Vaša kontakt osoba

Odakle si? S popisa u nastavku odaberite zemlju podrijetla kako biste brzo pronašli svoju osobnu kontakt osobu.

BENNING Ovisna društva - Odaberite svoje potencijalne kontakte klikom na njegovu zastavu.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Becky Thomas [Admin/HR Assistant]
tel

+1 214 553 1444 227

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Michael Perone [VP Sales - Industrial]
tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
James Beiersdorff [Sales Director - Motive Power]
tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.