Vývoj výrobků pro budoucnost

Innovations “Made in Germany“

Testovací system kontrolovaný výpočetní technikou ...

Innovations “Made in Germany“

Testovací system kontrolovaný výpočetní technikou ...

... pro kvalitu od samého počátku

Spolehlivý servis ...

... kvalitní podpora pro spolehlivost systémů

Jsi tady:

Udržitelnost, bezpečnost a účinnost prostřednictvím inovací

Produkty BENNING po více než půl století zlepšují bezpečné a efektivní využití energetických zdrojů. Inteligentní řešení pro konverzi energie do víceúčelové nebo skladovatelné energie jsou hlavním znakem společnosti.

BENNING je celosvětově známý jako "špičkový výrobce" pro spolehlivé a hospodárné zdroje pro telekomunikace, průmysl, lékařství a IT technologie.

Výrobní sortiment

Výrobní sortiment zahrnuje zkoušečky a měřící přístroje, usměrňovačové a střídačové systémy, DC/DC měniče, UPS systéma, OEM síťové zdroje, nabíječky pro trakční baterie a opravy elektrických strojů do hmotnosti 120 t.

Celosvětová působnost

S celosvětovou sítí poboček, odpovědných za montáž, prodej a servis nabíječek a proudových záložních zdrojů, BENNING nabízí zákazníkům technickou odbornost a silný servisní concept vždy v jejich blízkosti.

Vývoj výrobků pro budoucnost – Innovations “Made in Germany“
Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Naše přítomnost na globálním trhu vyžaduje řešení pro různé požadavky zákazníků. Rozvoj efektivních, nákladově úsporných a bezpečných produktů vyžaduje neustálé rozšiřování našeho výzkumu a vývoje.

BENNING nedělá kompromisy ve vývoji a kvalitě výroby, počítaje v to:

  • vývoj softwaru a hardwaru, řízený v úzké spolupráci se zákazníky
  • vertikální integraci na vysoké úrovni v kombinaci s účinným systémem řízení jakosti (ISO 9001)
  • šetrnost k životnímu prostředí a výroba šetřící zdroje s integrovaným systémem environmentálního managementu (ISO 14001)

Efektivní výrobní metody a počítačem řízené systémy jsou součástí efektivní výroby.

Osazené desky plošných spojů se kontrolují pomocí obvodových testerů. Adaptéry skenují desky plošných spojů, porovnávají výsledky s výchozími hodnotami a během několika sekund detekují nesprávné vložení, poruchy, zkraty nebo změny elektrických hodnot.

Moderní počítačem řízené zkušební zařízení umožňují optimalizované testování proudových zdrojů.
Všechny chyby se zaznamenávají v čárovém kódu v protokolu o chybách.

Systémy „na klíč“

Napájecí zdroje stejnosměrného a střídavého proudu s bateriemi, používané v energetice, drážních aplikacích a průmyslu jsou vyráběny ve speciálních, modern vybavených provozech.

Systémy usměrňovače a střídače používané v oblastech s možným zemětřesením musejí být navrženy tak, aby splňovaly zvláštní požadavky. BENNING dodává tyto systémy ve speciálních skříní, které jsou pro tyto aplikaci testovány a schváleny.

Modulární servisní koncepty pro maximální provozní spolehlivost

BENNING se stává partnerem, podílejícím se nejen na výrobě inovativních produktů , ale i poskytujícím služby v oblasti servisu a údržby zařízení.

Další informace

Prospekty
Certifikáty