Několik příkladů využití usměrňovače THYROTRONIC pro stacionární bateriové systémy z různých oblastí podnikání.

THYROTRONIC
Usměrňovač pro stacionární bateriové systémy

 • Bezpečný
 • Spolehlivý
 • Výkonný
 • Úsporný
Více informací ...

THYROTRONIC

Robustní a spolehlivý, prověřený a vyzkoušený

Stejnosměrné systémy napájení z baterií se již po mnoho desetiletí osvědčují jako mimořádně spolehlivé a velmi úsporné záložní zdroje. Spolehlivost bateriového záložního zdroje závisí na kvalitě použité baterie a provozní spolehlivosti usměrňovače.

Společnost BENNING vyvinula řadu usměrňovačů THYROTRONIC, které jsou obzvláště vhodné pro použití se stejnosměrnými zdroji napájenými z baterií. Kromě velké spolehlivosti nabízí komplexní systém signalizace a monitoringu.

Spolehlivé v náročných okolních podmínkách
 • Vyrobeno z několika málo, avšak spolehlivých součástí
 • Mechanicky a elektronicky odolné, navržené pro drsné podmínky prostředí
 • Koncepce zapojení
 • Nejmodernější technologie DSP
 • Automatická teplotně řízená nabíjecí charakteristika
 • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Plně řízený tyristorový třífázový můstek, 6 pulzů (standardně), 12 pulzů (volitelně)
Vhodné pro všechny technologie baterií

Usměrňovače THYROTRONIC pracují s elektronicky řízenou výstupní charakteristikou (IU charakteristika podle DIN 41773) a jsou vhodné pro použití s olověnými a NiCd akumulátory i dalšími moderními technologiemi akumulátorů.

Průběh charakteristik IU podle DIN 41773
Funkční rozmanitost
 • různé signalizační a monitorovací moduly
 • Vhodné pro všechny technologie baterií
 • Programovatelné automatické nabíjení
 • Vyrovnávací a počáteční nabíjení
 • Paralelní provoz několika usměrňovačů s aktivním nebo pasivním rozložením zátěže
 • Automatický a programovatelný test okruhu baterie
 • Automatický test kapacity baterie
 • Kompenzace odporu vedení
 • Zobrazení zbývající doby zálohy

Řada usměrňovačů THYROTRONIC – Vyrobena z několika málo, avšak spolehlivých součástí

THYROTRONIC schémata zapojení
THYROTRONIC schémata zapojení
Usměrňovač THYROTRONIC vnější a vnitřní pohled
Usměrňovač THYROTRONIC vnější a vnitřní pohled

Moduly pro signalizaci a monitoring

Moduly pro signalizaci a monitoring

THYROTRONIC 10" dotykový displej s mimickým diagramem
THYROTRONIC 10" dotykový displej
Moderní dotykový displej s intuitivním ovládáním díky uživatelskému rozhraní optimalizovanému společností BENNING
Rozšířený základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Rozšířený základní displej THYROTRONIC
Vybaven zobrazovací a ovládací jednotkou (LCD a tlačítka) a volně konfigurovatelným stavovým displejem
 
Základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Zobrazovací a ovládací jednotka s LCD displejem a tlačítky
 

Všechny dostupné měřicí kanály mohou být dostupné s prahovými hodnotami měření a chyb. Volně definovatelné mezní hodnoty lze nastavit tak, aby vyvolaly chybová nebo varovná hlášení. K zadávání mezních hodnot a k potvrzování a vizualizaci hlášení slouží displej a řídicí jednotka umístěná na předních dveřích skříně usměrňovače. Volitelně lze systém vybavit 10" dotykovým displejem, který nastavuje zcela nová měřítka z hlediska jednoduchosti používání a srozumitelnosti.

Nabízené druhy monitorování:

 • Monitorování sítě
 • Monitorování baterií a stejnosměrného napětí
 • Monitorování teploty
 • Monitorování přepětí a podpětí

Aplikace

Stejnosměrné napájecí zdroje napájené z baterií na bázi usměrňovačů řady THYROTRONIC se dokonale hodí pro:

Dodavatelé energie a provozovatelé sítí
Provozně bezpečné a spolehlivé

Ideální pro elektrárny a rozvodny

 • Mechanicky a elektronicky odolné, navržené pro drsné podmínky prostředí
 • Provozně bezpečné
  • Galvanické oddělení
Průmyslové podniky
Spolehlivé a úsporné

Robustní pro použití v průmyslu

 • Navrženo pro drsné podmínky prostředí
 • Provozně bezpečné
  • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Výkonný a úsporný
Těžba surovin
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Pro drsné okolní podmínky

Vyrobeno z několika málo, avšak spolehlivých součástí vhodných zejména pro:

 • ropný, plynárenský a petrochemický průmysl
 • těžební zařízení
Nemocnice
Zabezpečení kritických procesů

Robustní usměrňovací systém pro zajištění ochrany kritické infrastruktury

 • Mechanicky a elektronicky odolný,
 • Provozně bezpečný
  • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Vhodné pro všechny technologie baterií
Provoz a doprava
Robustní a bezpečné

Spolehlivé, když na tom opravdu záleží, ideální pro:

 • Železniční systémy
 • letiště
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Usměrňovač pro stacionární bateriové systémy

 • Bezpečné
 • Spolehlivé
 • Výkonné
TEBECHOP SE

Usměrňovací systémy a DC-DC měniče s modulární technologií

 • škálovatelné, robustní a nákladově efektivní
 • vhodné pro průmyslové aplikace
Jedna kontaktní osoba po celou dobu
BENNING – Jedna kontaktní osoba po celou dobu životního cyklu
 • Získáte nejhospodárnější řešení a dlouhodobě budete těžit z přímého spojení se společností BENNING coby výrobcem.
 • Kvalita vyrobená v Německu
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality
 • Environmentální management
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ke stažení

Další podrobnosti o našich usměrňovacích systémech THYROTRONIC

Možnosti
 • 10" dotykový displej
 • přístroje s analogovým displejem
 • MODBUS, IEC 61850 a mnoho dalšího
 • Bateriové skříně / rozvodné skříně
 • Interní i externí protičlánky
 • Externí skříně pro jištění baterií (volitelné typy Ex-d / Ex-de)
 • Oddělovací diody
 • Hlídání zemního spojení
 • Paralelní provoz s aktivním sdílením zátěže i bez něj
Proč systémy usměrňovačů THYROTRONIC používají paralelní provoz v pohotovostním režimu?

Životnost olověných a nikl-kadmiových akumulátorů lze maximalizovat, pokud jsou v klidovém stavu nabité. Tohoto klidového stavu akumulátorů je dosaženo, když usměrňovací jednotka převezme napájení zátěže a akumulátor je namáhán pouze v případě výpadku sítě nebo velké nárazové zátěže. Tento provozní režim se nazývá pohotovostní paralelní provoz.

V případě výpadku síťového napájení převezme bateriový systém bez přerušení napájení připojené zátěže. Po obnovení síťového napájení se baterie automaticky dobije.

Jaké nabíjecí charakteristiky usměrňovač používá?

Pokud je akumulátor příliš vybitý, pracuje usměrňovač nejprve v I-větvi charakteristické křivky IU, kde nabíjecí proud představuje rozdíl mezi jmenovitým proudem usměrňovače a proudovou zátěží.

Po dosažení nastaveného výstupního napětí dojde k přepnutí na nabíjení konstantním napětím (křivka U / část křivky U).

Zrychleného dobíjení se dosáhne přepnutím charakteristické křivky z režimu udržovacího nabíjení (např. 2,23 V / Č pro olověné akumulátory) na nabíjení (např. 2,4 V / Č pro olověné akumulátory).

Po úplném nabití baterie bude stále odebírat nabíjecí proud udržovacího nabíjení, který se pohybuje mezi 0,3 mA a 1 mA na 1 Ah kapacity baterie.

Jak se usměrňovač THYROTRONIC chová při kolísání výstupního napětí a napětí nebo frekvence sítě?

Výstupní napětí je udržováno konstantní s odchylkou ± 0,5 % v rozsahu zatížení 0 % až 100 % proudového rozsahu.

Kolísání síťového napětí o ± 10 % a kolísání síťové frekvence o ± 5 % je automaticky kompenzováno.

Test okruhu baterie

Bateriový okruh napájecího systému lze testovat v nastaveném cyklu. Tuto funkci lze aktivovat v menu. Za tímto účelem se výstupní napětí usměrňovače na krátkou dobu sníží na nastavenou hodnotu, např. 1,9 V / článek. Tím se akumulátor na krátkou dobu minimálně vybije.

Současně se kontroluje napětí akumulátoru. Pokud zůstává nad nastavenou hodnotou, je obvod akumulátoru v pořádku. Pokud klesne pod mezní hodnotu, zobrazí se hlášení "Porucha okruhu baterie" a aktivují se kontrolní LED a příslušná alarmová relé.

Test kapacity baterie

Při testu kapacity baterie se stejně jako při testu okruhu baterie snižuje výstupní napětí usměrňovače a baterie se vybíjí konstantním proudem. Během tohoto testu se zaznamenávají časové křivky napětí a proudu a porovnávají se s hodnotami uvedenými v datovém listu výrobce. Výsledky tohoto testu zahrnují zbývající kapacitu baterie a výslednou hodnotu zbývajícího provozu při aktuálním zatížení.
Pokud jsou během tohoto testu překročeny nastavené mezní hodnoty, příslušná LED dioda a relé sdruženého chybového signálu signalizují chybný průběh testu. Po dokončení testu se usměrňovač automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení.

Případně lze aktuální stav baterie ověřit částečným vybitím aktuálně používaným zátěžovým proudem.

Kompenzace odporu vedení

Úbytek napětí na vedení mezi usměrňovačem a baterií lze kompenzovat zadáním délky vedení a průřezu vedení. Tím je zajištěno, že bateriový systém je napájen správným napětím i v případě, že jsou připojovací kabely baterie dlouhé.

Programovatelné automatické nabíjení

Pokud napětí akumulátoru klesne v důsledku výpadku sítě nebo jiné události natolik, že usměrňovací jednotka pracuje s proudovým omezením déle než 30 sekund po zahájení nabíjení, systém automaticky přepne na rychlé nabíjení. Po dosažení nabíjecího napětí (omezení napětí) a poklesu proudu pod 90 % se aktivuje tzv. časový úsek. Po uplynutí nastavené doby (0 až 48 hodin) se systém automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení.

Funkce automatického nabíjení je nastavitelná a lze ji aktivovat nebo deaktivovat podle potřeby.
Ruční rychlé nabíjení, ruční přepínání a udržovací nabíjení lze kdykoli spustit na displeji jednotky.

Přepínání režimu nabíjení lze blokovat externím kontaktem nebo pevným propojením na řídicí jednotce (např. externím vodíkovým čidlem v akumulátorovně).

Alternativně je nabízen ruční přepínač režimu nabíjení / udržovacího nabíjení jako volitelné příslušenství.

Vyrovnávací nabíjení/ počáteční nabíjení

Vyrovnávací nabíjení lze zapnout na displeji. Za tímto účelem lze na displeji nastavit hodnotu napětí a omezení proudu.
Upozorňujeme, že před aktivací tohoto provozního režimu je nutné zkontrolovat zátěž na nastavenou hodnotu napětí a v případě potřeby ji odpojit, aby nedošlo k jejímu poškození vysokým napětím.

Po zapnutí vyrovnávacího nabíjení se spustí časovač, který po uplynutí nastavené doby (0 - 48 hod.) automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení. Přepnutí na vyrovnávací nabíjení lze zablokovat externím kontaktem nebo pevnou propojkou na řídicí jednotce.

Sdílení zátěže s paralelním zapojením

Při paralelním zapojení několika usměrňovačů v kombinaci s možností paralelního chodu je zátěž symetricky rozložena na všechny zapojené a zapnuté usměrňovače.
Bez možnosti paralelního chodu je rozdělení zátěže do značné míry určeno impedancí vedení.
U paralelně zapojených usměrňovačů se doporučuje použití oddělovacích diod.

Společnost BENNING je vaším partnerem pro dodávky spolehlivých usměrňovačů a stejnosměrných napájecích systémů všeho druhu napájených z baterií. Kontaktujte nás nyní.

Kontakt

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic