SLIMLINE NG – telekomunikační napájecí zdroje

Chytré, flexibilní, modulární • vysoce efektivní a spolehlivé • ekonomicky výhodné

SLIMLINE NG – telekomunikační napájecí zdroje

Spolehlivé, ekonomicky výhodné řešení - vyrobeno v Německu

SLIMLINE NG kombinace usměrňovač-střídač - v jednom systému
Kombinace usměrňovače (72 kW / 90 kW) a střídače (7,5 kVA / 7,5 kVA) v jednom systému

V našem moderním světě se stalo běžným používat řadu elektronických zařízení, pro okamžité spojení, komunikaci, řízení procesů a transakcí.

Abychom byli vždy k zastižení, je nutný trvalý přístup k sítím jejichž základ je tvořen vysokorychlostními datovými platformami, jako je LTE a v budoucnu 5G. Takové telekomunikační technologie potřebují mít spolehlivý, stále funkční napájecí zdroj.

Společnost BENNING dodávala po celá desetiletí bateriové střídavé a stejnosměrné napájecí zdroje mnoha mobilním operátorům a operátorům pevných linek po celém světě a investovala zejména do vývoje vysoce účinných zdrojů navržených pro energeticky úsporný a spolehlivý provoz. V dnešní době se společnost BENNING řadí mezi přední dodavatele vysoce účinných zdrojů napájení pro bezpečný provoz informačních, telekomunikačních a průmyslových technologických systémů.

Ekonomicky nejvýhodnější řešení pro každý požadavek

Nová řada SLIMLINE zabezpečuje celou řadu mobilních a rádiových aplikací od mobilních ústředen (zkráceně MSC) přes systémy základnových stanic (BSC) až po jednotlivé vysílací základny (BTS). Tyto systémy napájení tak chrání celou přenosovou technologii (LTE, 5G, VOIP, TV, servery atd.) před ztrátou napájení.

Nosič modulů SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
19", 1U nosič může pojmout buď 5 usměrňovačových modulů v kombinaci s kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů.
Nosič modulů SLIMLINE 3000 NG - usměrňovač
19", 1U nosič může pojmout buď 4 usměrňovačové moduly 48 V a 3000 W v kombinaci s kontrolérem nebo 5 usměrňovačových modulů.

SLIMLINE 2000 NG

4 kW modul systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 4 kW, včetně modulu kontroléru a jištění baterie a zátěže

Nízký výkon až 4000 W

Nejmenší nízkonapěťový telekomunikační napájecí systém SLIMLINE PSU 4000 pojme maximálně dva usměrňovačové moduly 48 V / 2000 W, kontrolér, a jištění baterií a zátěže, vše integrované do jednoho 19", 1U nosiče.

22 kW nosič systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 22 kW s kontrolérem

Nosič pro střední výkony
Výkonu 10 kW (s modulem kontroléru) nebo 12 kW, při zachování výšky pouze 1U, lze dosáhnout pomocí jednoho nosiče, plně osazeného usměrňovači a pokrýt tak požadavky na střední výkony, do kterých spadají například mobilní rádiové stanice.

Výkon lze zvýšit až na 22 kW paralelním připojením druhého nosiče SLIMLINE

Pro všechny rozsahy výkonů jsou k dispozici distribuční pole s různými výstupy pro baterie i zátěž, díky nimž je SLIMLINE kompaktní systém. I distribuční pole jsou umístěna do 19" zásuvných jednotek.

10 kW modul systému SLIMLINE 2000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a jištěním baterií i zátěže. Jmenovitého výkonu 2 - 34 kW lze dosáhnout přizpůsobením usměrňovačů a pole jištění.

Nosič pro větší výkony až 400 kW

Většího jmenovitého výkonu, jako je třeba v uzlech a distribučních stanicích, lze dosáhnout paralelním propojením více nosičů SLIMLINE. To umožňuje dosáhnout výkonu až 400 kW. Tyto systémy jsou integrovány do 19" skříní, které mohou obsahovat také baterie a distribuci.

SLIMLINE kontrolér nabízí široké ovládací a monitorovací funkce.

SLIMLINE - ekonomicky výhodný provoz a maximální dostupnost.

Maximální dostupnost
 • maximální dostupnost
  • velmi vysoká spolehlivost
  • nízká střední doba opravy (MTTR)
  • spolehlivá hot-swap modularita
  • decentralizovaná paralelní architektura
  • vzdálený monitoring prostřednictvím TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávané energie
  • sinusový vstupní proud, žádná absorpce jalového výkonu (účiník ≥0,99)
Minimalizované provozní náklady
 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost >97% i při částečném zatížení
  • extrémně úsporné řešení s ohledem na instalační prostor
  • dlouhodobě udržitelné investice díky konceptu "pay as you grow" a rozšiřitelnosti až do 400 kW
  • automatická synchronizace modulů usměrňovače během výměny nebo retrofitu
  • nízké náklady na instalaci, uvedení do provozu a rozšíření
Modulární koncepce

Modulární koncepce

Modulární koncepce významně snižuje náklady a časovou náročnost instalace a údržby nových telekomunikačních zdrojů SLIMLINE na nově budovaných nebo přestavovaných zařízeních.

Flexibilní rozšiřitelnost až do 400 kW

Systém SLIMLINE je jednoduše rozšiřitelný a může se rozšiřovat v souladu s požadavky zákazníků - od 2 do 400 kW. Vzhledem k vysokému stupni modularity je možné plánovat, konfigurovat a dodávat přizpůsobené systémy ve velmi krátké době. Je možné kombinovat usměrňovače a střídače v jednom systému. Obě součásti systému jsou monitorovány pomocí společného rozhraní MCU 3000.

Hot plug

Všechny moduly lze snadno vyměnit za plného provozu (Hot plug). Nosič SLIMLINE s příslušným množstvím usměrňovačovýh modulů a přiřazeným jištěním baterií a zátěže vytváří modulární napájecí systém SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Tato řada má o více než 33 % vyšší výkonovou hustotu než předešlý model

Nově zdroje SLIMLINE jsou vyvinuty na míru požadavkům provozovatelů telekomunikačních sítí. Obsahují:

 • optimální provozní spolehlivost
 • maximální energetickou účinnost
 • optimální náročnost na prostor
 • flexibilitu (pay as you grow)
 • modularitu

Nejenže významně přispívají k nízkým celkovým nákladům vlastníka (TCO), ale značně také zkracují instalační a montážní časy a také zjednodušují a zefektivňují údržbu v pozdějším provozu.

U systémů s výkonovým rozsahem od 2 kW do 400 kW je používán pouze jeden typ usměrňovače. To zjednodušuje správu zásob a logistiku ve prospěch majitele, protože stačí držet na skladě pouze jeden typ modulu pro všechny systémy.

Optimální energetická účinnost na minimálním prostoru

K vytvoření kompletních napájecích systémů jsou k dispozici usměrňovačové moduly s výkonem 2000 kW. Nosič 19" výšky 1U může pojmout buď pět modulů usměrňovače 48 V / 2000 W v kombinaci s monitorovací a řídicí jednotkou (SLIMLINE kontrolér) nebo šest modulů usměrňovače. To dává výkon 10 kW nebo 12 kW na jednu skříň.

Vztah účinnosti a výstupního výkonu

U této řady vysoce účinných usměrňovačů byly energetické ztráty, ke kterým dochází při změně ze střídavého proudu na stejnosměrný, ve srovnání s předchozím modelem sníženy až od 30%. Současně byla snížena i celková fyzická velikost usměrňovače o více než 33%.

Obzvláště působivý fakt je, že řada SLIMLINE pracuje s účinností přesahující 97% v zátěžovém rozsahu od 50% do 90%. To generuje značné úspory pro poskytovatele telekomunikačních služeb, kteří provozují řadu takových systémů. Volitelně lze aktivovat správu napájení, která sleduje požadavky zátěže a automaticky podle toho připojuje nebo odpojuje moduly usměrňovače.

SLIMLINE kontrolér - vzdálený monitoring a spolehlivost ve velice kompaktním provedení

SLIMLINE kontrolér nabízí rozsáhlé kontrolní a monitorovací funkce. V případě malých výkonů se obvykle vkládá do nosiče SLIMLINE jako modul. Do jednoho 19" 1U nosiče lze umístit buď pět usměrňovačových modulů 48 V / 2000 W kombinovaných s modulem kontroléru nebo šest usměrňovačových modulů. V případě napájecích zdrojů s vyšším jmenovitým výkonem lze monitorovací a řídicí jednotku integrovat do dveří rozvaděče.

Kontrolér sleduje celý systém a řídí například správu napájení. Systém je strukturován tak, aby zajistil, že napájecí zdroj zůstane funkční i v případě poruchy kontroléru. Usměrňovače nadále napájí systém a baterie, takže výkon zůstává na 100%. Porucha proto není pro provoz kritická a není třeba redundance kontroléru. To redukuje potřebný prostor a snižuje investiční a provozní náklady. Nemusíme zmiňovat, že v případě poruchy kontroléru se zobrazí hlášení, takže je možné podniknout okamžité kroky k jeho rychlé výměně servisním technikem.

Display modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Na čelní straně nového modulu SLIMLINE kontrolér je 1,8" displej, port USB 2.0 (například pro připojení Wi-Fi adaptéru) a také ethernetový port.
Dotykový displej modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
V případě systémů s větším jmenovitým výkonem lze kontrolér (MCU 3000) vestavět do dveří skříně zdroje. Toto provedení má 10,4" dotykový displej.

Ovládání pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu je již snadné.

V provedení SLIMLINE kontrolér pro vložení do nosiče, je vtěsnáno velké množství komponent do prostoru pouhé 1/5 19" nosiče, takže modul nabízí například rozhraní SNMP, modbus, modem, ethernet a USB Wi-Fi adaptér.

Systém je konfigurovatelný pomocí integrovaného barevného displeje na čelní straně. Je-li k dispozici mobilní zařízení nebo počítač, lze konfiguraci pohodlně provést prostřednictvím síťového připojení a internetového prohlížeče. Není potřeba žádný další software. Díky neustálému přizpůsobování prostředí požadavkům uživatelů jsou nyní poskytována všechna důležitá měření a nastavení jasně, přesně a jednoduše.

Vysoký kontrast a jas SLIMLINE kontroléru pomáhá také fungovat jako vizuální výstražný systém. Pokud dojde k poruše, je celý displej podsvětlen červeně, aby byl dobře viditelný z dálky.

Konektivita modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Modul SLIMLINE kontrolér umožňuje pět způsobů připojení pouze v jediné jednotce o šířce 1/6 19". Předchozí model, pro totéž, vyžadoval další prostor.

SLIMLINE 3000 NG

12 kW modul SLIMLINE 3000 NG - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s modulem kontroléru

Nosič pro střední výkony až 27 kW

Systému o jmenovitém výkonu 12 kW (s modulem kontroléru) nebo 15 kW o výšce pouze jednoho modulu lze dosáhnout pomocí nosiče plně osazeného usměrňovači pro střední výstupní rozsah, který zahrnuje například mobilní rádiové stanice.

Modul systému SLIMLINE 3000 NG 27kW - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 27 kW s modulem kontroléru

Výkon lze zvýšit až na 27 kW paralelním zapojením druhého nosiče SLIMLINE. Pro všechny výkonové řady jsou k dispozici distribuční pole s různými výstupy pro baterie a spotřebiče, které zaručují kompaktní a prostorově úsporný systém. Distribuční pole jsou také usazena v 19" zásuvných jednotkách.

Modul SLIMLINE 3000 NG 12kW s distribučním polem - usměrňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s kontrolérem, distribučním polem baterií a spotřebičů. Jmenovitého výkonu 3 - 27 kW lze dosáhnout změnou počtu usměrňovačů a přizpůsobením distribučního pole.

Nosič pro vysoké výkony až 300 kW

větších jmenovitých výkonů, které jsou vyžadovány v uzlech a distribučních stanicích, lze dosáhnout patalelním propojením více nosičů SLIMLINE. To umožňuje dosáhnout jmenovitého výkonu až 300 kW. Tyto systémy bývají osazovány do 19" skříní, které mohou obsahovat také baterie a distribuční pole.

K dispozici je i jednotka SLIMLINE kontrolér pro širší ovládací a monitorovací funkce.

SLIMLINE - ekonomicky výhodný provoz a maximální dostupnost.

Maximální dostupnost
 • maximální dostupnost
  • maximální dostupnost
  • velmi vysoká spolehlivost
  • nízká střední doba opravy (MTTR)
  • spolehlivá Hot-Swap modularita
  • decentralizovaná paralelní architektura
  • vzdálený monitoring přes TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávané energie
  • sinusový vstupní proud, žádná absorpce jalového výkonu (účiník ≥0,99)
Minimalizované provozní náklady
 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost až 98% i při částečném zatížení
  • extrémně vysoká hustota výkonu a tedy nízké nároky na prostor v místě instalace
  • spolehlivě udržitelné investice díky průběžnému růstu "pay as you grow"
  • automatická synchronizace usměrňovacích modulů během výměny a dovybavení
  • nízké výdaje na instalaci, uvedení do provozu a rozšíření
Koncept flexibilních komponent

Koncept modulárních komponent

Modulární koncepce významně snižuje náklady a časovou náročnost instalace a údržby nových telekomunikačních napájecích zdrojů SLIMLINE na nově budovaných nebo přestavovaných zařízeních.

Pružná rozšiřitelnost až na 300 kW

Systém SLIMLINE je jednoduše rozšiřitelný a může růst v souladu s požadavky zákazníka až na 100 modulů s celkovým výkonem 300 kW. Vzhledem k vysokému stupni modularity je možné plánovat, konfigurovat a dodávat systémy přizpůsobené konkrétním potřebám ve velmi krátkém čase. Je možné kombinovat usměrňovače a střídače v jednom systému. Obě součásti systému jsou monitorovány a konfigurovány prostřednictvím MCU 3000

Hot plug

Všechny moduly lze vyměnit za provozu (Hot plug). Nosič SLIMLINE s příslušným počtem usměrňovačových modulů společně s distribučním polem baterií a zátěže tvoří kompletně modulární systém napájení SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Zvýšená hustota výkonu usměrňovače SLIMLINE 3000 NG - srovnání usměrňovače
Tato řada má o 60% lepší hustotu výkonu než předchozí řada

Nová řešení napájení SLIMLINE jsou vyvinuta na míru požadavkům provozovatelů telekomunikačních sítí. Obsahují:

 • optimální provozní spolehlivost
 • maximální energetická účinnost
 • optimální uživatelský prostor
 • flexibilita "pay as you grow"
 • modularita

Přispívají nejen k nízkým celkovým nákladům vlastníka (TCO), ale značně také zkracují instalační a montážní čas a také zjednodušují a zefektivňují možnosti údržby v pozdějším provozu.

Pouze jediný typ usměrňovače postačí pro systémy v rozsahu výkonu od 3 kW do 300 kW. To zjednodušuje správu skladů a logistiku ve prospěch majitele, protože je nucen držet skladem jen jeden typ modulů pro veškeré systémy.

Optimální energetická účinnost na minimálním uživatelském prostoru

Pro sestavení kompletního napájecího systému jsou k dispozici jednotlivé moduly s výkonem 3000 W. Do 19" nosiče výšky 1U lze umístit buď čtyři usměrňovací moduly 48V / 3000 W v kombinaci s monitorovací a řídicí jednotkou (SLIMLINE kontrolér), nebo pět usměrňovačových modulů. Tedy 12 kW nebo 15 kW na modul nosiče.

Vztah účinnosti a výstupního výkonu

U této řady vysoce účinných usměrňovačů došlo ke snížení ztrát energie, ke kterým dochází při transformaci ze střídavého proudu na stejnosměrný, ve srovnání s předchozím modelem až o 30%. Současně byl snížen celkový potřebný prostor o více než 33%.

Obzvláště působivý je fakt, že řada SLIMLINE pracuje s účinností přesahující 98% v rozsahu zatížení mezi 20% a 90%.

To tvoří značnou úsporu poskytovatelům telekomunikačních služeb, kteří provozují řadu systémů v této oblasti. Volitelně lze zapnout aktivní správu napájení, která sleduje požadavky zátěže a automaticky připojuje nebo odpojuje moduly usměrňovače.

SLIMLINE kontrolér - vzdálený monitoring a spolehlivost v kompaktním provedení

SLIMLINE kontrolér je k dispozici pro rozsáhlé kontrolní a monitorovací funkce. V případě nízkého výkonu se kontrolér obvykle vloží do nosiče, jako modul. Do 19" nosiče výšky 1U lze umístit buď čtyři usměrňovačové moduly 48 V / 3000 W v kombinaci s modulem kontroléru nebo pět usměrňovačových modulů. V případě zdrojů napájení s vyšším jmenovitým výkonem lze monitorovací a řídicí jednotku integrovat do dveří skříně.

Kontrolér sleduje celý systém napájení a řídí například správu napájení. Systém je strukturován tak, aby zajistil, že napájecí zdroj zůstane funkční i v případě poruchy kontroléru. Usměrňovače nadále napájí systém a nabíjí baterie a výkon zůstává na 100%. Porucha proto není provozně kritická a není potřeba redundance kontroléru. To snižuje potřebný prostor a snižuje investiční a provozní náklady. Nemusíme zmiňovat, že v případě poruchy kontroléru se zobrazí hlášení, takže je možné podniknout okamžité kroky k tomu, aby byl modul kontroléru v krátké době vyměněn servisním technikem.

Display modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
Na čelní straně nového modulu SLIMLINE kontrolér je 1,8" displej, port USB 2.0 (například pro připojení Wi-Fi adaptéru) a také ethernetový port.
Dotykový displej modulu SLIMLINE kontrolér - průmyslový usměrňovač
V případě systémů s větším jmenovitým výkonem lze kontrolér (MCU 3000) vestavět do dveří skříně zdroje. Toto provedení má 10,4" dotykový displej.

Snadno se ovládá pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu.

V případě modulů SLIMLINE kontrolér, které se vkládají do nosiče, je velké množství komponent integrováno do modulu velikosti pouze pětiny šířky 19" a modul tak nabízí řadu rozhraní, například SNMP, Modbus, modem, ethernet a USB pro připojení WiFi adaptéru.

Systém lze konfigurovat pomocí integrovaného barevného displeje na čelní straně. Pokud je k dispozici mobilní zařízení nebo počítač, lze konfiguraci pohodlně provést prostřednictvím síťového připojení a internetového prohlížeče. Není potřeba žádný další software. Důsledným přizpůsobováním provozu požadavkům uživatelů nyní poskytuje všechna důležitá měření a nastavení jasně, přesně a jednoduše.

Vysoký jas a kontrast displeje SLIMLINE kontroléru umožňuje také fungovat jako vizuální výstraha. Dojde-li k poruše, je celá obrazovka podsvícena červeně a je tak dobře vidět i z dálky.

Další informace

Prospekty
Případové studie

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic