UPS ENERTRONIC modular SE

 • Modulární třífázové UPS systémy
 • Špičková dostupnost napájení
 • Nejnižší celkové provozní náklady
Více informací ...

ENERTRONIC modular SE RAIL

 • Spolehlivé napájení železniční infrastruktury
 • Modulární konstrukce se samokonfigurovatelnými moduly
 • Univerzální moduly UPS pro síťovou frekvenci 16,7 Hz / 50 / 60 Hz
Více informací ...

UPS ENERTRONIC modular SE

 • Modulární jednofázový a třífázový systém UPS
 • Nejvyšší účinnost a provozní dostupnost
 • Námořní a pobřežní aplikace
Více informací ...

Spolehlivá systémová technologie

UPS ENERTRONIC modular SE – 10 do 1000 kW

Vyvinuto pro nejvyšší požadavky v kritických procesech.

Narušení nebo výpadky v oblasti dodávek elektřiny mohou mít dalekosáhlé důsledky. a finanční důsledky - téměř ve všech oblastech hospodářství.
Zejména v kritických oblastech, jako jsou IT, datové technologie, telekomunikace, automatizace procesů, infrastruktura (včetně zařízení a dopravy) a také plynárenský, ropný a petrochemický průmysl, je spolehlivá a nepřetržitá dodávka elektrické energie nezbytná. Zde by se měly používat vysoce dostupné zdroje nepřerušitelného napájení (UPS).

Zároveň roste význam bezproblémové integrace systémů UPS do inteligentních energetických sítí (smart grids). To platí zejména ve spojení se systémy pro (meziskladování) energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a/nebo s možností úspory energie ve špičkách.

Maximální dostupnost
 • Velmi vysoká spolehlivost
 • Velmi nízká průměrná doba opravy (MTTR)
 • „hot swap“ modularita
 • Modulární autonomní konfigurace pro N+1 redundanci
 • Možnost studeného startu
Bez kritického bodu
 • Redundantní kritické obvody v každém modulu
 • Provoz jako Multi-master
 • Decentralizovaná paralelní architektura
Nejnižší provozní náklady
 • Až 96 % účinnost při dvojí konverzi
 • Až 99 % účinnost v režimu „super efficiency“
 • Škálovatelnost „Pay as you grow“
Nejvyšší kvalita napájení
 • UPS klasifikace VFI-SS-111
 • Celkové vstupní harmonické proudové zkreslení (THDi) < 3 %
 • Vstupní účiník ≥ 0,99 (nastavitelný)
 • Velmi vysoká přetížitelnost

UPS ENERTRONIC modular SE – Maximální dostupnost a nejnižší MTTR („průměrná doba opravy“)

Systém ENERTRONIC modular SE kombinuje výhody velmi vysoké spolehlivosti a velmi nízké průměrné doby opravy (MTTR) a vytváří tak UPS systém s nejvyšší možnou dostupností.

Používáním pouze nejkvalitnějších součástek, definováním kritických konstrukčních prvků a postavením spolehlivosti řešení nad náklady, vytvořila společnost BENNING UPS s třídou průmyslové spolehlivosti. Když se taková spolehlivost spojí s nízkým časem potřebným na opravy a výhodami skutečné „hot swap“ modularity, kdy lze během údržby vyměnit celý modul UPS za méně než 10 minut, získáte UPS s dostupností „šest devítek“ (99,9999 %).

Bez kritického bodu
Zapracováním redundance do každého kritického obvodu v každém modulu, začleněním technologie „multi-master“ každého modulu, která umožňuje, aby všechny moduly automaticky fungovaly jako master nebo slave, a decentralizací paralelní architektury modulů navrhl BENNING UPS systém bez kritického bodu.

„Hot Swap“ modularita do 1 000 kW

Paralelním zapojením modulů a skříní UPS lze dosáhnout výkonu až 1 000 kW. Každý modul nabízí výkon až 40 kW (cos(ϕ)=1) a zároveň mohou být vzájemně paralelně propojeny buď v paralelním kapacitním, nebo paralelním redundantním režimu.

BENNING ENERTRONIC modulární SE, 20 kW modul
Modul ENERTRONIC modular SE, 20 kW
Modulární modul BENNING ENERTRONIC SE 40 kW
Modul ENERTRONIC modular SE 40 kW
BENNING ENERTRONIC modular SE, 40 kW Modul IT-Serie
Modul ENERTRONIC modular SE, 40 kW pro IT

Nekompromisní konstrukce navržená pro maximální dostupnost energie a úsporný provoz.

Modulární UPS systém ENERTRONIC SE je ideální pro

Průmysl, obchod, automatizace procesů
Spolehlivý, když je to důležité, flexibilně škálovatelný, když rostete.
 • Maximální dostupnost (99,9999 %)
 • Nejvyšší kvalita napájení
 • Velmi vysoká přetížitelnost
 • UPS klasifikace VFI-SS-111 (podle IEC / EN 62040-3)
 • Možnost upgradu na hybridní systém ukládání energie UPS
Telekomunikace
Automatická optimalizace TCO a dostupnosti
 • Velmi vysoká spolehlivost
 • Velmi nízká průměrná doba opravy (MTTR)
 • „hot swap“ modularita
 • Nejnižší celkové provozní náklady
 • Až 99 % účinnost v režimu „super efficiency“
 • Škálovatelnost „Pay as you grow“
 • Podrobné funkce hlášení a monitorování
Ropný a plynový průmysl
Nekompromisní kvalita pro nejnáročnější podmínky
 • Maximální dostupnost (99,9999 %)
 • Velmi nízká průměrná doba opravy (MTTR)
 • „hot swap“ modularita
 • Velkorysé dimenzování součástí na kritické dráze
 • Redundantní kritické obvody v každém modulu
 • Velmi vysoká přetížitelnost
IT a datová centra
Maximalizace doby provozu, zvýšení efektivity
 • Vynikající stabilita napětí
 • UPS klasifikace VFI-SS-111 (podle IEC / EN 62040-3)
 • bez kritického bodu
 • Maximální účinnost: 96 % v režimu dvojitého měniče, 99 % v režimu SE
 • Malé nároky na prostor (600x800 mm), možnost instalace zády k sobě
Infrastruktura (včetně veřejných služeb a dopravy)
Stabilita sítě a bezpečnost dodávek pro kritické procesy
 • Bezpečný a spolehlivý provoz
 • Vynikající regulační vlastnosti pro stabilitu vysokého napětí
 • Elektronický přepínač (EUE) a vnitřní servisní bypass
 • Funkce černého startu
 • Možnost upgradu na hybridní systém ukládání energie UPS
Námořní a pobřežní doprava
Vynikající spolehlivost pro maximální bezpečnost na moři
 • Maximální dostupnost (99,9999 %)
 • Velmi nízká průměrná doba opravy (MTTR)
 • „hot swap“ modularita
 • bez kritického bodu
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Účinnost až 99 %

Paralelním zapojením modulů a skříní UPS lze dosáhnout výkonu až 1 000 kW. Každý modul nabízí výkon až 40 kW (cos(ϕ)=1) a zároveň mohou být vzájemně paralelně propojeny buď v paralelním kapacitním, nebo paralelním redundantním režimu. Paralelní režimu je určen velikostí zátěže a může být paralelně redundantní, pokud je to možné nebo paralelně kapacitní, pokud je to třeba.

Pokud je účinnost důležitější než kvalita napětí a frekvence, může se uživatel rozhodnout provozovat ENERTRONIC modular SE v režimu „Super Efficiency“.  V režimu SE lze dosáhnout provozní účinnosti 99 %.

Prostoje kratší než 13 sekund za rok

Modulární systém ENERTRONIC SE dosahuje vynikající dostupnosti 99,99996 %, která se často označuje jako spolehlivost "šest devítek".

Spolehlivost šest-devět

Vzhledem k vysokému počtu systémových komponent v modulárním systému UPS předpokládáme v naší rovnici níže střední dobu mezi poruchami (MTBF) 500 000 hodin.

Protože však každý modul UPS v této topologii představuje kompletní a plně funkční napájecí systém, který lze vyměnit za provozu za méně než deset minut, je střední doba do opravy (MTTR) velmi působivá hodnota pouhých 0,17 hodiny.

Pro dostupnost systému proto platí následující:

Dostupnost = MTBF / (MTBF + MTTR)

= MTBF / (MTBF + MTTR)
= 500 000 / (500 000 + 0.17)
= 500 000 / (500 000.17)
= 99.99996 %
= 0,21024 minuty / rok

 

* Zdroj: viz podrobný článek o výpočtu dostupnosti napájecích zdrojů v POWER news 08/2017.

Výkonová hustota 415 kW/m² (Plocha stojanu 600 x 800 cm)

Díky hornímu ventilátoru (volitelně je k dispozici i zadní ventilátor) a přístupu údržby pouze zepředu lze ENERTRONIC modular SE umístit ke stěně nebo například do rohu místnosti atp.

Tím se minimalizuje potřebná provozní plocha systému a dosahuje ve své třídě nejvyšší výkonové hustoty až 415 kW/m².

Výměna modulu řady IT ENERTRONIC modular SE
Vpravo: Výměna modulu trvá méně než 10 minut.
Vlevo: ENERTRONIC modular SE pro IT

Systém UPS je škálovatelný a může růst podle vašich požadavků.

Pokud se požadovaný výkon zvýší nebo sníží, lze moduly velmi snadno přidat nebo odebrat.

Signalizační a monitorovací jednotka MCU 3000

Komponenty pro úsporný provoz a maximální spolehlivost

Signalizační a monitorovací funkce

Signalizační a monitorovací jednotka MCU 3000
Nepřetržitý a hospodárný provoz těchto systémů vyžaduje, aby byly analyzovány a udržovány pomocí výkonných řídicích a monitorovacích systémů. Společnost BENNING k tomuto účelu nabízí systém dálkového monitorování MCU (Monitoring Control Unit).

Řídicí jednotka monitoruje celý systém napájení a mimo jiné řídí správu napájení. Zároveň výrazně zkracuje dobu potřebnou k instalaci nebo údržbě, například díky automatizovatelným procesům řízeným událostmi. Proaktivní služby jsou spuštěny včas, než dojde k závažnému poškození.

MCU 3000 - 10,4" dotykový displej
MCU 3000 – V systémech s vyšším výkonem může být MCU umístěna ve dveřích skříně napájecího systému. Tato verze disponuje 10,4” dotykovou obrazovkou.

Flexibilní prodloužení napájení

Škálovatelnost „Pay as you grow“
Není vždy snadné předpovědět rozsah kritické zátěže, a určit, zda není UPS předimenzovaná nebo poddimenzovaná, často se tak zbytečně vynakládají cenné investiční prostředky.
Náklady spojené s výrazným naddimenzováním nebo s poddimenzováním UPS hned v počáteční fázi pomůže eliminovat pořízení UPS systému ENERTRONIC modular SE.

Na začátku je třeba nainstalovat pouze přesný počet modulů potřebných k zajištění požadované kapacity systému (případně redundance) a podle toho, jak se bude kritická zátěž vyvíjet lze následně moduly přidávat nebo odebírat, tak aby bylo zajištěno, že systém UPS je vždy nadimenzován podle aktuálních potřeb.

Nejvyšší kvalita napájení

Nejvyšší kvalita napájení
Každý modul UPS ENERTRONIC modular SE je vysoce účinná (s dvojí konverzí), sériová on-line UPS (VFI-SS-111). Napájením kritické zátěže přes usměrňovač a střídač ENERTRONIC modular SE se výrazně zvyšuje kvalita napětí a frekvence poskytované kritické zátěži.
Usměrňovač ENERTRONIC modular SE disponuje IGBT technologií 3. úrovně, což zaručuje nízké vstupní zkreslení a aktivní korekci účiníku. Celkové vstupní harmonické zkreslení usměrňovače ENERTRONIC modular SE (THDi) je ≤ 3 %, což je působivé, stejně působivý je i jeho typický vstupní účiník cos(ϕ) ≥ 0,99.

Každý modul UPS obsahuje:

 1. Třífázový usměrňovač s technologií IGBT třetí úrovně
 2. Třífázový střídač s technologií IGBT třetí úrovně
 3. Elektronická spínací jednotka (statický bypass)
 4. Redundantní regulační/řídicí jednotka

Režimu SE

Režim "Super Efficiency" (režim SE) - účinnost až 99 %.
V tomto režimu je kritická zátěž napájena přes statický bypass dokud se napětí a/nebo frekvence sítě nedostanou mimo nastavenou toleranci zátěže. V tom okamžiku je kritická zátěž bez přerušení převedena na střídač UPS, a je tedy plně chráněna před škodlivými rušivými vlivy ze sítě, včetně brown-outů a black-outů.

Automatická optimalizace TCO a dostupnosti

Uživatelem volitelný a konfigurovatelný režim optimalizace výkonu současně minimalizuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a maximalizuje dostupnost systému. Toho dosahuje pomocí zabudované inteligence v každém jednotlivém modulu, která přebytečné moduly přepne do „spánkového“ režimu. Všechny moduly v tomto režimu „spánku“ zůstávají plně připraveny k okamžitému provozu a napájení kritické zátěže (např. v případě zvýšení zátěže), ale současně nedochází ke spotřebovávání energie. To znamená, že systém je schopen automaticky a inteligentně zajišťovat špičkovou dostupnost při nejnižším možném TCO.

Možnost upgradu na hybridní systém ukládání energie UPS

Dobrou zprávou pro všechny provozovatele modulárních systémů UPS ENERTRONIC SE je, že tyto systémy lze rozšířit o funkce ukládání energie.

Výhody systému skladování energie s funkcí UPS:  

 • Ukládání fotovoltaické energie a její flexibilní využití
 • Stabilizace sítě prostřednictvím vyrovnávání zátěže (peak shaving) a primární regulace výkonu
 • Rychlonabíjení s konstantní hodnotou připojení k síti
 • Schopnost černého startu a ostrovního provozu
 • Snižuje energetické a provozní náklady
ENERTRONIC modular Storage, skladování energie s funkcí EMS a UPS
ENERTRONIC modular Storage, skladování energie s funkcí EMS a UPS
BENNING UPS ENERTRONIC I front view
UPS ENERTRONIC I
 • Průmyslová verze
 • Jednofázový a třífázový výstup
 • Robustní a úsporný
 • Vynikající regulační vlastnosti pro vysokou stabilitu napětí i při velkých změnách zatížení
Jedna kontaktní osoba po celou dobu
BENNING – Jedna kontaktní osoba po celou dobu životního cyklu
 • Získáte nejhospodárnější řešení a dlouhodobě budete těžit z přímého spojení se společností BENNING coby výrobcem.
 • Kvalita vyrobená v Německu
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality
 • Environmentální management
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Downloads

Žádost o kontakt

Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodného produktu nebo máte další otázky, poradíme vám - zavolejte nám nebo napište e-mail:

Podrobné informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaký je součet 7 a 8?
BENNING Enertronic Modular SE 20kVA

BENNING - Váš kontakt pro systémy UPS, průmyslové systémy UPS a zdroje nepřerušitelného napájení. Pokud si chcete zakoupit jeden nebo více systémů UPS, kontaktujte nás! Využijte výhod moderní výkonové elektroniky a flexibilní škálovatelnosti, jakož i našeho všestranného servisu a kvality našich systémů UPS "Made in Germany".

Kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic