Blíže k zákazníkovi – díky naší celosvětové servisní síti

Naše servisní a školící středisko se nachází v městě Bocholt (Německo). Celosvětová síť dceřiných společností a zastoupení BENNING nabízí instalace, uvedení do provozu a profylaktický servis na celém světě.

Servisní služby

Služby „na klíč“

 • plánování a koncepce
 • vývoj a projekce
 • instalace a uvedení do provozu

Čti dále...

Služby „na klíč“

Služby „na klíč“

Provozní a profylaktický servis

 • údržba a uvedení do provozu
 • online monitoring a dálková obsluha
 • poprodejní servis

Čti dále...

Provozní a profylaktický servis

Provozní a profylaktický servis

Flexibilní servisní smlouvy

 • flexibilní a individuální
 • přehled SLA

Čti dále...

Flexibilní servisní smlouvy

Flexibilní servisní smlouvy

Školení a trénink

 • školení o výrobcích

Čti dále...

Školení a trénink

Školení a trénink

Dnes BENNING nabízí proaktivní 360° servis

 • minimalizace výpadků a rizik
 • minimalizace provozních nákladů
 • zajištění potřebné disponibility

Čti dále...

proaktivní 360° servis

proaktivní 360° servis

24/7 hotline a monitoring

 • telefonická podpora
 • monitoring a dálkový dohled

Čti dále...

24/7 hotline a monitoring

24/7 hotline a monitoring

Bateriový management a výměnný servis

 • náhrada a ekologická likvidace

Čti dále...

Bateriový management a výměnný servis

Bateriový management a výměnný servis

Modernizace a life cycle management

 • modernizace / retrofit
 • zvyšování výkonu

Čti dále...

Modernizace a life cycle management

Modernizace a life cycle management

Opravy a modernizace

 • on-site technický servis
 • online monitoring a dálkový dohled
 • opravy a zajišťování náhradních dílů

Čti dále...

Opravy a modernizace

Opravy a modernizace

Jsi tady:

Proaktivní 360 ° servis – zajištění kontinuity provozních procesů v budoucnu

Provozní procesy jsou dnes závislé na nepřerušeném napájení, dokonce i několikasekundová ztráta může mít vážné důsledky na produktivitu, pověst a ziskovost firmy.

Ve studii zpracovanéné Forrester Research and Disaster Recovery Journal in 2010, 44% dotazovaných IT a obchodních manažerů, že největší škody vznikají přerušením provozu v důsledku výpadků elektrického proudu. Z tohoto důvodu představují dostupnost a kvalita energie největší riziko pro kontinuitu provozních a obchodních procesů.

Poruchy nebo výpadky elektrických sítí jsou prakticky nevyhnutelné. Nicméně, každý takový výpadek může vás stát čas a peníze ,ale mohou také poškodit dobré jméno firmy nebo znepokojit zákazníky.

Poznat rizika a proaktivně je vyloučit

Aby k těmto škodám nedocházelo, potřebujeme kvalitní preventivní služby a koncepci údržby.

Preventivní nebo proaktivní znamená, že váš systém elektrického napájení může být prostřednictvím vzdáleného přístupu nepřetržitě sledován a řízen. V případě problémů, stačí často jen vzdáleným přístupem k systému změnit nastavení systému nebo nahrávat aktualizace firmwaru.

Pokud nelze zabránit potenciálnímu problému, je možné – bez nutnosti telefonátu – v ideálním případě v servisní smlouvě proaktivně naplánovat výjezd servisního technika, který v definovaných reakčních časech provádí oživení systému.

Proč zvolit BENNING 360° servis?

Všeobecné výhody
Nízké riziko ... díky proaktivnímu servisu
Vyšší disponibilita ... díky preventivní údržbě a servisním konceptům
Žádné navýšení investic / plná kontrola nákladů ... různorodými individuálními servisními balíčky (volitelně) na vaše individuální potřeby
Krátké reakční doby a rychlá dostupnost podpory ... díky celosvětové servisní síti ve více než 25 dceřinných společnostech
Jednoduchá a srozumitelná komunikace ... díky jedinému partneru pro všechny požadavky záložního napájení
Rychlý a zajištěný ROI ... díky nejvyšší disponibilitě a minimalizovaným časům výpadků
Hospodárné využití strategií disponibility

Ucelený přístup má velký význam pro kritické aplikace

Často se firmy snaží dosáhnout s minimálními náklady nejvyšší možné dostupnosti. Rády proto využívají školení vlastních zaměstnanců na převzetí základních servisní prací.

Pro spolehlivé zajištění provozu však toto většinou nepostačuje. Často je  také přehlíženo, že využití vlastních zaměstnanců může znamenat delší dobu provádění prací a tím i vyšší osobní a další náklady.

Minimalizovat ztráty od začátku, nebo jim dokonce zabránit, znamená pro firmy aktivní využití hardwarové a softwarové podpory výrobce. Protože jak proaktivní zamezování, tak i rychlé odstraňování poruch jsou procesně kritické procesy.

Proto je účinná strategie musí začínat provedením důkladné analýzy rizik. Klasifikací rizika, na jehož základě se již vyskytly problémy, je možné zabránit ztrátě příjmů nebo předpokládaným škodám. Následovat musí priorizace opatření proti těmto rizikům.
Jedině servisní strategie, vypracované na těchto zásadách a zahrnující už i plánování, prevenci a oživení systémů, mohou vést k úspěchu a zabezpečit kontinuální provoz.

Nutnost změny dnešních servisních služeb
Stávající situace servisních strategií Servisní aktivity ve smyslu dnešní strategie Průmysl 4.0
Mnoho servisních partnerů pro všechny komponenty stávající infrastruktury Integrovaný komplexní servis pro celou infrastrukturu procesně kritické aplikace s jediným kontaktním místem
Snižování systémových poruch a kratší prostoje preventivní údržba a využití příležitostí k optimalizaci výkonu
Servisní smlouvy vztažené na každé zařízení infrastruktury flexibilní SLA (Service Level Agreement), které jsou zaměřeny na individuální
Co musí zahrnovat servis pro tyto strategie?

Tyto servisní strategie kritických aplikací se musejí už dnes orientovat na budoucí požadavky a zahrnovat proto:

 • Flexibilní možnosti a úrovně služeb, které mohou být přizpůsobeny tak, aby odpovídaly vašemu rozpočtu a individuálním požadavkům
 • centrální kontaktní osobu pro jednotné globální služby
 • rychlý přístup k odborníkům s prvotřídními technickými znalostmi
 • Vzdálený monitoring systém pro proaktivní monitoring, aby se dalo riziko přerušení už předem minimalizovat nebo i eliminovat
 • přístup ke komplexnímu, globálně dostupnému řízení oprav a managementu náhradních dílů s jasně definovanými službami pro včasnou výměnu dílů
 • vytvoření základu, na jejímž základě se může firma postupně rozvíjet a modernizovat pro snižování rizik výpadků, navyšování výkonu a zlepšování hospodárnosti

BENNING už dnes nabízí proaktivní 360° servis

Tím jsou vaše procesy připraveny na dnešní i budoucí požadavky.

 • Minimalizace rizik a prostojů:
  • důkladnou pravidelnou údržbou
  • proaktivní kontrolou (i dálkovou)
  • preventivní a proaktivní opatření a služby
  • rychlá reakce v případě problému
 • Snížení provozních nákladů:
  • Performance a Life Cycle Managementem
  • Uplatněním Retrofitu
 • Zajištění potřebné disponibility:
  • pružné a rozšiřitelné úrovně servisu
  • Individuální údržba a servis šité „na míru“ vašim obchodním a provozním požadavkům

Další informace

Prospekty
Případové studie

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Service requests
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Adresa odesílatele
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Oddělení: Quality Service / Centrum oprav
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic