Diverse voorbeeldtoepassingen uit verschillende bedrijfstakken voor het gebruik van THYROTRONIC gelijkrichter voor stationaire batterijsystemen.

THYROTRONIC
gelijkrichter voor stationaire batterijsystemen

 • veilig
 • betrouwbaar
 • krachtig
 • zuinig
Lees meer ...
THYROTRONIC gelijkrichterkast en 10” touch display close up

THYROTRONIC

Robuust en betrouwbaar, uitvoerig getest

DC-voedingssystemen op batterijen zijn al tientallen jaren buitengewoon betrouwbare en zeer zuinige back-upvoedingssystemen. De betrouwbaarheid van een batterij-ondersteunde noodstroomvoorziening hangt af van de kwaliteit van de gebruikte batterij en de bedrijfszekerheid van het gelijkrichtapparaat.

BENNING heft de serie THYROTRONIC-gelijkrichters ontwikkeld die bijzonder geschikt is voor gebruik in batterijgevoede gelijkstroomvoedingen. Naast een grote betrouwbaarheid biedt het een uitgebreid signalerings- en bewakingsconcept.

Betrouwbaar in zware omstandigheden
 • Gemaakt van weinig maar betrouwbare comonenten
 • Mechanisch en elektronisch resistant, ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Bedradingsconcept
 • Geavanceerde DSP-technologie
 • Automatische temperatuurgestuurde laadkarakteristiek
 • Galvanische isolatie
 • Hoogwaardig uitgangsvermogen
 • Volledig geregeld thyristor driefasige brug, 6 puls (standaard), 12 puls (optioneel)
Geschikt voor alle batterijtecnologieën

THYROTRONIC gelijkrichters werken met een elektronisch geregelde uitgangskarakteristiek (IU-karakteristiek volgens DIN 41773) en zijn geschikt voor gebruik met lood- en NiCd-batterijen en andere batterijtechnologieën.

Verloop van de IU-kenmerken volgens DIN 41773
Functionele verscheidenheid
 • Diverse signalerings- en bewakingsmodules
 • Geschikt voor accutechnologieën
 • Programmeerbare automatische boostlading
 • Egalisatielading en eerste lading
 • Parallelle werking van meerdere gelijkrichters met actieve of passieve lastscheiding
 • Automatische en programmeerbare accuschakeltest
 • Automatische accucapacititeitstest
 • Compensatie van lijnweerstand
 • Display met resterende levensduur van de batteirj

THYROTRONI-gelijkrichterserie – Opgebouwd uit weinig maar betrouwbare componenten

THYROTRONIC schakelschema’s
THYROTRONIC schakelschema’s
THYROTRONIC gelijkrichter met binnen- en buitenaanzicht
THYROTRONIC gelijkrichter met binnen- en buitenaanzicht

Signalerings- en bewakingsmodules

Signalling and monitoring modules

THYROTRONIC 10“ touch display met mimisch diagram
THYROTRONIC 10” touch display
Modern touch display met intuïtieve begeleiding via een gebruikersinterface geoptimaliseerd door BENNING
 
Uitgebreide THYROTRONIC basis display vooraanzicht
Uitgebreide THYROTRONIC basis display
Uitgerust met een display en bedieningseenheid (LCD en drukknoppen) en een vrij configureerbaar statusdisplay.
THYROTRONIC basis display vooraanzicht
THYROTRONIC basis display
Display en bedieningseenheid met LCD en drukknoppen
 

Alle beschikbare meetkanalen kunnen worden voorzien van meet- en foutdrempels. Er kunnen vrij definieerbare grenswaarden worden ingesteld om de fout- of waarschuwingsmeldigen te activeren. Het display en de bedieningseenheid ie in de voorklep van de gelijkrichterbehuizing zijn ingebouwd, worden gebruikt om de grenswaarden in te voeren en om de meldingen te bevestigen en te visualiseren. Optioneel kan het systeem worden uitgerust met een 10” touchdisplay, dat volledig nieuwe normen stelt op het gebied van gebruiksgemak en begrijpelijkheid.

Ondersteunde bewakingstypen:

 • Netwerkbewaking
 • Batterij- en DC-spanningsbewaking
 • Temperatuurbewaking
 • Over- en onderspanningsbewaking

Applications

DC-voedingen met batterijvoeding op basis van de THYROTRONIC-gelijkrichterserie zijn perfect geschikt voor:

Energieleveranciers en netwerkbeheerders
Operationeel veilig en betrouwbaar

Ideaal voor energiecentrales en onderstations

 • Mechanisch en elektronisch resistent, ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Operationeel veilig
  • Galvanische isolatie
Industriële installaties
Betrouwbaar en zuinig

Robuust voor industriële toepassingen

 • Ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Bedrijfsveilig
  • Galvanische isolatie
 • Hoogwaardige uitgangsvermogen
 • Krachtig en zuinig
Extractie van grondstoffen
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Voor zware omgeveingsomstandigheden

Opgebouwd uit weinig maar betrouwbare componenten, speciaal geschikt voor:

 • Olie, gas en petrochemische industrie
 • Mijnbouwinstallaties
Ziekenhuizen
Veiligheid voor kritieke processen

Robuust gelijkrichtersysteem voor de bescherming van kritieke infrastructuur

 • Mechanisch en elektronisch resistent
 • Operationeel veilig
  • Galvanische installatie
 • Hoogwaardig uitgangsvermogen
 • Geschikt voor alle batterijtechnologieën
Transport en verkeer
Robuust en veilig

Betrouwbaar wanneer het telt, ideal geschikt voor:

 • Spoorwegsystemen
 • Luchthavens
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Gelijkrichter voor stationaire accusystemen

 • Veilig
 • Betrouwbaar
 • Krachtig
TEBECHOP SE

Gelijkrichtersystemen en DC-omvormers met modulaire technologie

 • schaalbaar, robuur en kosteneffectief
 • geschikt voor industriële vereisten
Eén contactpersoon voor het hele project
BENNING – Eén contactpersoon gedurende de gehele productlevenscyclus
 • U krijgt de meest economische oplossing profiteert op lange termijn van de directe verbinding met BENNING als fabrikant
 • Kwaliteit geproduceerd in Duitsland
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Geïntegreerd beheersysteem
 • Kwaliteitsmanagement
 • Milieumanagement
 • Veiligheid en gezondheid op het werk

Downloads

Meer informatie over onze THYROTRONIC-gelijkrichtersystemen

Opties
 • 10" touch screen
 • Analoge displayinstrumenten
 • MODBUS, IEC 61850 en nog veel meer
 • Accukasten / verdeelkasten
 • Interen en externe tegencellen
 • Externe batterijaansluitdozen (opt. Ex-d / Ex-de types)
 • Ontkoppelingsdiodes
 • Aardlekbewaking
 • Parallelle werking met en zonder actieve lastverdeling
Waarom gebruiken THYROTRONIC gelrijkrichtersystemen stand-by parallelle werking?

De levensduur van loodzuur- en nikel-cadmimaccu’s kan worden gemaximaliseerd als ze in rusttoestand zijn in een opgeladen toestand. Deze rusttoestand van de accu’s wordt bereikt wanneer de gelijkrichtereenheid de ladingstoevoer overneemt en de accu alleen wordt belast in geval van een stroomstoring of een grote schokbelasting. Deze bedrijfsmodus wordt Stand-by parallel werking genoemd.

Als de netvoeding wegvalt, neemt het accusysteem de voeding van de aangesloten belastingen zonder onderbreking over. Wanneer de netvoeding terugkeert, wordt de accu automatisch opgeladen.

Welke laadkarakteristieken gebruikt de gelijkrichter?

Als de accu zeer sterk ontalden is, werkt de gelijkrichter eerst in de I-tak van de IU-karakteristiek, waarbij de laadstroom het verschil is tussen de nominale stroom van de gelijkrichter en de huidige belasting.

Wanneer de ingestelde uitgangsspanning wordt bereikt, vindt de overgang naar laden met constante spanning (U-tak) plaats

Versneld opladen wordt bereikt door de karakteristiek om te schakelen van druppelladen (bijv. 2,23V / Z voor loodaccu’s) naar opladen (bijv. 2,4V / Z voor loodaccu’s).

Nadat de accu volledig is opgeladen, zal deze nog steeds de druppellaadstroom opnemen, die tussen de 0,3 mA per 1 Ah accucapaciteit ligt.

Hoe gedraagt een THYROTRONIC gelijkrichter zich bij schommelingen in uitgangsspanning, netspanning en netfrequentie?

De uitgangsspanning wordt constant gehouden met een afwijking van ± 0,5% binnen een belastingsbereik van 0% tot 100% van de stroom van de eenheid.

Schommelingen in netspanning van ± 10% en netfrequentie van ± 5% worden gecompenseerd.

Accucircuittest

Het accucircruit van het voedingssysteem kan worden getest in een ingestelde cyclus. Dit kan worden geactiveerd in het menu. Hiervoor wordt de uitgangsspanning van de gelijkrichter gedurende een korte periode verlaagd tot een instelbare waarde, bijv. 1,9 V / cel. Hierdoor wordt de accu voor korte tijd minimaal ontladen.

Tegelijkertijd wordt de accuspanning gecontroleerd. Als deze boven de ingestelde waarde blijft, is het accucircuit in orde. Als de spanning onder de grenswaarde zakt, wordt de melding ‘Fout batterijcircuit’ weergegeven en worden de LED en gemeenschappelijke alarmrelais geactiveerd.

Accucapaciteitstest

Bij de capaciteitstest van de accu wordt, net als bij de accucircuittest, de uitgangsspanning van de gelijkrichter verlaagd en wordt de accu ontladen met een constante stroom. Tijdens deze test worden de spannings- en stroomtijdcurven geregistreerd en vergeleken met de waarden op het gegevensblad van de fabrikant. De resultaten van deze test omvatten de resterende capaciteit van het accusysteem en de resulterende resterende bedrijfsindicatie bij stroombelasting.
Als de ingestelde marginale parameters tijdens deze test worden overschreden, geven de bijbehorende LED en het verzamelstoringsrelais de foutieve testprocedure aan. Na afloop van de test schakelt de gelijkrichter automatisch terug naar laden of druppelladen.

Als alternatief kan de huidige accutoestand worden gevalideerd door gedeeltelijke ontlading met de op dat moment toegepaste laadstroom.

Compensatie van de lijnweerstand

De spanningsval op de leiding tussen de gelijkrichter en de accu kan worden gecompenseerd door de leidinglengte en de leidingdoorsnede in te voeren. Dit zorgt ervoor dat het accusysteem van de juiste spanning wordt voorzien, zelfs als de aansluitkabels van de accu lang zijn.

Programmeerbare automatische lader

Als de accuspanning door de stroomstoring of een andere omstandigheid zodanig daalt dat de gelijkrichter langer dan 30 seconden na het begin van het laden in stroombegrenzing werkt, schakelt het systeem automatisch over op de boostlaadkarakteristiek. Nadat de laadspanning (spanningslimiet) is bereikt en de stroom onder 90% zakt, wordt een tijdfase geactiveerd. Nadat de ingestelde tijd (0 tot 48 uur) is versterken, schakelt het systeem automatisch terug naar druppellading.

De automatische laadfunctie is instelbaar en kan naar wens worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Een handmatige boostlading, een handmatige omschakeling en een druppellading kunnen allemaal op elk moment worden geactiveerd via het display van de unit.

De omschakeling naar laden kan worden geblokkeerd door een extern contact of een vaste jumper op de regelaar (bijv. een externe waterstofsensor in de accukamer).

Als alternatief wordt een handmatige keuzeschakelaar voor laden/druppelladen als optie aangeboden.

Egalisatielading / Eerste lading

Egalisatielading kan worden ingeschakeld vanaf het display. Hiervoor kunnen de spanningswaarde en de stroombegrenzing worden ingesteld op het display.
Let op dat voordat je deze bedrijfsmodus inschakelt, je je belastingen controleert op de ingestelde spanningswaarde en ze indien nodig loskoppelt om beschadiging door de hoge spanning te voorkomen.

Als de egalisatielading wordt ingeschakeld, wordt er een timer gestart die na afloop van de geprogrammeerde tijd (0-48 uur) automatisch terugschakelt naar druppellading. De omschakeling naar egalisatielading kan worden geblokkeerd door een extern contact of een vaste jumper op de regelaar.

Stroomdeling bij parallelschakeling

Wanneer meerdere gelijkrichters parallel worden geschakeld in combinatie met de parallelloopoptie, wordt de belasting symmetrisch verdeeld over alle aaneengesloten en ingeschakelde gelijkrichters.
Zonder de parallelbedrijfoptie wordt de verdeling van de belasting grotendeels bepaald door lijnimpedanties.
Het gebruik van ontkoppelingsdioden bij parallel geschakelde gelijkrichters wordt aanbevolen.

BENNING is uw contactpersoon voor betrouwbare gelijkrichters en batterij-ondersteunende DC-voedingssystemen van alle soorten. Neem nu contact met ons op.

Contact

Uw contactpersoon

Waar kom jij vandaan? Selecteer uw land van herkomst uit onderstaande lijst om snel uw persoonlijke contactpersoon te vinden.

BENNING Dochterondernemingen - Selecteer uw potentiële contacten door op de vlag te klikken.

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands