ENERTRONIC I Collage industriële versie

USV ENERTRONIC I

 • Voor industriële toepassingen
 • Eenfasige en driefasige uitgang
 • Betrouwbaar
 • Zuinig
Meer lezen ...
BENNING ENERTRONIC I kast ten touch display close-up

Betrouwbare systeemtechnologie

USV ENERTRONIC I – 10 tot 500 kVA

Veilig in bedrijf – zelfs bij netstoringen of -uitval

Informatie- en datatechnologieën en in toenemende mate geautomatiseerde productieprocessen met complexe datanetwerken (Industrie 4.0) vereisen een betrouwbare en probleemloze stroomvoorziening.

Voor de voeding van kritische verbruikers, die een spanning nodig hebben die onafhankelijk is van storingen in het openbaar netwerk, zoals petrochemische fabrieken, raffinaderijen, elektriciteitscentrales en onderstations, procescomputers, regelkamers en SCADA systemen moeten daarom robuuste, ononderbreekbare voedingen (UPS) worden gebruikt.

Maximale veiligheid en economische efficiëntie

De UPS ENERTRONIC I voldoet aan de hoogste UPS-classificatie VFI SS 111 volgens IEC / EN 62040-3 en staat voor maximale veiligheid en economische efficiëntie gebaseerd op de volgende kenmerken:

 • IGBT vermogenshaldgeleiders in de gelijkrichter en omvormer
 • Ingangsvermogenfactor van ≥ 0.99
 • Netto terugkoppeling (THDi) < 5 %
 • Uitstekende regelkarakteristieken voor hoge spanningsstabiliteit, zelfs bij grote belastingswisselingen
 • Elektronische omschakelingseenheid (EUE) en interne servicebypass
 • Uitgebreide rapportage- en bewakingsfuncties
Hoge kortsluitstroom

Het is optioneel mogelijk om de omvormer te ontwerpen voor een driefasige kortsluistroom tot 4 x I-Nominaal (ENERTRONIC 1 3-3: 1ph 7x IN, 3ph 4x IN of ENERTRONIC I 3-1: 1ph 6 x IN). Afhankelijk van het vermogen kan een grotere kast nodig zijn.

Verbetering in spannings- en frequentiekwaliteit

Het statische UPS-systeem heeft niet alleen de taak om de aangelosten belastigen continu en zonder onderbreking te voeden, maar zorgt ook voor een aanzienlijke verbetering van de spannings- en frequentiekwaliteit in vergelijking met het normale netwerk.

Schaalbaar en redundant

Tot 8 units van de ENERTRONIC I serie kunnen parallel worden aangesloten voor de redundantiedoeleinden of om het vermogen te verhogen. Het werk met een actieve load sharing functie in actieve en passieve mastermodus.

UPS ENERTRONIC I - voor extra veiligheid - Industrieel UPS-systeem

Als gevolg van de hoge belasting van het openbare stroomvoorzieningssysteem door terugkoppeling van groter verbruikers, inschakeling tijdens piekverbruikperioden of blikseminslag, kunnen onregelmatigheden niet worden voorkomen. Dit resulteert in spanningsdips, overshoots en transiënten van de openbare netspanning.

Door te vertrouwen op een UPS-systeem van BENNING, kiest u voor een hoogwaardig product van één van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van AC- en DC-voedingen.

Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de industrie.

Industriële installaties
Betrouwbaar en zuinig
 • UPS-classificatie VFI SS 111 volgens IEC / EN 62040-3
 • Uitstekende regelkarakteristieken voor hoge spanningsstabiliteit, zelfs bij grote belastingswisselingen
 • Bescherming voor procescomputers en SCADA-systemen
Energieleveranciers en netwerkbeheerders
UPS-systeem energieleverancier stroompaal in blauw
Garandeer netstabiliteit en leveringszekerheid met een UPS-systeem voor bedrijfskritische processen
 • Veilig en betrouwbaar
 • Uitgebreide rapportage- en bewakingsfuncties
 • Ideaal voor gebruik in energiecentrales en onderstations (controlekamers, SCADA-systemen)
Petrochemische fabrieken en raffinaderijen
Industriecomplex Yokkaichi, nachtzicht van de fabriek.
Voor zware omgevingsomstandigheden, opgebouwd uit robuuste componenten
 • IGBT vermogenshalfgeleiders in de gelijkrichter en omvormer
 • Elektronische omschakeleenheid (EUE) en interne servicebypass
 • Uitgebreide rapportage- en bewakingsfuncties
Data/IT
Werknemer zit voor een IT-bedieningspaneel
De UPS ENERTRONIC I voldoet aan de hoogste UPS-classificatie VFI SS 111 volgens IEC / EN 62040-3 en staat voor maximale veiligheid, economische efficiëntie en uitstekende spanningsstabiliteit, bijv. voor:
 • Controlekamers
 • Procescomputers
 • SCADA-systemen
Transport en verkeer
Betrouwbaar wanneer het telt, ideal voor de veilige voiding van controlekamers en SCADA-systemsen
 • Uitstekende regelkarakteristieken voor hoge spanningsstabiliteit, zelfs bij grote belastingswisselingen
 • Elektronische omschakelingseenheid (EUE) en interne servicebypass
 • Uitgebreide rapportage- en bewakingsfuncties
UPS ENERTRONIC I brochure op een bureau met koffie en BENNING pen
UPS-systeem met enkelfasige en driefasige uitgang, ideal voor bijv:
 • Petrochemische fabrieken, raffinaderijen
 • Energiecentrales en onderstations
 • Procescomputers, regelkamers en SCADA-systemen

Gebouwd van robuuste, betrouwbare componenten

Collage UPS apparatuur – Olie en gas

In normaal bedrijf, wordt de verbruiker gevoed door de functionele kettingtransformator, gelijkrichter, omvormer en uitgangstransformator.

Moderne vermogenselektronica voor economische werking

Gelijkrichter

IGBT-halfgeleidergelijkrichterbrug
De gelijkrichter bestaat uit een IGBT-halfgeleidergelijkrichterbrug met vermogensfactorcorrectie (vermogensfactor = 1), die de driefasige voedingsspanning omzet in een geregelde gelijkspanning om de omvormer te voeden. Tegelijkertijd wordt de aangesloten accu opgeladen of altijd in de optimale laadstatus gehouden in de druppellaadmodus.
De gelijkrichter is zo ontworpen dat hij tegelijkertijd de volledig geladen omvormer kan voeden en, na een stroomstoring, de ontladen accu in ongeveer 12 uur kan opladen tot ongeveer 95% van de accucapaciteit.

Opstartvertraging met softstart
De gelijkrichter heeft een opstartvertraging met softstart om de inschakelstroom op te voeren na een netstoring. Wanneer parallele systemen opnieuw worden ingeschakeld, wordt automatisch een opstartvertraging in serie geactiveerd om de opstartstroom te beperken tot die van een enkele gelijkrichter.

Laadstroom en spanningsbegrenzing
De gelijkrichter heeft een laadstroom- en spanningsbegrenzing volgens de specificaties van de acculeverancier. Een temperatuurgecompenseerde laadkarakteristiek kan als optie worden geïntegreerd.

Thyristorgelijkrichter (SCR) optioneel
In plaats van de IGBT-gelijkrichter kan optioneel een thyristorgelijkrichter (SCR) worden geïnstalleerd. Hiervoor kunnen extra ingangsfilters nodig zijn, afhankelijk van de gewenste THDi.

Omvormer

Sinusvormig geoptimaliseerde pulsbreedteregeling
In de omvormer wordt de DC-spanning omgezet in enkelfasige spanning (ENERTRONIC I 3-1) of driefasige spanning (ENERTRONIC I 3-3) door middel van sinusvormig geoptimaliseerde pulsbreedteregeling via de IGBT-halfgeleiders en de uitgangsscheidingstransformator.

Uitstekend dynamisch gedrag als de belasting verandert
Door de hoge schakelfrequentie in verhouding tot de fundamentele frequentie en de optimale regeling van de pulsbreedte wordt een zeer goed rendement en een zeer lage vervormingsfactor bij niet-lineaire belasting bereikt, zelfs in het deellastbereik. Dit bevordert ook het uitstekende dynamische gedrag als de belasting verandert.

Batterijbewaking en automatische omschakeling
In geval van stroomstoring of -uitval wordt de accu die op de DC-ingang is aangesloten automatisch gebruikt om zonder onderbreking stroom te leveren. De ontlading van de accu wordt gemeld. Als de ontaldingsdrempel van de accu niet wordt bereikt, schakelt de omvormer automatisch uit en wordt er een melding weergegeven kort voordat de ontladingsspanning wordt bereikt.

Een automatische omschakeling van de belastingen naar het bypass-net of een overeenkomstig vervangend systeem vindt plaats als de voeding door de omvormer niet langer binnen de opgegeven toleranties is gegarandeerd.

Statische bypassschakelaar (SBS)

Verschillende schakelopties
Met de EUE kunnen belastingen zonder onderbreking worden omgeschakeld naar het elektriciteitsnet (bypass-net) – met inachtneming van de opgegeven toleranties. De omschakeling kan automatisch worden geactiveerd door een besturingspaneel of handmatig door middel van een knop.

Veilige werking en functionaliteit
De bewaking is autonoom en voorkomt foutieve werking van het systeem en onlogische schakelfuncties van de EUE. Zo is ononderbroken schakelen, automatisch of handmatig, alleen mogelijk als de spanning, frequentie en fasepositie van de omvormer gesynchroniseerd zijn met het bypass-net. Afwijkingen in de netfrequentie die buiten de gespecificeerde toleranties liggen, verzoorzaken een omschakelblokkering of, in het geval van een storing in de omvormer, een omschakeling met onderbreking.

De EUE bestaat uit een statische microprocessorgestuurde en antiparallelle thyristorset in de netbypass. De aangesloten beslatingen schakelt automatisch zonder onderbreking naar het lichtnet als de uitgangsspanning afwijkt van de ingestelde waarden. Hij schakelt de belasting automatisch terug naar de omvormer als er een overbelasting of kortsluiting is opgetreden en de normale werking weer beschikbaar is.

Handmatige bypass

Internal manual bypass
Het UPS-systeem is uitgerust met een interne onderhoudsbypass (handmatige bypass) mete en handbediende schakelaar. De verbruikers worden dan rechtstreeks vanuit het net gevoed. Met de optie van een externe handmatige bypasskast kan de hele UPS spanningsloos worden gemaakt, bijvoorbeeld voor terugkerende tests.

Afstandsbedieningssysteem MCU 3000

BENNING ENERTRONIC I touchdisplay
Modern 10" touch display met intuïtieve gebruikersbegeleiding via een door BENNING geoptimaliseerde gebruikersinterface

Aanraakpaneel

 • Grafische interface met weergave van energiestroom en status van de installatie
 • Ondersteuning van alle gangbare geschreven talen
 • Gebeurtenismonitor voor de laatste 8000 gebeurtenissen. Volledige documentatie van datum, tijd en bericht in platte tekst
 • Aanpasbaar
 • Functie-instelling van de afstandsbediening en aanpassing van de bedrijfsparameters

Kan parallel worden aangesloten met Group-Connector

Tot 8 units van de ENERTRONIC I serie kunnen parallel worden aangesloten voor redundantiedoeleinden of om het vermogen te verhogen. Het werkt met actieve lastverdelende functie in atieve en passieve mastermodules.

De Group Connector maakt het mogelijk om twee UPS-systemen afzonderlijk of parallel te gebruiken. Als halflast parallel bedrijf wordt geïmplementeerd met behulp van een koppelschakelaar op twee busbars, is het mogelijk om de schakelaarpositie tijdens bedrijf in te lezen via een hulpcontact.

Als de koppelschakelaar gesloten is, wordt de belasting verdeeld over beide UPS-systemen – als de koppelschakelaar open is, voeden de UPS-systemen de betreffende aangesloten rail. Een veilige voeding van de belasting is dus altijd gegarandeerd.

UPS ENERTRONIC I 40 kVA en UPS ENERTRONIC I 120 kVA op één rij
UPS ENERTRONIC I 40 kVA en UPS ENERTRONIC I 120 kVA
ENERTRONIC modular SE

UPS-systemen met de hoogste beschikbaarheid en modulair Hot-Plug ontwerp

 • Schaalbaar (terwijl u groeit)
 • Maximale beschikbaarheid voor proceskritische toepassingen
Eén contactpersoon voor het hele project
BENNING – Eén contactpersoon gedurende de gehele productlevenscyclus
 • U krijgt de meest economische oplossing profiteert op lange termijn van de directe verbinding met BENNING als fabrikant
 • Kwaliteit geproduceerd in Duitsland
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Geïntegreerd beheersysteem
 • Kwaliteitsmanagement
 • Milieumanagement
 • Veiligheid en gezondheid op het werk

Downloads

Contactaanvraag

Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van het juiste product voor u of als u andere vragen heeft, laat ons u dan adivseren – bel of e-mail ons:

Gedetaillerde informatie over het omgaan met gebuikersgegevens vint u in onze our verklaring over gegevensbescherming.

Tel 1 en 4 bij elkaar op.
BENNING ENERTRONIC I kast en touch display close-up

BENNING – uw contactpersoon voor UPS-systemen, industirële UPS-systemen en onderbrekingsvrije voedingen. Als u een of meer UPS-systemen wilt kopen, neem dan contact op! Profiteer van moderne vermogenselektronica en flexibele schaalbaarheid, evenals van onze allround service en de kwaliteit ‘Made in Germandy’ voor UPS-systemen.

Contactpersonen

Uw contactpersoon

Waar kom jij vandaan? Selecteer uw land van herkomst uit onderstaande lijst om snel uw persoonlijke contactpersoon te vinden.

BENNING Dochterondernemingen - Selecteer uw potentiële contacten door op de vlag te klikken.

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands