Řekněte sbohem výpadkům proudu: Skladování energie s funkcí EMS a UPS

 • Ukládání energie z fotovoltaických systémů a její flexibilní využití
 • Stabilizace sítě prostřednictvím vyrovnávání zátěže (peak shaving) a primární regulace výkonu
 • Rychlonabíjení s konstantním připojením k síti
 • Schopnost black-startu a autonomního provozu
 • Snížení nákladů na energii a provoz
Čtěte více ...
Modul - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie

Snížení provozních nákladů

BENNING ENERTRONIC modular Storage

Úspora energie a nákladů, zvýšení bezpečnosti napájení

Přeměna energie v bezpečnost s modulárním úložištěm ENERTRONIC modular Storage. Tento nejmodernější hybridní UPS systém je všestranný a pohodlný.

Je individuálně konfigurovatelný a rozšiřitelný, díky funkci true UPS - a systému řízení energie (EMS) zaručuje bezpečnost a účinnost napájení.

Inteligentní řízení zátěže nebylo nikdy jednodušší a efektivnější: Vaše úložiště energie se promění v šetřič peněz!

Vynikající UPS
 • Zaručuje nepřetržité napájení zátěže
 • Decentralizovaná paralelní architektura
 • Systém Hot-plug, modulární rozšíření (pay-as-you-grow)
 • Flexibilní konfigurace baterií (akumulátory, bateriové bloky, jednotlivé baterie)
 • Snadná konektivita, možnost IP připojení s vestavěným webovým prohlížečem
Přidaná hodnota ze skladování elektřiny
 • Vysoce kvalitní, certifikované a proti cyklování odolné bateriové systémy
 • Ultramoderní systémy lithiových nebo olověných akumulátorů
 • Bezpečný provoz díky víceúrovňovému monitorovacímu systému
 • Schopnost ukládání energie od 50 kWh až do rozsahu několika MWh
 • Flexibilní, modulární, škálovatelné (pay-as-you-grow)
Modernizace se vyplatí
 • Ideální pro modernizaci stávajících systémů UPS nebo systémů ukládání energie
 • Kompatibilní se všemi generátory, fotovoltaickými systémy, větrnými turbínami, kogeneračními jednotkami atd.
 • Chytrá modulární konstrukce malých rozměrů
 • Plně rozšiřitelný v libovolném okamžiku (pay-as-you-grow)
Instalace na klíč od jediného dodavatele
 • Jeden partner - veškeré výhody
 • Poradenské služby a technické plánování
 • Vlastní výroba a individuální konfigurace
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Dokumentace
 • Údržba
 • Proaktivní údržba a servis 24/7

Možnosti použití

Připojte se k energetické revoluci hned teď!

Hybridní systém ukládání energie UPS ENERTRONIC je ideální pro:

Obnovitelné zdroje energie
Solární panely - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie
Efektivně udržitelný, udržitelně efektivní
 • Ukládání energie z obnovitelných zdrojů
 • Přelívání energie ze dne na noc
 • Překlenutí špičkového zatížení
 • Řízení a optimalizace vlastní spotřeby
Průmyslové aplikace
Montážní jeřáb - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie
Maximální spolehlivost (99,9999 %)
 • Ochrana před výpadkem pro kritickou zátěž
 • Řízení spotřeby energie
  • Přelívání energie ze dne na noc
  • Úspora ve špičkách, vyrovnávání zátěže
  • Možnost exportu energie do sítě
 • Udržitelná energie pro nabíjecí stanice pro elektromobily
Data/IT a datová centra
Zabezpečení dat - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie
Zaručená dostupnost a snížené náklady
 • Ochrana proti výpadku proudu pomocí naší vynikající UPS
 • Stabilizace sítě prostřednictvím úspory energie ve špičce a řízení spotřeby
 • inteligentní využití fotovoltaiky pomocí našeho flexibilního EMS
 • energeticky účinná lithiová technologie
 • Skutečná platforma pro vaše "zelenější IT"
Komerce a e-mobilita
E-mobilita - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie
Chraňte své podnikání, přilákejte více zákazníků
 • Nepřetržitý bezpečný provoz i při výpadku proudu
 • Chytré využití fotovoltaiky
 • Zvyšte nabíjení pro e-mobilitu s nepřetržitým připojením k síti
 • Udržitelná energie pro vaše parkovací místa pro zaměstnance a zákazníky
Dodavatelé energie a provozovatelé sítí
Dodavatel energie - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie
Stabilita sítě a spolehlivost dodávek
 • Síťový činný výkon, korekce účiníku
 • Snížení vlivu rekuperační energie
 • Aktivní řízení zatížení distribuční sítě
 • Schopnost black-startu a "ostrovního režimu"
 • Ochrana kritických spotřebičů před výpadkem proudu (blackout)
Města a obce
Obce - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy skladování energie
Ochrana městské infrastruktury před výpadkem proudu
 • Chytré využití fotovoltaiky díky flexibilnímu systému EMS
 • Udržitelná energie pro váš vozový park, parkovací místa pro zaměstnance a zákazníky
 • Ideální pro energetické skupiny
 • Spolehlivost pro kritickou infrastrukturu

Úspěšné projekty

Příklady použití a úspěchy

Baterie - UPS - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie

Jsou chytré kombinace úložišť UPS ekonomickým klíčem k energetické revoluci?

Systémy UPS s bateriovým napájením se již mnoho let úspěšně používají v různých oblastech trhu, zejména v průmyslu, telekomunikacích a IT, k ochraně kritických spotřebičů. Současně se v posledních letech objevily různé systémy skladování energie napájené ze sítě, které jsou hnány využíváním regenerativních zdrojů energie, jako je fotovoltaika.

Přečíst článek
Řízení špičkového zatížení - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie

Aktivní řízení špičkového zatížení ve spojení s funkcí UPS zajišťuje technickou i finanční stabilitu.

Na základě osvědčených průmyslových systémů UPS nabízí společnost BENNING modulární architekturu pro konstrukci nákladově efektivních systémů ukládání energie jak pro zařízení řízená sítí, tak pro zařízení s vlastní správou. Pokrývají výkonový rozsah až do jednoho megawattu na napájecí bod. Navíc je možné instalovat větší systémy s dalšími napájecími body v rámci jedné společné sítě.

Pokud společnost BENNING dodává řešení na klíč, nepovažuje se pouze za výrobce hardwaru, ale za systémového integrátora, který se vyznačuje partnerstvím.

Přečíst článek
Bioplynová elektrárna - ENERTRONIC Modular Storage - Hybridní systémy ukládání energie

"Optimalizace ekonomické efektivity bioplynové elektrárny díky inteligentnímu využití ekologicky vyrobené energie a chytrému propojení všech příslušných systémů."

Rozhovor s Clausem Kirmaierem, vedoucím pobočky BENNING South, o využití hybridního systému ukládání energie UPS ve společnosti Biogas Groeber Ruf GmbH & Co. KG.

Přečíst článek

Další podrobnosti o našich hybridních systémech ukládání energie UPS

Úložné systémy kompatibilní s UPS nabízí úsporu a návratnost investic v kombinaci s ochrannou zátěže.

UPS chrání kritické spotřebiče před přerušením napájení ze sítě. Současně ve spojení s místním EMS přebírá systém úkoly řízení zátěže, a tím výrazně přispívá k rychlejší návratnosti investice ve srovnání se systémy bez funkce ukládání.

Systémové schéma UPS ENERTRONIC modular úložiště / ostrovní provoz
Systémové schéma UPS ENERTRONIC modular Storage / ostrovní provoz

Modulární úložiště ENERTRONIC kombinuje maximální dostupnost s minimálními provozními náklady a nabízí vysokou flexibilitu díky konceptu variabilních komponent.

 • Funkce ukládání energie a UPS
 • Decentralizovaná paralelní architektura
 • Modulárně rozšiřitelný systém připojitelný za provozu
 • Flexibilní konfigurace baterií (akumulátory, bateriové bloky, individuální baterie)
 • Možnost použití ve spojení s obnovitelnými energetickými systémy, jako jsou fotovoltaické, vodní nebo větrné elektrárny.
 • Možnost připojení k nízkonapěťové síti podle VDE AR-N4105
 • Vyšší účinnost
 • Rychlá návratnost investic
19“ module, , UPS – Systém Energetické uložiště – Modul
ENERTRONIC Modular Storage, 19“ modul
Funkce systémů ukládání energie

Služby sítě

 • Primární řízení výkonu
 • Řízení jalového výkonu
 • Stabilita napětí

Obnovitelné zdroje energie

 • Skladování při nízkém zatížení
 • Přemostění žlabů
 • Vyhnutí se nákladům na využití sítě
 • Mikrosítě

Průmyslové využití

 • Peak Shaving
 • Vyrovnávání zátěže
 • Mikrosítě
 • UPS provoz
Trvalé snižování provozních nákladů, zvyšování efektivity

Inteligentní řízení zátěže znamená, že zvýšení spolehlivosti a účinnosti vašeho napájecího systému jde ruku v ruce s trvalým snižováním provozních nákladů. Aplikace, jejichž spotřebu energie lze zcela nebo částečně kompenzovat díky ukládání energie, pro to představují ideální příležitost.

Společnost BENNING se svou novou řadou modulárních úložišť ENERTRONIC nabízí individuálně přizpůsobené systémy ukládání energie se skutečným UPS provozem a systémem EMS (Energy Management System).

Systém ENERTRONIC modular Storage je přizpůsoben pro:
 • Průmyslové aplikace
 • Ukládání energie z obnovitelných zdrojů
 • Mikrosítě
Monitoring systému ENERTRONIC Modular Storage – Hybridní systémy ukládání energie
Monitorovací a kontrolní jednotka MCU systému ENERTRONIC modular Storage

Dohledová a řídicí jednotka (MCU) podporuje řadu protokolů a rozhraní pro připojení systému EMS od nejrůznějších výrobců softwaru. Řídicí jednotka systému MCU 3000, která je instalována ve dveřích skříně napájecího systému, má 10,4" dotykový displej.

Smart UPS a Energetické uložiště - kombinace
ENERTRONIC modular Storage
Snížení dopadu rostoucích nákladů za energie na vaši společnost

Systémy ukládání energie s funkcí UPS poskytují flexibilitu i úsporu

 • Peak shaving
 • Vyrovnávání zátěže
 • Optimalizovaný odběr energie (pravidlo 7000 h)
 • Přelívání energie ze dne na noc
 • Flexibilně definovatelná rezerva energie
 • Ukládání energie při nízkém zatížení
 • Zvýšení výkonu při vysokém zatížení
 • Vhodné pro olověné i lithiové baterie
 • Optimalizace vnitřní spotřeby
 • Spolehlivý provoz UPS (VFI-SS-111)
 • Kompenzace jalového výkonu

Modulární úložiště ENERTRONIC modular Storage zahrnuje funkce řízení zátěže, jako je vyrovnávání zátěže a snižování spotřeby ve špičkách.

Klíčový hardware pro energetický převrat ve vaší firmě

Hardware pro různé aplikace

Společnost BENNING dodává modulární architekturu - založenou na osvědčených průmyslových systémech UPS - pro konstrukci nákladově efektivních systémů ukládání energie.

UPS jako základ pro energetické akumulační systémy - schématické zobrazení
“Na klíč” - řešení energetických systémů na klíč od jediného dodavatele

Konstrukce systému ukládání energie ve spojení s modulárním systémem UPS ENERTRONIC Modular Storage umožňuje dosáhnout maximální flexibility a rentability.

Všestranné použití, jako nabíječe, akumulace energie, systém UPS a pro obnovitelné energie - schéma

Společnost BENNING nabízí řešení na klíč jak pro systémy závislé na síti, tak pro systémy spravované mimo síť. Tyto systémy zahrnují řadu výkonů až do megawattů pro jeden přívod energie. Kromě toho lze instalovat i větší systémy s dalšími napájecími zdroji v rámci jedné sítě.

Tato decentralizovaná škálovatelnost navíc umožňuje optimalizovanou a nákladově efektivní integraci do stávajících infrastruktur.

V neposlední řadě můžete využít modulární technologii UPS k modernizaci nebo dovybavení stávajících systémů pro ukládání energie na úroveň inteligentních systémů napájení s možností nezávislého napájení.

BENNING řešení na klíč – kruhový diagram
Podpora během celého životního cyklu

Společnost BENNING je vaším kontaktním místem pro hybridní systémy skladování energie a systémy UPS jakéhokoli druhu. Kontaktujte nás nyní.

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland