ДБЖ ENERTRONIC I

 • Для промислового застосування
 • однофазний і трифазний вихід
 • міцний
 • економічний
Дізнайтеся більше ...

Надійна системна технологія

ДБЖ ENERTRONIC I - від 10 до 500 кВА

Безпечне обслуговування операцій навіть у разі збоїв мережі

Інформаційні технології та технології обробки даних, а також усе більш автоматизовані виробничі процеси зі складною мережею даних (Industry 4.0) вимагають надій- ного та безаварійного електропостачання.

Для живлення важливих споживачів, які потребують напруги, незалежної від збоїв у мережі загального корис- тування, наприклад Нафтохімічні підприємства, Нафтопереробні заводи, Електростанції та підстанції • Процес комп'ютерів, Пункти управління i SCADA системи тому слід використовувати надійні джерела безперебій- ного живлення (ДБЖ).

Максимальна безпека та ефективність

ДБЖ ENERTRONIC I відповідає найвищій класифікації ДБЖ VFI SS 111 відповідно до IEC / EN 62040-3 і гарантує максимальну безпеку та економічну ефективність на основі таких характеристик:

 • Силові напівпровідники IGBT у випрямлячі та інверторі
 • Коефіцієнт вхідної потужності ≥ 0,99
 • Гармонічне спотворення (THDi) < 5 %.
 • Відмінні контрольні характеристики для стабільності високої напруги навіть при великих змінах навантаження
 • Електронний блок перемикання (SBS) і внутрішній сервісний байпас
 • Розширені функції звітності та моніторингу
Високий струм короткого замикання

Як опція, інвертор може бути розрахований на трифазний струм короткого замикання до 4 x I-Nominal (ENERTRONIC I 3-3: 1ph 7 x IN, 3ph 4 x IN або ENERTRONIC I 3-1: 1ph 6 x IN). Залежно від номінальної потужності може знадобитися збільшення корпусу.

Покращена якість напруги та частоти

Статична система безперебійного живлення має не тільки завдання постійного та безперервного живлення підклю- чених навантажень, але й досягає значного покращення якості напруги та частоти порівняно зі звичайною мережею.

Масштабованість і резервування

До 8 блоків серії ENERTRONIC I можна підключити пара- лельно з метою резервування або збільшення потужності. Він працює з функцією активного розподілу навантаження в активному та пасивному режимах.

ДБЖ ENERTRONIC I - для додаткової безпеки - Промислові ДБЖ

Через високе навантаження на систему загального електропостачання, спричинене зворотнім зв’язком від великих споживачів, увімкненням у періоди пікового споживання або ударами блискавки, порушенням, які неможливо запобігти. Це призводить до провалів напруги і перехідних процесів напруги загальної мережі.

Довіряючи системі ДБЖ BENNING, ви обираєте високоя- кісний продукт від одного з провідних світових виробників джерел живлення змінного та постійного струму.

Розроблено для потреб галузі

Промислові підприємства
Надійний та економічний
 • Класифікація ДБЖ VFI SS 111 за стандартом IEC / EN 62040-3
 • Відмінні характеристики керування для високої стабільності напруги, навіть при значних змінах навантаження
 • Захист технологічних комп'ютерів і систем SCADA
Постачальники енергії та оператори мереж
Забезпечте стабільність мережі та безпеку постачання за допомогою системи ДБЖ для критично важливих процесів
 • Безпечна та надійна робота
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
 • Ідеально підходить для використання на електростанціях і підстанціях (центри управління, системи SCADA)
Нафтохімічні та нафтопереробні заводи
Для жорстких вимог, створений з надійних компонентів
 • Силові напівпровідники IGBT у випрямлячі та інверторі
 • Електронний передавальний пристрій (EUE) і внутрішній сервісний байпас
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
Дані/ІТ
ДБЖ типу ENERTRONIC I відповідають найвищій класифікації ДБЖ VFI SS 111 згідно з IEC / EN 62040-3 і гарантують максимальну безпеку, економічність і відмінну стабільність напруги, наприклад, для:
 • центрів управління
 • технологічних комп‘ютерів
 • SCADA-систем
Транспорт і дорожній рух
Надійний, коли це важливо, ідеально підходить для безпечного електроживлення центрів управління та систем SCADA.
 • Відмінні характеристики керування для стабільності високої напруги
 • Електронний перемикач (EUE) і внутрішній сервісний байпас
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
Джерело безперебійного живлення з однофазним і трифазним виходом, ідеально підходить для
 • нафтохімічні заводи, нафтопереробні заводи,
 • електростанцій та підстанцій,
 • технологічних комп'ютерів, центрів управління та систем SCADA

Створено з міцних, надійних компонентів

У нормальному режимі роботи споживач живиться від функціонального ланцюгового трансформатора, випрям- ляча, інвертора та вихідного трансформатора.

Сучасна силова електроніка для економної роботи

Випрямляч

Напівпровідниковий випрямний міст IGBT
Випрямляч складається з напівпровідникового випрям- ного моста IGBT з корекцією коефіцієнта потужності (коефіцієнт потужності = 1), який перетворює трифазну напругу живлення в регульовану напругу постійного струму для живлення інвертора. У той же час підключена батарея заряджається або завжди підтримується в оптимальному стані заряду в режимі плаваючого заряду.
Випрямляч має такі розміри, щоб він міг одночасно живити повністю завантажений інвертор та після збою в мережі, заряджати розряджену батарею до прибл. 95 % ємності акумулятора за час прибл. 12 годин. Випрямляч має затримку запуску з плавним пуском для підвищення пускового струму після збою в мережі.

Затримка ввімкнення з плавним пуском
Випрямляч має затримку запуску з плавним пуском для підвищення пускового струму після збою в мережі. Коли паралельні системи знову вмикаються, автоматично активується затримка послідовного ввімкнення, щоб обмежити струм увімкнення струмом одного випрямляча.

Обмеження зарядного струму та напруги
Випрямляч має обмеження зарядного струму та напруги відповідно до специфікацій постачальника акумулятора. Опційно можна інтегрувати характеристику зарядки з температурною компенсацією.

Тиристорний випрямляч (SCR) опціонально
Замість IGBT випрямляча опціонально можна встановити тиристорний випрямляч (SCR). Це може вимагати додат- кових вхідних фільтрів залежно від цільового THDi.

Інвертор

Синусоїдальне керування шириною імпульсу, оптимізоване за синусоїдою
У інверторі напруга постійного струму перетворюється на однофазну напругу (ENERTRONIC I 3-1) або трифазну напругу (ENERTRONIC I 3-3) за допомогою синусоїдально оптимізованого керування шириною імпульсу через напів- провідники IGBT та вихідну ізоляцію. трансформатор.

Відмінна динамічна поведінка при зміні навантаження
Завдяки високій частоті перемикання по відношенню до основної частоти, а також оптимальному контролю ширини імпульсу досягається дуже хороший ККД і дуже низький КНС навантаження навіть у діапазоні часткового навантаження. Це також сприяє чудовій динамічній пове- дінці при зміні навантаження.

Моніторинг акумулятора та автоматичне перемикання
У разі провалів або збоїв в мережі батарея, підключена до входу постійного струму, автоматично використовується для безперебійного живлення. Повідомляється про розряд акумулятора. Якщо поріг розряду батареї не до- сягнуто, інвертор автоматично вимикається, і незадовго до досягнення напруги кінця розряду відображається повідомлення.

Автоматичне перемикання навантажень на байпасну ме- режу або відповідна система заміни відбувається, коли живлення від інвертора більше не гарантується в межах заданих допусків.

Електронний блок перемикання (SBS)

Різні варіанти перемикання
SBS дозволяє безперервно перемикати навантаження на мережеве живлення (байпас) з дотриманням заданих до- пусків. Перемикання може бути автоматичним за допомо- гою сигналу керування або вручну за допомогою кнопки.

Безпечна експлуатація та функціональність
Моніторинг автономний і запобігає неправильній роботі системи, а також будь-яким нелогічним перемиканням функцій SBS. Наприклад, будь-яке безперебійне переми- кання, автоматичне чи ручне, можливе лише за умови синхронізації напруги, частоти та положення фази інвер- тора з мережею байпасу. Відхилення частоти мережі, що виходять за межі заданих допусків, спричиняють бло- кування перемикання або, у разі несправності інвертора, перемикання з перериванням.
SBS складається зі статичного, керованого мікропроце- сором тиристора, встановленого в байпасі мережі. автоматично безперервно перемикає підключене наван- таження до мережі у разі відповідного відхилення вихідної напруги від заданих значень. Він автоматично перемикає навантаження назад на інвертор, коли сталося переван- таження або коротке замикання, і нормальна робота
знову доступна.

Ручний байпас

Внутрішній ручний байпас
Система ДБЖ оснащена внутрішнім байпасом (ручним байпасом) з ручним перемикачем. Тоді споживачі живляться безпосередньо від мережі. Завдяки опції зовнішньої ручної байпасної шафи можна знеструмити весь ДБЖ, напр. для проведення випробувань.

Система дистанційного моніторингу MCU 3000

Сенсорний дисплей BENNING ENERTRONIC I
Сучасний 10-дюймовий сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим управлінням завдяки інтерфейсу користувача, оптимізованому BENNING

Сенсорна панель

 • Графічний інтерфейс із відображенням потоку енергії та стану установки
 • Підтримка всіх поширених письмових мов
 • Монітор подій для останніх 8000 подій. Повна документація дати, часу та повідомлення у вигляді звичайного тексту
 • Можливість налаштування
 • Налаштування функцій дистанційного керування та налаштування робочих параметрів

Можна підключати паралельно за допомогою Group-Connector

До 8 блоків серії ENERTRONIC I можна підключити пара- лельно з метою резервування або збільшення потужності. Він працює з функцією активного розподілу навантаження в активному та пасивному режимах.

Груповий роз’єм дозволяє працювати з двома системами ДБЖ окремо або паралельно. Якщо паралельна робота з частковим навантаженням реалізована за допомогою сполучного вимикача на двох шинах, можна зчитувати положення перемикача під час роботи через допоміжний контакт.

Коли вимикач замкнутий, навантаження розподіляється на обидві системи ДБЖ - коли вимикач розімкнутий, системи ДБЖ живлять відповідну підключену рейку. Таким чином, завжди забезпечується надійне постачання навантаження.

ДБЖ ENERTRONIC I 40 кВА та ДБЖ ENERTRONIC I 120 кВА в один ряд
ENERTRONIC I 40 кВА i ENERTRONIC I 120 кВА
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE front view
ENERTRONIC modular SE

ДБЖ з модульною конструкцією з можливістю гарячої заміни

 • Масштабованість (платите по мірі зростання)
 • Максимальна доступність для критично важливих додатків
Одна контактна особа для всього проекту
БЕННІНГ - одна контактна особа протягом усього життєвого циклу продукту
 • Ви отримуєте найбільш економічне рішення і вигоду в довгостроковій перспективі від прямого зв'язку з BENNING як виробником.
 • Якість, зроблена в Німеччині
IMS - Інтегрована система менеджменту Логотип
IMS - Інтегрована система управління
 • Управління якістю
 • Екологічний менеджмент
 • Охорона праці та здоров'я

завантаження

Запит на контакт

Якщо вам потрібна допомога у виборі відповідного продукту для вас або у вас є інші питання, дозвольте нам проконсультувати вас - зателефонуйте або напишіть нам:

Детальну інформацію про обробку даних користувача можна знайти в нашій декларації про захист даних.

Please add 4 and 8.

BENNING - ваш контакт для систем ДБЖ, промислових систем ДБЖ та джерел безперебійного живлення. Якщо ви хочете придбати одну або декілька систем ДБЖ, зв'яжіться з нами! Скористайтеся перевагами сучасної силової електроніки та гнучкого масштабування, а також нашим всебічним сервісом і якістю "Зроблено в Німеччині" для систем ДБЖ.

Контактна особа

Ваша контактна особа

Звідки ти? Виберіть країну походження зі списку нижче, щоб швидко знайти свою особисту контактну особу.

BENNING Дочірні компанії - Виберіть потенційні контакти, натиснувши його прапор.

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine