Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης

Συντήρηση, Θέση σε λειτουργία, Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, Επισκευή και ανταλλακτικά

Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης

Συντήρηση, Θέση σε λειτουργία, Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, Επισκευή και ανταλλακτικά

Είστε εδώ:

Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης

Διαχείρηση εγκαταστάσεων

Κατόπιν αιτήματος, σας παρέχουμε πλήρη υπηρεσία που καλύπτει όλα τα θέματα σχετικά με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις σας. Είμαστε ο καταλληλότερος συνεργάτης σας για όλα τα θέματα που αφορούν την εγκατάσταση/απεγκατάσταση και  τη συντήρηση. Ο στόχος μας είναι να διασφαλιστεί η λειτουργική ασφάλεια και η αξιοπιστία των εγκαταστάσεων, των συστημάτων και των κτιρίων σας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία των συστημάτων σας. Για αυτό, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην επαγγελματική συντήρηση, την επιθεώρηση και επισκευή.

Προσαρμοσμένες λύσεις

Η ακριβής γνώση των κτιρίων, των συστημάτων, των εγκαταστάσεων σας και των προαπαιτούμενων αναγκών σας, μας βοηθά να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις συντήρησης. Έτσι, θα έχετε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που μπορεί να αφορά είτε τα συστήματα που σας παραδίδουμε είτε όλες τις κτιριακές σας εγκαταστάσεις και τα συστήματά τους. Επιπλέον, θα είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για όλα τα θέματα συντήρησης.

Οι καινοτόμες υπηρεσίες μας διακρίνονται από την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητά τους. Έτσι διασφαλίζουμε ότι τα συστήματα σας παρέχουν πάντα την αναμενόμενη ισχύ και χωρητικότητα, τα οποία είναι  χαρακτηριστικά των προϊόντων της BENNING παγκοσμίως.

Κοινωνική ευθύνη για τη φύση και το περιβάλλον

Η BENNING θεωρεί κοινωνική ευθύνη την προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί μόνο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Σας προτρέπουμε να κάνετε το ίδιο και να χρησιμοποιείτε παρόμοια υλικά συσκευασίας για τις επιστροφές σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.