Δίπλα στους πελάτες μας - Χάρη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Υπηρεσιών μας

Το κέντρο συντήρησης και εκπαίδευσής μας βρίσκεται στο Bocholt (Γερμανία). Ένα παγκόσμιο δίκτυο θυγατρικών της BENNING προσφέρει την εγκατάσταση, την πρώτη λειτουργία (εκκίνηση) καθώς και υπηρεσίες συντήρησης στους πελάτες μας ανά τον κόσμο.

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

 • Από την αρχική ιδέα και το σχεδιασμό
 • προγραμματιοσμός έργων
 • εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

 • συντήρηση και θέση σε λειτουργία
 • διαδικτυακή επίβλεψη και  απομακρυσμένες υπηρεσίες
 • εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

 • ευέλικτα και εξατομικευμένα
 • επισκόπηση των SLAs

Διαβάστε περισσότερα...

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

Εκπαίδευση - Παρουσίαση 

 • επί του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαίδευση - Παρουσίαση

Εκπαίδευση - Παρουσίαση

Σήμερα, η BENNING προσφέρει προληπτική υπηρεσία 360°

 • ελαχιστοποίηση των διακοπών και των κινδύνων
 • μείωση του λειτουργικού κόστους
 • μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα...

υπηρεσία 360°

υπηρεσία 360°

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

 • τηλεφωνική υποστήριξη
 • επίβλεψη και απομακρυσμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα...

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

 • αντικατάσταση, αποκομιδή ή ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

 • εκσυγχρονισμός / ανακατασκευή
 • βελτιωμένη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

 • επιτόπου τεχνική υποστήριξη
 • on line επίβλεψη και απομακρυσμένες υπηρεσίες
 • επισκευή και διαχείριση ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

Είστε εδώ:

Προληπτική υπηρεσία 360° - Εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στο διηνεκές

Σήμερα, οι επιχειρηματικές και επιχειρησιακές διαδικασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ακόμη και βλάβες που διαρκούν μόνο μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στην παραγωγικότητα, την εικόνα/φήμη και την αποδοτικότητα μιας εταιρίας.

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Forrester Research και Disaster Recovery Journal το 2010, έδειξε πως το 44 % των ερωτηθέντων  ΙΤ μάνατζερς και διευθύνων συμβούλων (CEO)  δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές προκαλούνται από τις λειτουργικές βλάβες λόγω διακοπής ρεύματος.
Αυτό δείχνει ότι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της ενέργειας είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά τη συνέχεια των λειτουργική διαδικασιών.

Οι βλάβες ή οι διαταραχές των ηλεκτρικών δικτύων είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Ωστόσο, οι χρόνοι διακοπής που προκύπτουν από αυτές δεν κοστίζουν μόνο χρόνο και χρήμα στις πληγείσες εταιρίες, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αντίκτυπο στην εικόνα/φήμη μιας εταιρίας επηρεάζοντας αρνητικά την ικανοποίηση των πελατών.

Εντοπισμός κινδύνων και προληπτική εξάλειψή τους

Πραγματοποιώντας υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης υψηλής ποιότητας, επιτυγχάνουμε την αποφυγή  ζημιών που οφείλονται στη διακοπή παροχής ισχύος . Η πρόληψη  μ εταξύ άλλων, σημαίνει ότι το σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να παρακολουθείται και να ελέγχεται συνεχώς μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλιών, μπορεί να είναι αρκετή για την επίλυσή τους η πραγματοποίηση ορισμένων ρυθμίσεων συστήματος μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή η εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξαλειφθεί ένα επικείμενο δυνητικό πρόβλημα, ένας τεχνικός εξυπηρέτησης θα αποσταλεί άμεσα και προληπτικά για λογαριασμό του πελάτη - χωρίς να είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κλήση/επικοινωνία - o οποίος θα αναλάβει τη διορθωτική συντήρηση, παρατηρώντας και σημειώνοντας τους χρόνους απόκρισης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος επί τόπου/στο χώρο του πελάτη.

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες 360 ° της BENNING;

Γενικά οφέλη
χαμηλό ρίσκο ... μέσω προληπτικών υπηρεσιών
αυξημένη διαθεσιμότητα ... μέσω προληπτικών συντηρήσεων και υπηρεσιών
καμία υπερβολική επένδυση / πλήρης έλεγχος κόστους ... μέσω ποικίλων και ευέλικτων πακέτων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας
γρήγοροι χρόνοι απόκρισης και εύκολη υποστήριξη ... μέσω πλήρους γεωγραφικής κάλυψης των πελατών χάρη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών με περισσότερες από 25 θυγατρικές
εύκολη επικοινωνία (σαφείς συμφωνίες) ... χάρη σε έναν μόνο συνεργάτη για όλες τις απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
γρήγορη και εξασφαλισμένη απόδοση επένδυσης (ROI) ... μέσω της μέγιστης διαθεσιμότητας του συστήματος και των ελαχιστοποιημένων διακοπών λειτουργίας
Εφαρμογή Στρατηγικών υψηλής διαθεσιμότητας μέγιστης Οικονομικής απόδοσης

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαδικασία

Εύλογα οι εταιρίες προσπαθούν συχνά να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος υποστήριξης. Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες τείνουν να εκπαιδεύουν το δικό τους προσωπικό για την εκτέλεση απλών εργασιών συντήρησης.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά και η διαθέσιμη τεχνογνωσία δεν επαρκούν για την εξασφάλιση απόλυτης ασφάλειας και αξιοπιστίας. Επιπλέον, οι εταιρίες συχνά αγνοούν το γεγονός ότι η ανάθεση εργασιών στο δικό τους μη απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί επίσης να σημαίνει σημαντικές απώλειες σε  χρόνο, αύξηση κόστους καθώς και την απασχόληση πλεονάζοντος προσωπικού.

Για να ελαχιστοποιήσουν ή ακόμα και να αποφύγουν τελείως τέτοιες αστοχίες, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης υλικού και λογισμικού, καθώς η πρόληψη και η εξάλειψη των αστοχιών είναι υψίστης σημασίας για κάθε εταιρία.

Για το λόγο αυτό, μια αποτελεσματική στρατηγική υψηλής διαθεσιμότητας πρέπει να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου. Η ταξινόμηση των κινδύνων βάσει προβλημάτων που έχουν ήδη συμβεί, μια πιθανή απώλεια πωλήσεων ή αναμενόμενη ζημία όσον αφορά τη φήμη της εταιρείας, θα πρέπει να οδηγήσει στην ιεράρχηση των πιθανών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη αυτών των κινδύνων.
Για την ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων, αυτή η ιεράρχηση μπορεί στη συνέχεια να συνοδεύεται από μια ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη των κινδύνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικές εξυπηρέτησης της BENNING συνδυάζουν τον προγραμματισμό, την πρόληψη και τη διορθωτική συντήρηση για να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία των συστημάτων.

Οι σημερινές τυπικές προσεγγίσεις υπηρεσιών πρέπει να αλλάξουν
status quo των υφιστάμενων στρατηγικών υπηρεσιών Υπηρεσία για στρατηγικές υψηλής διαθεσιμότητας
στην εποχή της Industry 4.0
πολλοί διαφορετικοί συνεργάτες υπηρεσιών για κάθε επιμέρους τμήμα ολόκληρης της υποδομής ολοκληρωμένη προσέγγιση για ολόκληρη την υποδομή ζωτικής σημασίας με έναν μόνο εταίρο
μείωση των βλαβών του συστήματος και μικρότερες διακοπές λειτουργίας προληπτική συντήρηση και χρήση επιλογών που στοχεύουν σε βελτιστοποιημένη απόδοση
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με το αντίστοιχο τμήμα Ευέλικτα SLA που εστιάζουν σε μεμονωμένες απαιτήσεις κινδύνου και λειτουργικές απαιτήσεις
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπηρεσία για στρατηγικές υψηλής διαθεσιμότητας;

Σήμερα, η εξυπηρέτηση στρατηγικών υψηλής διαθεσιμότητας των συστημάτων κρίσιμης λειτουργίας πρέπει να επικεντρωθεί στις απαιτήσεις του αύριο και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • ευέλικτες επιλογές και επίπεδα υπηρεσιών που μπορούν να προσαρμοστούν στον προϋπολογισμό σας και στις ατομικές σας απαιτήσεις
 • ένα μόνο συνεργάτη για τυποποιημένες/ενιαίες υπηρεσίες παγκοσμίως
 • γρήγορη πρόσβαση σε ειδικούς που διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία
 • απομακρυσμένη επίβλεψη συστήματος για προληπτικό έλεγχο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμα και να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας ακόμη και σε πρώιμο στάδιο
 • πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη και παγκόσμια διαθέσιμη διαχείριση επισκευής και ανταλλακτικών με σαφώς καθορισμένες υπηρεσίες για την αντικατάσταση εξαρτημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά
 • δημιουργία μιας βάσης για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν βήμα προς βήμα την υποδομή τους για την παροχή ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία, η απόδοση και η κερδοφορία
 • επισήμανση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του προϊόντος/συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο συντήρησης και την επιθυμητή διαθεσιμότητά του.

Σήμερα, η BENNING παρέχει προληπτική υπηρεσία 360°

Με τη BENNING οι διαδικασίες σας είναι απόλυτα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις του σήμερα και για τις ευκαιρίες του αύριο.

 • ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας και των γενικότερων κινδύνων μέσω των παρακάτω:
  • βασική συντήρηση σε τακτικά διαστήματα
  • προληπτικοί έλεγχοι (επίσης και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης)
  • προληπτικές μετρήσεις και υπηρεσίες 
  • άμεση απόκριση σε περίπτωση που απαιτείται παροχή υποστήριξης
 • μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των παρακάτω:
  • διαχείριση απόδοσης και κύκλου ζωής του συστήματος
  • ανακατασκευή
 • εξασφάλιση της απαιτούμενης διαθεσιμότητας μέσω των παρακάτω:
  • ευέλικτα και επεκτάσιμα επίπεδα υπηρεσιών
  • εξατομικευμένη συντήρηση και εξυπηρέτηση, προσαρμοσμένες στις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές σας διαδικασίες

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια
Τεχνικές εκθέσεις

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Maintenance of power supply systems
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Διεύθυνση Επιστροφής
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Τμήμα: Συντήρησης / Επισκευαστικό Κέντρο
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Service & Wartung
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Business Engineer Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Ireneusz Michalczewski
tel

48502189038

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Krzysztof Drewczyński
tel

+48 22 757 36 68

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Technical Support
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 555
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Sparepart-management
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 553
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Return-management
address

Använd gärna vårt färdiga formular! Klicka här!

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Philip Dürr
tel

+41 44 805 75 82

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING GmbH Turkey Liaison Office
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Yuriy Shchur
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan