Δίπλα στους πελάτες μας - Χάρη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Υπηρεσιών μας

Το κέντρο συντήρησης και εκπαίδευσής μας βρίσκεται στο Bocholt (Γερμανία). Ένα παγκόσμιο δίκτυο θυγατρικών της BENNING προσφέρει την εγκατάσταση, την πρώτη λειτουργία (εκκίνηση) καθώς και υπηρεσίες συντήρησης στους πελάτες μας ανά τον κόσμο.

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

 • Από την αρχική ιδέα και το σχεδιασμό
 • προγραμματιοσμός έργων
 • εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

 • συντήρηση και θέση σε λειτουργία
 • διαδικτυακή επίβλεψη και  απομακρυσμένες υπηρεσίες
 • εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

 • ευέλικτα και εξατομικευμένα
 • επισκόπηση των SLAs

Διαβάστε περισσότερα...

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

Ευέλικτα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

Εκπαίδευση - Παρουσίαση 

 • επί του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαίδευση - Παρουσίαση

Εκπαίδευση - Παρουσίαση

Σήμερα, η BENNING προσφέρει προληπτική υπηρεσία 360°

 • ελαχιστοποίηση των διακοπών και των κινδύνων
 • μείωση του λειτουργικού κόστους
 • μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα...

υπηρεσία 360°

υπηρεσία 360°

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

 • τηλεφωνική υποστήριξη
 • επίβλεψη και απομακρυσμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα...

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

24/7 τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και επίβλεψης

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

 • αντικατάσταση, αποκομιδή ή ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

Υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης μπαταριών

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

 • εκσυγχρονισμός / ανακατασκευή
 • βελτιωμένη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

Εκσυγχρονισμός και διαχείριση του διάρκειας ζωής

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

 • επιτόπου τεχνική υποστήριξη
 • on line επίβλεψη και απομακρυσμένες υπηρεσίες
 • επισκευή και διαχείριση ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα...

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

Υπηρεσίες επισκευής και διορθωτικής συντήρησης

Είστε εδώ:

Προληπτική υπηρεσία 360° - Εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στο διηνεκές

Σήμερα, οι επιχειρηματικές και επιχειρησιακές διαδικασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ακόμη και βλάβες που διαρκούν μόνο μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στην παραγωγικότητα, την εικόνα/φήμη και την αποδοτικότητα μιας εταιρίας.

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Forrester Research και Disaster Recovery Journal το 2010, έδειξε πως το 44 % των ερωτηθέντων  ΙΤ μάνατζερς και διευθύνων συμβούλων (CEO)  δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές προκαλούνται από τις λειτουργικές βλάβες λόγω διακοπής ρεύματος.
Αυτό δείχνει ότι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της ενέργειας είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά τη συνέχεια των λειτουργική διαδικασιών.

Οι βλάβες ή οι διαταραχές των ηλεκτρικών δικτύων είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Ωστόσο, οι χρόνοι διακοπής που προκύπτουν από αυτές δεν κοστίζουν μόνο χρόνο και χρήμα στις πληγείσες εταιρίες, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αντίκτυπο στην εικόνα/φήμη μιας εταιρίας επηρεάζοντας αρνητικά την ικανοποίηση των πελατών.

Εντοπισμός κινδύνων και προληπτική εξάλειψή τους

Πραγματοποιώντας υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης υψηλής ποιότητας, επιτυγχάνουμε την αποφυγή  ζημιών που οφείλονται στη διακοπή παροχής ισχύος . Η πρόληψη  μ εταξύ άλλων, σημαίνει ότι το σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να παρακολουθείται και να ελέγχεται συνεχώς μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλιών, μπορεί να είναι αρκετή για την επίλυσή τους η πραγματοποίηση ορισμένων ρυθμίσεων συστήματος μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή η εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξαλειφθεί ένα επικείμενο δυνητικό πρόβλημα, ένας τεχνικός εξυπηρέτησης θα αποσταλεί άμεσα και προληπτικά για λογαριασμό του πελάτη - χωρίς να είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κλήση/επικοινωνία - o οποίος θα αναλάβει τη διορθωτική συντήρηση, παρατηρώντας και σημειώνοντας τους χρόνους απόκρισης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος επί τόπου/στο χώρο του πελάτη.

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες 360 ° της BENNING;

Γενικά οφέλη
χαμηλό ρίσκο ... μέσω προληπτικών υπηρεσιών
αυξημένη διαθεσιμότητα ... μέσω προληπτικών συντηρήσεων και υπηρεσιών
καμία υπερβολική επένδυση / πλήρης έλεγχος κόστους ... μέσω ποικίλων και ευέλικτων πακέτων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας
γρήγοροι χρόνοι απόκρισης και εύκολη υποστήριξη ... μέσω πλήρους γεωγραφικής κάλυψης των πελατών χάρη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών με περισσότερες από 25 θυγατρικές
εύκολη επικοινωνία (σαφείς συμφωνίες) ... χάρη σε έναν μόνο συνεργάτη για όλες τις απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
γρήγορη και εξασφαλισμένη απόδοση επένδυσης (ROI) ... μέσω της μέγιστης διαθεσιμότητας του συστήματος και των ελαχιστοποιημένων διακοπών λειτουργίας
Εφαρμογή Στρατηγικών υψηλής διαθεσιμότητας μέγιστης Οικονομικής απόδοσης

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαδικασία

Εύλογα οι εταιρίες προσπαθούν συχνά να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος υποστήριξης. Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες τείνουν να εκπαιδεύουν το δικό τους προσωπικό για την εκτέλεση απλών εργασιών συντήρησης.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά και η διαθέσιμη τεχνογνωσία δεν επαρκούν για την εξασφάλιση απόλυτης ασφάλειας και αξιοπιστίας. Επιπλέον, οι εταιρίες συχνά αγνοούν το γεγονός ότι η ανάθεση εργασιών στο δικό τους μη απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί επίσης να σημαίνει σημαντικές απώλειες σε  χρόνο, αύξηση κόστους καθώς και την απασχόληση πλεονάζοντος προσωπικού.

Για να ελαχιστοποιήσουν ή ακόμα και να αποφύγουν τελείως τέτοιες αστοχίες, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης υλικού και λογισμικού, καθώς η πρόληψη και η εξάλειψη των αστοχιών είναι υψίστης σημασίας για κάθε εταιρία.

Για το λόγο αυτό, μια αποτελεσματική στρατηγική υψηλής διαθεσιμότητας πρέπει να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου. Η ταξινόμηση των κινδύνων βάσει προβλημάτων που έχουν ήδη συμβεί, μια πιθανή απώλεια πωλήσεων ή αναμενόμενη ζημία όσον αφορά τη φήμη της εταιρείας, θα πρέπει να οδηγήσει στην ιεράρχηση των πιθανών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη αυτών των κινδύνων.
Για την ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων, αυτή η ιεράρχηση μπορεί στη συνέχεια να συνοδεύεται από μια ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη των κινδύνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικές εξυπηρέτησης της BENNING συνδυάζουν τον προγραμματισμό, την πρόληψη και τη διορθωτική συντήρηση για να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία των συστημάτων.

Οι σημερινές τυπικές προσεγγίσεις υπηρεσιών πρέπει να αλλάξουν
status quo των υφιστάμενων στρατηγικών υπηρεσιών Υπηρεσία για στρατηγικές υψηλής διαθεσιμότητας
στην εποχή της Industry 4.0
πολλοί διαφορετικοί συνεργάτες υπηρεσιών για κάθε επιμέρους τμήμα ολόκληρης της υποδομής ολοκληρωμένη προσέγγιση για ολόκληρη την υποδομή ζωτικής σημασίας με έναν μόνο εταίρο
μείωση των βλαβών του συστήματος και μικρότερες διακοπές λειτουργίας προληπτική συντήρηση και χρήση επιλογών που στοχεύουν σε βελτιστοποιημένη απόδοση
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με το αντίστοιχο τμήμα Ευέλικτα SLA που εστιάζουν σε μεμονωμένες απαιτήσεις κινδύνου και λειτουργικές απαιτήσεις
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπηρεσία για στρατηγικές υψηλής διαθεσιμότητας;

Σήμερα, η εξυπηρέτηση στρατηγικών υψηλής διαθεσιμότητας των συστημάτων κρίσιμης λειτουργίας πρέπει να επικεντρωθεί στις απαιτήσεις του αύριο και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • ευέλικτες επιλογές και επίπεδα υπηρεσιών που μπορούν να προσαρμοστούν στον προϋπολογισμό σας και στις ατομικές σας απαιτήσεις
 • ένα μόνο συνεργάτη για τυποποιημένες/ενιαίες υπηρεσίες παγκοσμίως
 • γρήγορη πρόσβαση σε ειδικούς που διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία
 • απομακρυσμένη επίβλεψη συστήματος για προληπτικό έλεγχο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμα και να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας ακόμη και σε πρώιμο στάδιο
 • πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη και παγκόσμια διαθέσιμη διαχείριση επισκευής και ανταλλακτικών με σαφώς καθορισμένες υπηρεσίες για την αντικατάσταση εξαρτημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά
 • δημιουργία μιας βάσης για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν βήμα προς βήμα την υποδομή τους για την παροχή ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία, η απόδοση και η κερδοφορία
 • επισήμανση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του προϊόντος/συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο συντήρησης και την επιθυμητή διαθεσιμότητά του.

Σήμερα, η BENNING παρέχει προληπτική υπηρεσία 360°

Με τη BENNING οι διαδικασίες σας είναι απόλυτα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις του σήμερα και για τις ευκαιρίες του αύριο.

 • ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας και των γενικότερων κινδύνων μέσω των παρακάτω:
  • βασική συντήρηση σε τακτικά διαστήματα
  • προληπτικοί έλεγχοι (επίσης και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης)
  • προληπτικές μετρήσεις και υπηρεσίες 
  • άμεση απόκριση σε περίπτωση που απαιτείται παροχή υποστήριξης
 • μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των παρακάτω:
  • διαχείριση απόδοσης και κύκλου ζωής του συστήματος
  • ανακατασκευή
 • εξασφάλιση της απαιτούμενης διαθεσιμότητας μέσω των παρακάτω:
  • ευέλικτα και επεκτάσιμα επίπεδα υπηρεσιών
  • εξατομικευμένη συντήρηση και εξυπηρέτηση, προσαρμοσμένες στις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές σας διαδικασίες

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια
Τεχνικές εκθέσεις

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.