Εκπαίδευση / Εξειδίκευση

Training / Product Training

Ασφαλής λειτουργία μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης

Το κέντρο εκπαίδευσης της BENNING  προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σεμιναρίων κατάρτισης με στόχο την εξασφάλιση λειτουργίας υψηλής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων μας μέσω του προσωπικού πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών/συντήρησης παγκοσμίως, αλλά παράλληλα και την εκπαίδευση των πελατών μας.

Η ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αποτελεί τη βάση για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων της BENNING. Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόμων που πρόκειται να εκπαιδευτούν, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

  • Εκκίνηση μηχανήματος και σωστή σωστή λειτουργία
  • ακριβής  περιγραφή βλάβης
  • εξάλειψη σφαλμάτων ήσσονος σημασίας

Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται για τα παρακάτω προϊόντα της BENNING:

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε ατομικά και εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για όσους πελάτες μας το επιθυμούν.

Λεπτομερή έγγραφα-εγχειρίδια οδηγιών

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχουμε στον πελάτη λεπτομερή εγχειρίδια οδηγιών τα οποία του επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Τα   έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Γερμανικά και στα Αγγλικά. Συμπεριλαμβάνουν βασικές πληροφορίες και  φύλλα δεδομένων σχετικά με τις επιμέρους συσκευές όπως π.χ.  λειτουργικές περιγραφές, διαγράμματα κυκλώματος και λεπτομερείς οδηγίες που παρέχουν βήμα προς βήμα πληροφορίες-οδηγίες για το προσωπικό συντήρησης των συσκευών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Technical Support
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 555
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Sparepart-management
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 553
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Return-management
address

Använd gärna vårt färdiga formular! Klicka här!