Εκπαίδευση / Εξειδίκευση

Training / Product Training

Ασφαλής λειτουργία μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης

Το κέντρο εκπαίδευσης της BENNING  προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σεμιναρίων κατάρτισης με στόχο την εξασφάλιση λειτουργίας υψηλής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων μας μέσω του προσωπικού πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών/συντήρησης παγκοσμίως, αλλά παράλληλα και την εκπαίδευση των πελατών μας.

Η ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αποτελεί τη βάση για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων της BENNING. Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόμων που πρόκειται να εκπαιδευτούν, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

  • Εκκίνηση μηχανήματος και σωστή σωστή λειτουργία
  • ακριβής  περιγραφή βλάβης
  • εξάλειψη σφαλμάτων ήσσονος σημασίας

Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται για τα παρακάτω προϊόντα της BENNING:

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε ατομικά και εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για όσους πελάτες μας το επιθυμούν.

Λεπτομερή έγγραφα-εγχειρίδια οδηγιών

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχουμε στον πελάτη λεπτομερή εγχειρίδια οδηγιών τα οποία του επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Τα   έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Γερμανικά και στα Αγγλικά. Συμπεριλαμβάνουν βασικές πληροφορίες και  φύλλα δεδομένων σχετικά με τις επιμέρους συσκευές όπως π.χ.  λειτουργικές περιγραφές, διαγράμματα κυκλώματος και λεπτομερείς οδηγίες που παρέχουν βήμα προς βήμα πληροφορίες-οδηγίες για το προσωπικό συντήρησης των συσκευών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Ed Pack [Service Sales Director]
mobile

+1 972 824 0195

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
David Almond [COO - Service / Telecom]
tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA BENNING Power Electronics, Inc.
James Beiersdorff [Sales Director - Motive Power]
tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.