Blisko naszych klientów, dzięki globalnej sieci serwisowej.

Centrum szkoleniowo - serwisowe, jest zlokalizowane w Bocholt (Niemcy). Globalna sieć oddziałów firmy BENNING, oferuje instalacje, uruchamianie oraz obsługę serwisową na całym świecie.

Usługi

Usługi "pod klucz"

 • koncepcja i planowanie
 • rozwój projektu
 • montaż i uruchomienie

Czytaj więcej...

Usługi "pod klucz"

Usługi "pod klucz"

Obsługa i konserwacja

 • obsługa i uruchomienie
 • monitoring online i usługi zdalne
 • obsługa posprzedażowa

Czytaj więcej...

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja

Elastyczne umowy serwisowe

 • indywidualnie dostosowane
 • umowy

Czytaj więcej...

Elastyczne umowy serwisowe

Elastyczne umowy serwisowe

Szkolenia

 • szkolenia produktowe

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

BENNING posiada aktywny serwis 360°

 • minimalizacja ryzyka przestojów
 • redukcja kosztów
 • zapewnienie niezbędnej dostępności

Czytaj więcej...

Aktywny serwis 360°

Aktywny serwis 360°

24/7 hotline and monitoring

 • wsparcie telefoniczne
 • usługi zdalne

Czytaj więcej...

24/7 hotline and monitoring

24/7 hotline and monitoring

Zarządzanie i wymiana baterii

 • wymiana, wywóz, recykling

Czytaj więcej...

Zarządzanie i wymiana baterii

Zarządzanie i wymiana baterii

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

 • modernizacja
 • wzrost wydajności

Czytaj więcej...

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

Usługi naprawy i konserwacji

 • serwis u klienta
 • monitoring online i usługi zdalne
 • naprawy i dostawa części zamiennych

Czytaj więcej...

 

Usługi naprawy i konserwacji

Usługi naprawy i konserwacji

Jesteś tutaj:

Aktywny Serwis 360 - zapewniający ciągłość procesów produkcyjnych w przyszłości

Procesy zarządcze i produkcyjne są w chwili obecnej uzależnione od bezprzerwowego zasilania, że nawet kilko sekundowa przerwa w dostawie zasilania może mieć niekorzystne następstwa dla produkcji, reputacji i efektów gospodarczych przedsiębiorstwa.

W opracowanym przez Forester Research and Disaster Recovery Journal 2010 Studium 44% zapytanych menadżerów IT i prezesów firm potwierdziło, że najczęstszym powodem powstawania szkód w procesie produkcyjnym są przerwy w dostawie energii. Dlatego też zapewnienie ciągłości dostaw energii i jej odpowiednia jakość są bardzo ważne dla ciągłości procesów zarządzania i produkcji w firmie.

Zaniki zasilania i zakłócenia w sieci energetycznej są praktycznie nie do wyeliminowania. Związane z tym przestoje w produkcji mogą wpływać nie tylko na czas i koszty, mogą również zaszkodzić reputacji firmy i tworzyć atmosferę niepewności i niezadowolenia wśród klientów.

Rozpoznać zagrożenia i aktywnie je neutralizować

Eliminacja niekorzystnych zagrożeń wymaga wprowadzenia jakościowo wartościowej i dopasowanej do potrzeb koncepcji dla usług serwisowych i utrzymania.

Zapobiegawczo lub proaktywnie oznacza między innymi, że Państwa system zasilania jest w sposób ciągły nadzorowany i sterowany poprzez urządzenia zdalnego nadzoru. W razie potrzeby drogą zdalnego dostępu można zmienić ustawienia systemu lub wgrać nowe oprogramowanie firmowe.

W przypadku, gdy jakiś potencjalny problem nie może być naprawiony, to w idealnym przypadku zostanie proaktywnie zaplanowany - nawet bez zgłoszenia telefonicznego - na Państwa zlecenie przyjazd technika serwisu, który w odpowiednim czasie reakcji i uzgodnienia na miejscu przywróciprawidłową pracę systemu.

Dlaczego należy się zdecydować na system serwisu BENNING 360°

Zalety
niewielkie ryzyko ... poprzez proaktywne serwisowanie
wysoka niezawodność ... poprzez profilaktyczną koncepcję serwisu i utrzymania
brak przeinwestowania/ pełna kontrola kosztów ... poprzez stosowanie wielorakich i elastycznych pakietów serwisowych (opcje kontraktowe) dla indywidualnych wymagań
szybki czas reakcji i prosty dostęp do wsparcia ... poprzez bliskość przy kliencie dzięki globalnemu dostępowi z ponad 25 międzynarodowych filii
łatwa komunikacja (jasne uzgodnienia) ... dzięki jednemu centralnemu partnerowi odpowiadającemu na wszelkie Państwa wymagania w zakresie zasilania
szybki i niezawodny zwrot nakładów inwestycyjnych ROI ... poprzez najwyższy stopień zabezpieczenia pracy urządzeń i minimalny czas braku zasilania
Wprowadzić ekonomiczną strategię dyspozycyjności

Jednolite wprowadzenie ma dla krytycznego procesu zasadnicze znaczenie

Często się zdarza że firmy próbują osiągnąć możliwie wysoką dyspozycyjność, przy możliwie niskich kosztach. Chętnie szkolą w tym celu własny personel, aby przejmować proste roboty serwisowe.

Jednak, aby zapewnić bezprzerwową eksploatację tego typu przedsięwzięcia przy posiadanych kompetencjach fachowych z reguły nie wystarczają.

Aby zminimalizować uszkodzenia lub zupełnie je wyeliminować, należy w zakładzie przewidzieć odpowiednie wsparcie hard- und soft-ware'owe, ponieważ proaktywne zapobieganie jak i usuwanie zakłóceń ma znaczenie z punktu widzenia krytyczności procesu.

Efektywna strategia dyspozycyjności powinna rozpocząć się od przygotowania gruntownej analizy ryzyka. Na podstawie przyporządkowania ryzyka, dotychczas występujących problemów, możliwej stracie przychodów lub oczekiwanych szkód spowodowanych utratą dobrego imienia należy nadać odpowiednie priorytety możliwym przedsięwzięciom, które pozwolą na zapobieżenie tym ryzykom.

Nadanie tych priorytetów pozwoli na ilościowe ocenienie ryzyka z odpowiednią analizą kosztową, aby zastosowane odpowiednie  środki pozwalające na uniknięcie ryzyka. Strategie serwisowe zapewniające sukces zawierają w sobie planowanie, zapobieganie, i utrzymanie, aby zapewnić niezawodną i ciągłą pracę.

Niezbędność wprowadzenia zmian w dotychczasowym systemie serwisowania
Obecna sytuacja aktualnych strategii serwisowych Serwis dla wysokiej dostępności strategii w okresie rozwoju przemysłu 4.0
Wielu różnych partnerów serwisowych dla poszczególnych urządzeń serwisowanych w całkowitej infrastrukturze Zintegrowany i ujednolicony serwis dla łącznej narażonej na elementy krytyczne infrastruktury obsługiwany przez centralnego wykonawcę
Redukcja uszkodzeń systemu i skrócenie czasu trwania uszkodzeń Zapobiegawcza konserwacja i wykorzystanie możliwości optymalizacji nakładu pracy
Kontrakty serwisowe zawierane do poszczególnych elementów Elastyczne SLA (Service Layer Agreement), dopasowane do indywidualnych wymagań ryzyka i eksplatacji
Co rozumie się pod pojęciem serwisu w strategii dyspozycyjności

Serwis w strategii dyspozycyjności dla systemów, posiadających krytyczne znaczenie musi już dzisiaj uwzględniać i orientować się na elementy niezbędne w przyszłości i uwzględnić co następuje:

 • elastyczne opcje serwisu i jego poziomów (level), dopasowane do budżetu i indywidualnych wymagań
 • centralny partner świadczący światowe usługi serwisowe
 • szybki dostęp ekspertów posiadających pierwszoklasową wiedzę techniczną
 • zdalne monitorowanie urządzeń przystosowanych do proaktywnego nadzoru, aby zminimalizować a nawet wyeliminować jak najszybciej i najwcześniej wszelkie usterki
 • zapewnić dostęp do bogato wyposażonego, światowego systemu zarządzania naprawami i częściami zamiennymi ze zdefiniowanym możliwościami dla odpowiedniej w czasie  wymiany podzespołów
 • zapewnienie takiej bazy, aby firma mogła na niej zbudować swoją infrastrukturę zasilania w sposób krokowy, tak aby poprawić usterkowość, osiągi i ekonomiczność
 • wykazać potencjał oszczędności w odniesieniu do czasu życia produktu z uwzględnieniem każdego poziomu serwisu i żądanej dyspozycyjności

BENNING oferuje już dziś proaktywny serwis 360°

W ten sposób Państwa dzisiejsze procesy w zakresie zapewnienia serwisu i szans na przyszłość zostaną w pełni zabezpieczon.

 • Przestoje i ryzyka minimalizujemy poprzez:
  • sprawdzone, regularne utrzymanie
  • proaktywne sprawdzanie (także poprzez dostęp zdalny)
  • zapobiegawcze i proaktywne działania i serwis
  • szybka reakcja w razie potrzeby serwisu
 • Koszty eksploatacji można zredukować poprzez:
  • odpowiednie działanie i zarządzanie cyklem życia
  • przedsięwzięcia udoskonalające
 • niezbędną dyspozycyjność zapewniamy poprzez:
  • elastyczne i rozszerzalne poziomy serwisowe
  • indywidualne koncepcje utrzymania i serwisowania, dopasowane do Państwa procesów w firmie i jej działaniu

Więcej informacji

Broszury
Przedmiot opracowania

Twoja osoba kontaktowa

Skąd pochodzisz? Wybierz kraj pochodzenia z poniższej listy, aby szybko znaleźć swoją osobistą osobę kontaktową.

BENNING Spółki zależne - Wybierz potencjalne kontakty, klikając jego flagę.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Maintenance of power supply systems
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Adres dla zwrotów
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Oddział: obsługa jakości / centrum napraw
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Service & Wartung
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Ireneusz Michalczewski
tel

48502189038

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Krzysztof Drewczyński
tel

+48 22 757 36 68

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Technical Support
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 555
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Sparepart-management
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 553
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Return-management
address

Använd gärna vårt färdiga formular! Klicka här!

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Philip Dürr
tel

+41 44 805 75 82

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Yuriy Shchur
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia