Blisko naszych klientów, dzięki globalnej sieci serwisowej.

Centrum szkoleniowo - serwisowe, jest zlokalizowane w Bocholt (Niemcy). Globalna sieć oddziałów firmy BENNING, oferuje instalacje, uruchamianie oraz obsługę serwisową na całym świecie.

Usługi

Usługi "pod klucz"

 • koncepcja i planowanie
 • rozwój projektu
 • montaż i uruchomienie

Czytaj więcej...

Usługi "pod klucz"

Usługi "pod klucz"

Obsługa i konserwacja

 • obsługa i uruchomienie
 • monitoring online i usługi zdalne
 • obsługa posprzedażowa

Czytaj więcej...

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja

Elastyczne umowy serwisowe

 • indywidualnie dostosowane
 • umowy

Czytaj więcej...

Elastyczne umowy serwisowe

Elastyczne umowy serwisowe

Szkolenia

 • szkolenia produktowe

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

BENNING posiada aktywny serwis 360°

 • minimalizacja ryzyka przestojów
 • redukcja kosztów
 • zapewnienie niezbędnej dostępności

Czytaj więcej...

Aktywny serwis 360°

Aktywny serwis 360°

24/7 hotline and monitoring

 • wsparcie telefoniczne
 • usługi zdalne

Czytaj więcej...

24/7 hotline and monitoring

24/7 hotline and monitoring

Zarządzanie i wymiana baterii

 • wymiana, wywóz, recykling

Czytaj więcej...

Zarządzanie i wymiana baterii

Zarządzanie i wymiana baterii

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

 • modernizacja
 • wzrost wydajności

Czytaj więcej...

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

Modernizacja i zarządzanie cyklem życia

Usługi naprawy i konserwacji

 • serwis u klienta
 • monitoring online i usługi zdalne
 • naprawy i dostawa części zamiennych

Czytaj więcej...

 

Usługi naprawy i konserwacji

Usługi naprawy i konserwacji

Jesteś tutaj:

Aktywny Serwis 360 - zapewniający ciągłość procesów produkcyjnych w przyszłości

Procesy zarządcze i produkcyjne są w chwili obecnej uzależnione od bezprzerwowego zasilania, że nawet kilko sekundowa przerwa w dostawie zasilania może mieć niekorzystne następstwa dla produkcji, reputacji i efektów gospodarczych przedsiębiorstwa.

W opracowanym przez Forester Research and Disaster Recovery Journal 2010 Studium 44% zapytanych menadżerów IT i prezesów firm potwierdziło, że najczęstszym powodem powstawania szkód w procesie produkcyjnym są przerwy w dostawie energii. Dlatego też zapewnienie ciągłości dostaw energii i jej odpowiednia jakość są bardzo ważne dla ciągłości procesów zarządzania i produkcji w firmie.

Zaniki zasilania i zakłócenia w sieci energetycznej są praktycznie nie do wyeliminowania. Związane z tym przestoje w produkcji mogą wpływać nie tylko na czas i koszty, mogą również zaszkodzić reputacji firmy i tworzyć atmosferę niepewności i niezadowolenia wśród klientów.

Rozpoznać zagrożenia i aktywnie je neutralizować

Eliminacja niekorzystnych zagrożeń wymaga wprowadzenia jakościowo wartościowej i dopasowanej do potrzeb koncepcji dla usług serwisowych i utrzymania.

Zapobiegawczo lub proaktywnie oznacza między innymi, że Państwa system zasilania jest w sposób ciągły nadzorowany i sterowany poprzez urządzenia zdalnego nadzoru. W razie potrzeby drogą zdalnego dostępu można zmienić ustawienia systemu lub wgrać nowe oprogramowanie firmowe.

W przypadku, gdy jakiś potencjalny problem nie może być naprawiony, to w idealnym przypadku zostanie proaktywnie zaplanowany - nawet bez zgłoszenia telefonicznego - na Państwa zlecenie przyjazd technika serwisu, który w odpowiednim czasie reakcji i uzgodnienia na miejscu przywróciprawidłową pracę systemu.

Dlaczego należy się zdecydować na system serwisu BENNING 360°

Zalety
niewielkie ryzyko ... poprzez proaktywne serwisowanie
wysoka niezawodność ... poprzez profilaktyczną koncepcję serwisu i utrzymania
brak przeinwestowania/ pełna kontrola kosztów ... poprzez stosowanie wielorakich i elastycznych pakietów serwisowych (opcje kontraktowe) dla indywidualnych wymagań
szybki czas reakcji i prosty dostęp do wsparcia ... poprzez bliskość przy kliencie dzięki globalnemu dostępowi z ponad 25 międzynarodowych filii
łatwa komunikacja (jasne uzgodnienia) ... dzięki jednemu centralnemu partnerowi odpowiadającemu na wszelkie Państwa wymagania w zakresie zasilania
szybki i niezawodny zwrot nakładów inwestycyjnych ROI ... poprzez najwyższy stopień zabezpieczenia pracy urządzeń i minimalny czas braku zasilania
Wprowadzić ekonomiczną strategię dyspozycyjności

Jednolite wprowadzenie ma dla krytycznego procesu zasadnicze znaczenie

Często się zdarza że firmy próbują osiągnąć możliwie wysoką dyspozycyjność, przy możliwie niskich kosztach. Chętnie szkolą w tym celu własny personel, aby przejmować proste roboty serwisowe.

Jednak, aby zapewnić bezprzerwową eksploatację tego typu przedsięwzięcia przy posiadanych kompetencjach fachowych z reguły nie wystarczają.

Aby zminimalizować uszkodzenia lub zupełnie je wyeliminować, należy w zakładzie przewidzieć odpowiednie wsparcie hard- und soft-ware'owe, ponieważ proaktywne zapobieganie jak i usuwanie zakłóceń ma znaczenie z punktu widzenia krytyczności procesu.

Efektywna strategia dyspozycyjności powinna rozpocząć się od przygotowania gruntownej analizy ryzyka. Na podstawie przyporządkowania ryzyka, dotychczas występujących problemów, możliwej stracie przychodów lub oczekiwanych szkód spowodowanych utratą dobrego imienia należy nadać odpowiednie priorytety możliwym przedsięwzięciom, które pozwolą na zapobieżenie tym ryzykom.

Nadanie tych priorytetów pozwoli na ilościowe ocenienie ryzyka z odpowiednią analizą kosztową, aby zastosowane odpowiednie  środki pozwalające na uniknięcie ryzyka. Strategie serwisowe zapewniające sukces zawierają w sobie planowanie, zapobieganie, i utrzymanie, aby zapewnić niezawodną i ciągłą pracę.

Niezbędność wprowadzenia zmian w dotychczasowym systemie serwisowania
Obecna sytuacja aktualnych strategii serwisowych Serwis dla wysokiej dostępności strategii w okresie rozwoju przemysłu 4.0
Wielu różnych partnerów serwisowych dla poszczególnych urządzeń serwisowanych w całkowitej infrastrukturze Zintegrowany i ujednolicony serwis dla łącznej narażonej na elementy krytyczne infrastruktury obsługiwany przez centralnego wykonawcę
Redukcja uszkodzeń systemu i skrócenie czasu trwania uszkodzeń Zapobiegawcza konserwacja i wykorzystanie możliwości optymalizacji nakładu pracy
Kontrakty serwisowe zawierane do poszczególnych elementów Elastyczne SLA (Service Layer Agreement), dopasowane do indywidualnych wymagań ryzyka i eksplatacji
Co rozumie się pod pojęciem serwisu w strategii dyspozycyjności

Serwis w strategii dyspozycyjności dla systemów, posiadających krytyczne znaczenie musi już dzisiaj uwzględniać i orientować się na elementy niezbędne w przyszłości i uwzględnić co następuje:

 • elastyczne opcje serwisu i jego poziomów (level), dopasowane do budżetu i indywidualnych wymagań
 • centralny partner świadczący światowe usługi serwisowe
 • szybki dostęp ekspertów posiadających pierwszoklasową wiedzę techniczną
 • zdalne monitorowanie urządzeń przystosowanych do proaktywnego nadzoru, aby zminimalizować a nawet wyeliminować jak najszybciej i najwcześniej wszelkie usterki
 • zapewnić dostęp do bogato wyposażonego, światowego systemu zarządzania naprawami i częściami zamiennymi ze zdefiniowanym możliwościami dla odpowiedniej w czasie  wymiany podzespołów
 • zapewnienie takiej bazy, aby firma mogła na niej zbudować swoją infrastrukturę zasilania w sposób krokowy, tak aby poprawić usterkowość, osiągi i ekonomiczność
 • wykazać potencjał oszczędności w odniesieniu do czasu życia produktu z uwzględnieniem każdego poziomu serwisu i żądanej dyspozycyjności

BENNING oferuje już dziś proaktywny serwis 360°

W ten sposób Państwa dzisiejsze procesy w zakresie zapewnienia serwisu i szans na przyszłość zostaną w pełni zabezpieczon.

 • Przestoje i ryzyka minimalizujemy poprzez:
  • sprawdzone, regularne utrzymanie
  • proaktywne sprawdzanie (także poprzez dostęp zdalny)
  • zapobiegawcze i proaktywne działania i serwis
  • szybka reakcja w razie potrzeby serwisu
 • Koszty eksploatacji można zredukować poprzez:
  • odpowiednie działanie i zarządzanie cyklem życia
  • przedsięwzięcia udoskonalające
 • niezbędną dyspozycyjność zapewniamy poprzez:
  • elastyczne i rozszerzalne poziomy serwisowe
  • indywidualne koncepcje utrzymania i serwisowania, dopasowane do Państwa procesów w firmie i jej działaniu

Więcej informacji

Broszury
Przedmiot opracowania

Twoja osoba kontaktowa

Skąd pochodzisz? Wybierz kraj pochodzenia z poniższej listy, aby szybko znaleźć swoją osobistą osobę kontaktową.

BENNING Spółki zależne - Wybierz potencjalne kontakty, klikając jego flagę.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Service requests
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Adres dla zwrotów
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Oddział: obsługa jakości / centrum napraw
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Ireneusz Michalczewski
tel

48502189038

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Krzysztof Drewczyński
tel

+48 22 757 36 68

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland