Овде си:

Скупови и изложбе

AZA

Локација: Hamburg/Germany

International Railway Fair - Trako

Локација: AmberExpo, Gdańsk, Poland

ADIPEC

Локација: Abu Dhabi/United Arab Emirates

Data Centre World

Локација: Paris/France

Russian Grid

Локација: Moscow/Russia