Bližšie k zákazníkovi – vďaka našej celosvetovej servisnej sieti

Naše servisné a školiace stredisko sa nachádza v meste Bocholt (Nemecko). Celosvetová sieť dcérskych spoločností BENNING ponúka inštaláciu, uvedenie do prevádzky a preventívny servis na celom svete.

Servisné služby

Služby na kľúč

 • plánovanie a koncepcia
 • vývoj a projektovanie
 • inštalácia a uvedenie do prevádzky

viac…

Služby na kľúč

Prevádzkový a preventívny servis

 • údržba a uvedenie do prevádzky
 • online monitorovanie a diaľková obsluha
 • servis po predaji

viac…

Prevádzkový a preventívny servis

Flexibilné servisné zmluvy

 • flexibilný a individuálny
 • prehľad SLA

viac…

Flexibilné servisné zmluvy

Školenia

 • Školenie o výrobkoch

viac…

Školenia

Dnes, BENNING ponúka proaktívny 360° servis

 • minimalizácia výpadkov a rizík
 • minimalizácia prevádzkových nákladov
 • zaistenie potrebnej disponibility

viac...

proaktívny 360° servis

24/7 hotline a monitoring

 • telefonická podpora
 • monitoring a diaľkový dohľad

viac…

24/7 hotline a monitoring

Batériový management a výmenný servis

 • náhrada a ekologická likvidácia

viac…

Batériový management a výmenný servis

Modernizácia a riadenie životného cyklu

 • modernizácia / retrofit
 • zvyšovanie výkonu

viac…

Modernizácia a riadenie životného cyklu

Opravy a modernizácia

 • on-site technický servis
 • online monitoring a diaľkový dohľad
 • opravy a zaistenie náhradných dielov

viac…

Opravy a modernizácia

Nachádzate sa tu:

Proaktívny 360° servis – Zabezpečenie kontinuity prevádzkových procesov dnes a aj do budúcnosti

Prevádzkové procesy sú dnes závislé na neprerušenom napájaní, dokonca aj niekoľkosekundová strata napätia môže mať vážne dôsledky na produktivitu, povesť a ziskovosť firmy.

V štúdií spracovanej Forrester Research and Disaster Recovery Journal v roku 2010, 44% dopytovaných IT a obchodných manažérov uvádza, že najväčšie škody vznikajú prerušením prevádzky v dôsledku výpadku elektrického prúdu. Z tohto dôvodu predstavujú dostupnosť a kvalita energie najväčšie riziko pre kontinuitu prevádzkových a obchodných procesov.

Poruchy alebo výpadky elektrických sietí sú prakticky nevylúčiteľné. Každý takýto výpadok vás môže stáť čas aj peniaze, ale môžu taktiež poškodiť dobré meno firmy alebo znepokojiť zákazníkov.

Poznať riziká a proaktívne ich vylúčiť

Aby k týmto škodám nedochádzalo, potrebujeme kvalitné preventívne služby a koncepciu údržby.

Preventívny alebo proaktívny znamená, že váš systém elektrického napájania môže byť prostredníctvom vzdialeného prístupu nepretržite sledovaný a riadený. V prípade problémov stačí, často iba vzdialeným prístupom k systému zmeniť nastavenie systému alebo nahrať aktualizácie firmwaru.

Ak sa nedá zabrániť potenciálnemu problému, je možné - bez nutnosti telefonátu - v ideálnom prípade v servisnej zmluve proaktívne naplánovať výjazd servisného technika, ktorý v definovaných reakčných časoch vykoná oživenie systému.

Prečo zvoliť BENNING 360° servis?

Všeobecné výhody
nízke riziko ... vďaka proaktívnemu servisu
vyššia disponibilita ... vďaka preventívnej údržbe a servisným konceptom
žiadne navýšenie investícií / plná kontrola nákladov ... rôznorodými individuálnymi servisnými balíčkami (voliteľné) na vaše individuálne potreby
krátke reakčné doby a rýchla dostupnosť podpory ... vďaka celosvetovej servisnej sieti vo viacej než 25 dcérskych spoločnostiach
jednoduchá a zrozumiteľná komunikácia ... vďaka jedinému partnerovi pre všetky požiadavky záložného napájania
rýchly a zaistený ROI ... vďaka najvyššej disponibilite a minimalizovaním časov výpadku
Hospodárne využitie stratégií disponibility

Ucelený prístup má veľký význam pre kritické aplikácie

Často sa firmy snažia dosiahnuť s minimálnymi nákladmi najvyššiu možnú dostupnosť. Radi preto využívajú školenia vlastných zamestnancov na prevzatie základných servisných prác.

Pre spoľahlivé zaistenie prevádzky však toto väčšinou nepostačuje. Často je taktiež prehliadnuté, že využitie vlastných zamestnancov môže znamenať dlhšiu dobu vykonávania prác a tým aj vyššie osobné a ďalšie náklady.

Minimalizovať straty od začiatku, alebo im dokonca zabrániť, znamená pre firmy aktívne využitie hardwarovej a softwarovej podpory výrobcu. Pretože ako proaktívne zamedzovanie, tak aj rýchle odstraňovanie porúch sú procesne kritické procesy.

Preto aj účinná stratégia musí začínať vykonaním dôkladnej analýzy rizík. Klasifikáciou rizika, na základe už sa vyskytnutých problémov, je možné zabrániť strate príjmov alebo predpokladaným škodám. Nasledovať musí priorizácia opatrení proti týmto rizikám.

Jedine servisné stratégie, vypracované na týchto zásadách a zahŕňajúce už aj plánovanie, prevenciu a oživenie systémov, môžu viesť k úspechu a zabezpečiť kontinuálnu prevádzku.

Nutnosť zmeny dnešných servisných služieb
Súčasné situácie servisných stratégií servisné aktivity v zmysle dnešnej stratégie Priemysel 4.0
Množstvo servisných partnerov pre všetky komponenty jestvujúcej infraštruktúry integrovaný komplexný servis pre celú infraštruktúru procesne kritickej aplikácie s jedným kontaktným miestom
znižovanie systémových porúch a kratšie prestoje preventívna údržba a využitie príležitostí k optimalizácií výkonu
servisné zmluvy vztiahnuté na každé zariadenie infraštruktúry flexibilné SLA (Service Level Agreement) zamerané na individuálne riziká a prevádzkové potreby
Čo musí zahŕňať servis pre tieto stratégie?

Tieto servisné stratégie kritických aplikácií sa musia už dnes orientovať na budúce požiadavky a zahŕňať preto:

 • flexibilné možnosti a úrovne služieb, ktoré môžu byť prispôsobené tak, aby zodpovedali vášmu rozpočtu a individuálnym požiadavkám
 • centrálnu kontaktnú osobu pre jednotné globálne služby
 • rýchly prístup k odborníkom s prvotriednymi technickými znalosťami
 • vzdialený monitorovací systém pre proaktívne monitorovanie, aby sa dalo riziko prerušenia už vopred minimalizovať alebo aj eliminovať
 • prístup ku komplexnému, globálne dostupnému riadeniu opráv a managementu náhradných dielov s jasne definovanými službami pre včasnú výmenu dielov
 • vytvorenie základu, na ktorom sa môže firma postupne rozvíjať a modernizovať pre znižovanie rizík výpadkov, navyšovanie výkonu a zlepšovanie hospodárnosti

BENNING už dnes ponúka proaktívny 360° servis

Tým sú vaše procesy pripravené na dnešné aj budúce požiadavky.

 • minimalizácia rizík a prestojov:
  • dôkladnou pravidelnou údržbou
  • proaktívnou kontrolu (aj diaľkovo)
  • preventívne a proaktívne opatrenia a služby
  • rýchla reakcia v prípade problémov
 • zníženie prevádzkových nákladov:
  • performance and life cycle management
  • uplatnením Retrofitu
 • zaistenie potrebnej disponibility:
  • pružné a rozšíriteľné úrovne servisu
  • individuálna údržba a servis šitý ,,na mieru'' vašim obchodným a prevádzkovým požiadavkám

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaše kontakty

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Service Helpdesk for Traction Chargers

tel

+1 888 296 0292

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Technical Support Hotline

tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Hans E. Jensen

[Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]

mobile

+1 413 588 6356

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Ed Pack

[Service Sales Director]

mobile

+1 972 824 0195

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Charity Newman

[Director of Operation]

tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Kim Groves

[Engineering/Inside Sales]

tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Bob Geddie

[Quality Manager/QMS]

tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Greg Abbott

[Director of Industrial Sales]

tel

+1 832 674 5756

USA

Benning Power Electronics, Inc.

David Almond

[COO - Service / Telecom]

tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA

Benning Power Electronics, Inc.

James Beiersdorff

[Sales Director - Motive Power]

tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Tina Foster

[Customer Service Manager]

tel

+1 214 553 1444 238

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.