Medzinárodné nákupy

Nachádzate sa tu:

Medzinárodné obstarávanie

Vďaka inovatívnym a kvalitným výrobkom BENNING dlhé desaťročia úspešne pôsobí na medzinárodných trhoch. Tento úspech je založený na To je možné vďaka stabilným a spoľahlivým dlhodobým dodávateľským vzťahom.

Tento úspech je založený na stabilných, spoľahlivých a dlhodobých vzťahoch s dodávateľmi. V oblasti nákupu je cieľom BENNINGU vždy vstúpiť do efektívneho a úspešného dlhodobého partnerstva s dodávateľmi. Stratégia je orientovaná na trh a to isté sa očakáva od dodávateľov spoločnosti BENNING. Neustále zmeny medzinárodného trhu vyžadujú veľkú flexibilitu dodávateľov prispôsobovať sa zmeneným podmienkam.

Napriek klesajúcim trhovým cenám a rastúcej konkurencii podnikov musí spoločnosť dodržiavať technologické požiadavky zákazníkov. Na udržanie tohto vývoja spoločnosť BENNING sa neustále snaží zlepšiť obstarávací.

Výber dodávateľov prebieha jednotným procesom so zohľadnením skutočne odborných a hospodárskych kritérií. Základnou požiadavkou a výberovým kritériom na dodávateľov je riadenie kvality, vynikajúca dodávateľská a zmluvná zodpovednosť a chuť neustálej inovácie.

Požiadavky spoločnosti BENNING na dodávateľov v krátkosti:

  • konkurencieschopné ceny
  • výborná komunikácia a organizácia
  • kompetencie v oblasti vývoja, technológie a výroby
  • certifikovaný systém riadenia kvality ISO EN 9001, QS900 alebo DIN ISO TS 16949
  • činnosť v súlade s normou ISO 14001
  • logistické zručnosti
  • stabilná finančná situácia
Manažment dodávateľov
Manažment dodávateľov

Další informace

Podmienky nákupu
pokyny
Samohodnotenie dodávateľa