Близу наших клијената – Захваљујући нашој глобалној сервисној мрежи

Наш центар за сервис и обуку се налази у Bocholt -у (Немачка). Глобална мрежа BENNING подружница нуди монтажу, пуштање у рад и одржавање.

Услуге

Услуге „кључ у руке“

 • планирање и концепција
 • развој и планирање пројекта 
 • монтажа и пуштање у рад

Читајте више...

Услуге „кључ у руке“

Радне и услуге одржавања

 • одржавање и пуштање у рад 
 • онлајн надгледање и даљинске услуге 
 • услуге након продаје

Читајте више...

Радне и услуге одржавања

Флексибилни сервисни уговори прилагођени клијентима

 • флексибилни и појединачни 
 • прегледи SLA-ова

Читајте више...

Флексибилни сервисни уговори прилагођени клијентима

Обука

 • обука на производима

Читајте више..

Обука

Већ данас, BENNING нуди проактивну 360° услугу

 • минимизирајте перид ван рада и ризике
 • смањите оперативне трошкове 
 • максимизирајте расположивост система

Читајте више...

Већ данас, BENNING нуди проактивну 360° услугу

24/7 „hotline“ и надгледање

 • телефонска подршка 
 • надгледање и даљинске услуге

Читајте више...

24/7 „hotline“ и надгледање

Управљање и замена батерија

 • замена, одлагање или рециклирање

Читајте више...

Управљање и замена батерија

Модернизација и радни век

 • модернизација / модификовање 
 • побољшане перформанси

Читајте више...

Модернизација и радни век

Поправка и корективно одржавање

 • техничке услуге на лицу места
 • онлајн надгледање и даљинске услуге 
 • поправка и резервни делови

Читајте више...

Repair and corrective maintenance services

Овде си:

Проактивна 360° услуга – осигурава континуитет радних процеса данас и убудуће

Данас, пословни и оперативни процеси веома зависе од непрекидног напајања, јер чак и престанак од само неколико секунди може да изазове озбиљне последице за продуктивност, репутацију и профитабилност фирме.

У студији коју је обавио журнал „Forrester Research and Disaster Recovery“ 2010. године, 44 % интервјуисаних ИТ менаџера и извршних директора су изјавили да је највећа штета била резултат оперативних прекида због престанка напајања. Ово указује на то да су расположивост и квалитет енергије чиниоци од пресудног значаја у односу на континуитет радних процеса.

Кварови или поремећаји у електричним мрежама су практично неизбежни. Међутим, као резултат тога, време ван рада ће, дотичну фирму, не само коштати времена и новца, већ такође може да има утицаја на репутацију фирме или да клијенти буду незадовољни. 

Откривање ризика и њихово проактивно отклањање

Да би се сперечила таква оштећења, неопходни су високо-квалитетно превентивно сервисирање и концепт одржавања. Поред осталог, “превентивно” или “проактивно” значи да ваш систем за напајање може да буде континуално надгледан и контролисан путем даљинског приступа.

У случају било каквих аномалија, можда су довољна системска подешавања путем даљинског приступа или инсталирација хардверских унапређења.

Ако потенцијални проблем не може да се отклони, сервисни техничар ће аутоматски и проактивно бити послат клијенту – телефонски позив није потребан – који ће да изврши корективно одржавање, пратећи време одзива и доласка да обнови рад система на лицу места.

Зашто одабрати BENNING-ове 360° услуге?

Опште предности
Нижи ризик ... кроз проактивне услуге
повећана расположивост ... кроз превентивно одржавање и сервисне концепте
нема претераног улагања / потпуна контрола трошкова ... кроз разне и флексибилне пакете услуга прилагођене клијентима (уговорне опције) mкоји испуњавају појединачне
брзо време одговора и eлак приступ подршци ... кроз близине клијентима захваљујући глобалној мрежи услуга са више од 25 подружница широм света
лака комуникација (јасни договори) ... захваљујући једном партнеру за све ваше потребе напајања
брз и осигуран RO ... кроз максималну расположивост система и минимизиран период ван рада
Економичне имплементације стратегија високе расположивости

Холистички приступ је од критичног значаја за процес

Разумљиво је да фирме често покушавају да постигну највишу могућу расположивост уз најмање могуће трошкове за подршку. Из тог разлога, фирме су склоне да обучавају сопствено особље како би обављало једноставне сервисне послове.

Међутим, опште узевши, ове мере и расположиво техничко знање нису довољни да обезбеде потпуно безбедан и поуздан рад. Штавише, фирме често занемарују чињеницу да ангажовање сопственог особља може такође да буде значајан подухват у односу на време, особље и трошкове.

Како би се минимизирали или чак потпуно избегли такви неуспешни подухвати још на почетку, фирмама је потребан холистички приступ, укључујући хардверску и софтверску подршку. То је због тога јер су проактивна превенција, као и отклањање кварова од критичног значаја за процес.

Из тог разлога, ефикасна стратегија високе расположивости мора да буде заснована на детаљној анализи ризика. Класификација ризика на основу проблема који су се већ десили, могући губитак продаје или очекиване штете за репутацију фирме треба треба да доведе до утврђивања приоритета могућих мера које треба предузети да се спрече ризици.

За квантитативну процену ризика, ово утврђивање приоритета тада може да се обезбеди са анализом економичности, како би се дефинисале мере које треба предузети да се спрече ризици. Због тога BENNING-ове сервисне стратегије комбинују планирање, спречавање и корективно одржавање, како би се обезбедио континуални рад.

 

Данашњи типични приступи сервисирању треба да се мењају
статус кво текућих сервисних стратегија сервисирање за стратегије високе расположивости у доба индустрије 4.0
многи различити сервисни партнери за сваку појединачну под-секцију целокупне инфраструктуре интегрисани холистички приступ за целокупну инфраструктуру која је критична за процес са једним партнером
смањење системских кварова и краћи периоди ван рада превентивно одржавање и коришћење опција за оптимизирање перформанси
сервисни уговори повезани са одговарајућом под-секцијом флексибилни SLA-ови fкоји су фокусирани на појединачне ризике и радне захтеве
Шта морају да обухватају услуге за стратегије високе расположивости?

Данас, услуге за стратегије високе расположивости система који су критични за процес морају да се фокусирају на будуће захтеве и стога морају да обухватају следеће:

 • флексибилне сервисне опције и нивои који могу да се прилагоде вашем буџету и вашим појединачним захтевима
 • један партнер за стандардизоване услуге широм света
 • брзи приступ специјалистима који имају првокласно техничко знање
 • даљинско надгледање система за проактивну контролу како би се минимизирале или чак и спречили прекиди већ на почетку
 • приступ свеобухватним и широм света расположивим поправкама и резервним деловима са јасно дефинисаним услугама за замену делова и компоненти, брзо и ефикасно
 • стварање основа за фирме да развијају сопствену инфраструктуру за напајање, корак по корак, како би побољшали поузданост, перформансе и профитабилност
 • указивање на потенцијалне уштеде у односу на радни век производа, узимајући у обзир одговарајући ниво услуга и жељену расположивост

Данас, BENNING нуди проактивне 360° услуге

Са BENNING-ом, ваши процеси су савршено спремни за изазове данашњице и могућности сутрашњице.

 • минимизирање периода ван рада и ризике кроз:
  • фундаментално одржавање на регуларној основи 
  • проактивне провере (такође путем даљинског приступа)
  • превентивне и проактивне мере и услуге
  • брз одговор у случају потребе сервисирања
 • смањени оперативни трошкови кроз:
  • перформансе и радни век
  • мере за модификовање
 • обезбеђивање потребне расположивости кроз:
  • флексибилни и проширени нивои услуга
  • појединачни концепти одржавања и услуга прилагођени вашим пословним и радним процесима

Додатне информације

Брошуре
Приказ случаја

Ваши контакти

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Technical Support

tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Service requests

tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Return-management

tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Sparepart-management

tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Training Center

tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Адреса за повратак

address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Одељење: Квалитета/Центар за поправку
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany