Рад са батеријама

Замена, -одлагањеl, рециклирање

Овде си:

Безбедна замена и сертификовано одлагање захваљујући BENNING-у

Све батерије имају ограничен век трајања. Када се заврши век трајања, неопходна је тренутна замена и безбедно одлагање батерија  Ако „старе“ батерије не замене стручњаци што је могуће пре, постоји ризик од оперативног квара и тај квар може да има разорне еконосмске последице. Ово се посебно односи ако се квар деси у вези са процесом који је критичан у индустријским применама. 

Захваљујући искуству стеченим кроз испоруке, монтажу и одлагање свих типова батерија, BENNING има стручност („знање“) која је неопходна за брзу и безбедну замену батерија. То обезбеђује да BENNING системи за напајање увек буду спремни за непрекидан рад.

Шта више, за своје клијенте, BENNING преузима на себе одлагање старих батерија. Предност овога је да корисник батерија тиме испуњава законске обавезе, а уједно и природна средина неће бити угрожена. 

Додатне информације

Брошуре

Ваши контакти

FRA

Benning conversion d’énergie

Technical Support

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93555
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Spare parts management

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93553
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Return-management

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93554
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Service requests

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93556
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Training Center

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93557
(Evenings & weekends)