Рад са батеријама

Замена, -одлагањеl, рециклирање

Безбедна замена и сертификовано одлагање захваљујући BENNING-у

Све батерије имају ограничен век трајања. Када се заврши век трајања, неопходна је тренутна замена и безбедно одлагање батерија  Ако „старе“ батерије не замене стручњаци што је могуће пре, постоји ризик од оперативног квара и тај квар може да има разорне еконосмске последице. Ово се посебно односи ако се квар деси у вези са процесом који је критичан у индустријским применама. 

Захваљујући искуству стеченим кроз испоруке, монтажу и одлагање свих типова батерија, BENNING има стручност („знање“) која је неопходна за брзу и безбедну замену батерија. То обезбеђује да BENNING системи за напајање увек буду спремни за непрекидан рад.

Шта више, за своје клијенте, BENNING преузима на себе одлагање старих батерија. Предност овога је да корисник батерија тиме испуњава законске обавезе, а уједно и природна средина неће бити угрожена. 

Додатне информације

Брошуре

Ваши контакти

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Technical Support

tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Service requests

tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Return-management

tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Sparepart-management

tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Training Center

tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Адреса за повратак

address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Одељење: Квалитета/Центар за поправку
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany