Рад са батеријама

Замена, -одлагањеl, рециклирање

Овде си:

Безбедна замена и сертификовано одлагање захваљујући BENNING-у

Све батерије имају ограничен век трајања. Када се заврши век трајања, неопходна је тренутна замена и безбедно одлагање батерија  Ако „старе“ батерије не замене стручњаци што је могуће пре, постоји ризик од оперативног квара и тај квар може да има разорне еконосмске последице. Ово се посебно односи ако се квар деси у вези са процесом који је критичан у индустријским применама. 

Захваљујући искуству стеченим кроз испоруке, монтажу и одлагање свих типова батерија, BENNING има стручност („знање“) која је неопходна за брзу и безбедну замену батерија. То обезбеђује да BENNING системи за напајање увек буду спремни за непрекидан рад.

Шта више, за своје клијенте, BENNING преузима на себе одлагање старих батерија. Предност овога је да корисник батерија тиме испуњава законске обавезе, а уједно и природна средина неће бити угрожена. 

Додатне информације

Брошуре

Ваши контакти

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Service Helpdesk for Traction Chargers

tel

+1 888 296 0292

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Technical Support Hotline

tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Ed Pack

[Service Sales Director]

mobile

+1 972 824 0195

USA

Benning Power Electronics, Inc.

David Almond

[COO - Service / Telecom]

tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583