Услуге „кључ у руке“

Управљање пројектима • Планирање & Концепција • Развој & Планирање пројекта • Монтажа & Пуштање у рад

Услуге „кључ у руке“

PУправљање пројектима • Планирање & Концепција • Развој & Планирање пројекта • Монтажа & Пуштање у рад

Овде си:

Услуге „кључ у руке“ - планирање, контрола и имплементација

По појединачном захтеву наших клијената, ми преузимамо целокупно планирање, контролу и имплементацију склапања и монтаже пројеката. У том контексту, блиска сарадња са нашим клијентима осигурава да се рокови поштују, а процеси се оптимизирају.

За нас је то, наравно, ствар да континуално надгледамо монтажне радове. Пуштање у рад обавља наше квалификовано особље и биће документовано на одговарајући начин.

По захтеву, званичан пријем се обавља на лицу места са нашим особљем и клијентом.

Разне услуге – један партнер

  • планирање, контрола и имплементација склапања и монтаже пројекта 
  • координација рокова
  • провера објекта
  • монтажа и/или проширење система за напајање
  • редовне повратне информације у вези напредовања одговарајућих послова
  • обезбедити да се послови обављају у складу са статутарним стандардима и одредбама 
  • предаја планираног система за напајање у руке клијента, кључујући документацију о тестирању и мерењу у сагласности са VDE 0100 део 600

Додатне информације

Брошуре

Ваши контакти

FRA

Benning conversion d’énergie

Technical Support

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93555
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Spare parts management

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93553
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Return-management

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93554
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Service requests

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93556
(Evenings & weekends)

FRA

Benning conversion d’énergie

Training Center

tel

+33 2.32.25.12.37
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93557
(Evenings & weekends)