Usmerňovače a DC meniče TEBECHOP SE

modulárne, rozšíriteľné, robustné a ekonomicky výhodné, vhodné na riešenie priemyselných požiadaviek

Usmerňovače a DC meniče TEBECHOP SE

Maximálna dostupnosť pre hlavné oblasti priemyselného využitia

V priemyselných odvetviach, v ktorých je nevyhnutné, aby operačné systémy fungovali s maximálnou dostupnosťou z dôvodu bezpečnosti a efektivity, kde nie sú možné žiadne odstávky, napríklad v petrochemickom priemysle, pri výrobe a distribúcii energie a vo vysoko automatizovaných aplikáciách vrátane riadenia prevádzky. V takýchto oblastiach musia byť zariadenia, riadiace a monitorovacie systémy plne chránené pred poruchami a výpadkami elektrického napájania.  

Práve tu sa osvedčili modulárne jednosmerné riešenia podporované batériami, pracujúce v paralelnom redundantnom režime. Jednotlivé moduly môžu byť dokonca rýchlo vymenené bez potreby prerušenia elektrického napájania. Tieto modulárne systémy zároveň preukázali svoju dokonalosť z hľadiska najvyššej možnej spoľahlivosti, jednoduchej rozšíriteľnosti, maximálneho prispôsobenia, jednoduchého servisu a nízkych prevádzkových nákladov.

Typovým radom TEBECHOP SE spoločnosť BENNING ponúka novú generáciu cenovo dostupných modulárnych usmerňovačov, ktoré spĺňajú nároky dôležitých a prevádzkovo kritických systémov, schopných paralelne fungovať s olovenými alebo NiCd akumulátormi, pokiaľ sa jedná o batériami podporovanými napájacími zdrojmi.

 

Maximálna dostupnosť,
maximálne prispôsobenie samotného riešenia a investícií,
minimálne prevádzkové náklady

 • prvotriedny dizajn a vysoko kvalitné komponenty určené pre prevádzku v najnáročnejších priemyselných podmienkach
 • redundancia n+1 (a/alebo n+r)
 • spoľahlivosť, spočívajúca v technológii hot-plug
 • široká škála poruchových, stavových a monitorovacích funkcií, vrátane HTML, SNMP, Modbus alebo Profibus, IEC 61850
 • vysoké MTBF, nízke MTTR
 • sínusový priebeh vstupného prúdu / nízke skreslenie vstupu
 • nízke výstupné zvlnenie a vynikajúce dynamické vlastnosti
 • hospodárnosť a efektivita prevádzky aj pri čiastočnom zaťažení
 • vysoká hustota výkonu s nízkymi nárokmi na priestor v mieste inštalácie
 • môže byť prevádzkovaný s batériou alebo bez nej
 • systém s priamo rozšíriteľným výkonom.
Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE 19“ - Modul
19" nosič s usmerňovačmi TEBECHOP SE Každý modul usmerňovača poskytuje maximálny výstupný výkon 1800 W alebo 3000 W. V jednej 19" polici je možné nainštalovať až 5 výkonových modulov usmerňovačov, ktoré poskytujú výkon v rozsahu od 1800 W do 15000 W.
Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE 19“ s prirodzeným chladením - bez ventilátorov
19" rackový nosič s usmerňovačmi s prirodzeným chladením TEBECHOP 3000 SE Tento typový rad usmerňovačov s prirodzeným chladením je špeciálne navrhnutý na použitie v náročných podmienkach okolia (napr. prach, kyselina atď.). Je ideálny pre ťažké podmienky, ktoré sa vyskytujú v priemyselných aplikáciách, ako napríklad v petrochemickom priemysle, v distribúcii energie a v aplikáciách riadenia dopravy.
Opravovník TEBECHOP 13500 SE 19inch priemyselný - Modul
TEBECHOP 13500 SE: Priemyselný opravný modul TEBECHOP 13500 SE je zvlášť vhodný pre výstavbu napájacích systémov s požiadavkami na spotrebu energie nad 50 kW. Tento 19“ modul s výškou 3U má 3-fázový vstup, aktívnu korekciu účinníka (výstupný faktor 0,99) a stály výstupný výkon 13 500 W.

Systémy usmerňovačov
Individuálne, flexibilné, robustné

Širokou škálu možností ako splniť požiadavky zákazníkov ponúka v prípade usmerňovačov  BENNING rad dostupných prevedení. K dispozícii sú nástenné nebo stacionárne skrine. Naviac menšie systémy môžu byť  umiestnené do kombinovaných skríň, do ktorých je možné umiestniť tiež batérie. Modulárny prístup spoločnosti BENNING ponúka rad praktických riešení zdrojov a rozvádzačov pre inštaláciu do systémových skríň.

Pokiaľ sa jedná o batérie a rozvádzače, BENNING poskytuje rad vhodných systémových skríň, kde je zároveň integrovaná monitorovací a riadiaca jednotka MCU 3000 - Monitoring and Control Unit 3000 (monitorovací a riadiaca jednotka)

Ľahká kombinovateľnosť s modulárnymi DC meničmi

DC meniče široké 1/5 19" sú ideálne pre modulárne systémy. Sú založené nielen na rovnakej mechanickej platforme, ale aj dizajn predného panela zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu. To znamená, že kombinácie týchto modulov je možné ľahko nainštalovať do zdieľaných systémových skríň.

Systém napájania jednosmerným prúdom 60kW rozsah krytov - Rack
Systém jednosmerných zdrojov 60 kW so 4 nosičmi 19“, každý s 5 modulmi (max. výstupný výkon 15000 W).
Schéma systému napájania - Invertor-Rectifier
Bloková schéma znázorňujúca režim prevádzky napájacieho zdroja modulárnej architektúry s modulárnymi usmerňovačmi, striedačmi a DC meničmi.

Priemyselný rad TEBECHOP SE...
... ideálne pre výzvy dneška a príležitosti zajtrajška

Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE s prirodzeným chladením - bez ventilátora
19" rackový nosič s tromi výkonovými modulmi TEBECHOP 3000 SE s prirodzeným chladením, každý s výstupným výkonom 1500 W.

Maximálna dostupnosť a rozšíriteľnosť výkonu (pay as you grow) na základe redundancie n + r
Systémy usmerňovačov TEBECHOP SE kombinujú jednoduché navýšenie výkonu (rozšíriteľnosť) s vysokou dostupnosťou a vynikajúcou energetickou účinnosťou. Základnými stavebnými kameňmi týchto systémov usmerňovačov sú výkonové moduly so spoľahlivou technológiou hot-plug, ktorých počet je možné zvýšiť, keď sa zvýšia požiadavky na výkon. Redundantné systémy (napr. n + r redundancia) môžu byť navrhnuté tak, aby sa dosiahla najvyššia možná prevádzková dostupnosť.

Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE
Moduly TEBECHOP SE 1/5 19"

Nízke MTTR (Mean Times To Repair) a nízke náklady na údržbu a servis
Usmerňovače TEBECHOP SE kombinujú optimálnu spoľahlivosť a najkratšiu dobu opravy v systéme, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na dostupnosť a kvalitu napájacieho zdroja. Vďaka funkcii "hot-swap" je možné každý modul ľahko vymeniť za menej ako 10 minút. Ak má prevádzkovateľ k dispozícii náhradné moduly, môže výmenu, v prípade núdze alebo pri bežných servisných prácach a údržby, ľahko vykonať vyškolený personál prevádzkovateľa zariadenia. Na tomto základe je možné minimalizovať časy opráv (MTTR – Mean Time To Repair) súčasne ii s maximalizáciou doby prevádzkyschopnosti systému.

TEBECHOP 3000SE TEBECHOP 13500 SE účinnosť
Vysoká účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení

Vysoký výkon aj v malom priestore

Vďaka kompaktným rozmerom (3U) modulov TEBECHOP SE a nízkym tepelným stratám a vďaka vysokej účinnosti, v jednej systémovej skrini s rozmermi 2000 mm x 600 mm x 600 mm (V x Š X H) je možné prevádzkovať až desať zásuvných zásuviek TEBECHOP 13500 SE s celkovým výkonom 135 kW alebo päťdesiat modulov TEBECHOP 3000 SE s celkovým výkonom 150 kW.

Vysoká účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení

Usmerňovače radu TEBECHOP SE ponúkajú veľmi vysokú účinnosť aj v rozsahu zaťaženia od 25% do 90%. V systémoch s vysokým výkonom je možné vďaka tejto vysokej účinnosti dosiahnuť významných úspor elektrickej energie.

Jednotka MCU 3000 s 10,4“ dotykovým displejom
MCU 3000 s 10,4“ dotykovým displejom

Bezpečná prevádzka v kombinácii s rozsiahlymi možnosťami hlásení a monitoringu

MCU 3000 môže byť použitý na ovládanie a diaľkové monitorovanie napájacích systémov. Ovládacie prvky sú logicky prispôsobené požiadavkám používateľa a ponúkajú jasné, presné a komplexné zobrazenie všetkých požadovaných údajov a nastavení. Medzi výhody MCU patrí integrovaný webový server, ktorý okrem vzdialenej údržby, pomocou programu BENNING 360°, ponúka možnosť pripojenia k rôznym sieťovým topológiám.

Na systémoch s vyšším výkonom môže byť MCU inštalované do dvier skrine zdroja. Táto verzia obsahuje 10,4“ dotykový displej. MCU je k dispozícii tiež ako 19" modul (1U) umiestnený do racku. Predná časť jednotky je potom vybavená 1,8“ displejom, rozhraním USB 2.0 (napríklad na umiestnenie WLAN kľúča) a ethernetovým portom.

Ďalšie informácie

Brožúry

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia