Διεθνείς αγορές

Διεθνείς αγορές

Λόγω της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξέλιξης, η BENNING λειτουργεί με επιτυχία στις διεθνείς αγορές. Αυτό οφείλεται και στις μακροχρόνιες σταθερές και αξιόπιστες σχέσεις με τους προμηθευτές μας.

Στον τομέα των προμηθειών ο στόχος της BENNING είναι οι πετυχημένες και αποτελεσματικές μακροχρόνιες εταιρικές σχέσεις με τους προμηθευτές της. Η στρατηγική είναι προσανατολισμένη στις τάσεις  της αγοράς και το ίδιο απαιτείται από τους προμηθευτές της BENNING.

Παρά την πτώση των τιμών  και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, η εταιρία πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνολογικές απαιτήσεις των πελατών. Για να το εγγυηθεί αυτό, η BENNING προσπαθεί μόνιμα να βελτιώσει τη διαδικασία προμηθειών και να ερευνά  συνεχώς την παγκόσμια αγορά.

Οι προμηθευτές είναι πολύ σημαντικοί για την επίτευξη μιας κορυφαίας θέσης της BENNING στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η BENNING επικεντρώνεται στους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς προμηθευτές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά  των προμηθευτών είναι η άριστη διαχείριση της ποιότητας, η σωστή παράδοση και η αφοσίωση στις συμβάσεις, καθώς και η συνεχής καινοτομία.

Οι προμηθευτές επιλέγονται βάσει των ακόλουθων αντικειμενικών και κατανοητών κριτηρίων.

Απαραίτητα κριτήρια:

  • ανταγωνιστικές τιμές
  • άριστη επικοινωνία και οργάνωση
  • διασφάλιση βιωσιμότητας
  • ικανότητα ανάπτυξης, τεχνολογίας και παραγωγής
  • πιστοποίηση QM-system ISO EN 9001, QS900 or DIN ISO TS 16949 
  • δράση σύμφωνα με ISO 14001
  • σύστημα αποθήκευσης διανομής και ανασυσκευασίας προιόντων (logistics)
Διαχείριση στρατηγικών προμηθευτών
Διαχείριση στρατηγικών προμηθευτών

Περισσότερες πληροφορίες

Όροι αγοράς
Κατευθυντήριες γραμμές
Προσωπική αξιολόγηση προμηθευτή