Ποιότητα και Υπηρεσίες για την Παγκόσμια Αγορά

Βιωσιμότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσω καινοτομιών

Σχεδιασμός Προϊόντων για το Μέλλον

καινοτομίες "που πραγματοποιούνται στη Γερμανία"

Αυτοματοποιημένα συστήματα δοκιμών ...

... για εξασφαλισμένη ποιότητα από το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος

Αξιόπιστες Υπηρεσίες...

... για την υποστήριξη Συστημάτων Υψηλής Ποιότητας και Τεχνολογίας

Είστε εδώ:

Βιωσιμότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσω καινοτομιών

Για περισσότερο από μισό αιώνα, τα προϊόντα BENNING έχουν βελτιστοποιήσει την ασφαλή και αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων. Έξυπνες λύσεις για τη μετατροπή της ενέργειας πολλαπλών εφαρμογών ή και η αποθήκευσή της αποτελούν το βασικό σκοπό της εταιρίας.

Η BENNING έχει εδραιώσει την ηγετική της θέση  παγκοσμίως για την αξιόπιστα πιστότητα και ποιότητα των συστημάτων παροχής / μετατροπής ενέργειας  για τις Τηλεπικοινωνίες, τη Βιομηχανία, την Ιατρική and Πληροφορική.

Η γκάμα προϊόντων

Το εύρος των προϊόντων μας περιλαμβάνει προϊόντα δοκιμών και μετρήσεων, ανορθωτικά συστήματα και συστήματα ανντστροφέων (inverter), Μετατροπείς ΣΡ-ΣΡ (DC-DC), Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), OEM τροφοδοτικά ισχύος, φορτιστές για συσσωρευτές εφαρμογών έλξης.

Παγκόσμια Αγορά

Η BENNING διαθέτει μια παγκόσμια παρουσία στη συναρμολόγηση, την πώληση και την συντήρηση φορτιστών συσσωρευτών και συστημάτων παροχής ισχύος.
Η BENNING εξασφαλίζει τεχνική επάρκεια, ποιοτική υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της.

Σχεδιασμός Προϊόντων για το Μέλλον - Καινοτομίες "που πραγματοποιούνται στη Γερμανία"
Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Η παρουσία μας στην παγκόσμια αγορά απαιτεί την εξασφάλιση προϊόντων  παροχής ισχύος για τις ποικίλες απαιτήσεις των πελατών μας. Η ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και υψηλής απόδυσης προϊόντων καθώς και προϊόντων fail-safe, απαιτεί τη συνεχή ενίσχυση των πόρων του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης.

Η BENNING είναι ασυμβίβαστη σε θέματα  ποιότητας της ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων ,συμπεριλαμβανομένου:

  • ανάπτυξη software και hardware, ώστε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών
  • υψηλού επιπέδου καθετοποιημένη παραγωγή σε συνδυασμό με αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001)
  • παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον με τη μέγιστη εξοικονόμηση φυσικών πόρων (βιώσιμη ανάπτυξη) με την ενσωμάτωση σύστημας περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001)

Υψηλής απόδοσης μέθοδοι παραγωγής και  Αυτοματοποιημένα συστήματα δοκιμών αποτελούν μέρος μιας οικονομικά αποδοτικής βιομηχανικής παραγωγής.

Μετά την αυτόματη τοποθέτηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στις  πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB's) ελέγχονται σε δοκιμή κυκλώματος (in-circuit testers).  Τα αποτελέσματα  των μετρήσεων συγκρίνονται  με  τα PCB's, με τις προκαθορισμένες τιμές  και ανιχνεύουν εντός δευτερολέπτων τυχόν αστοχίες, βλάβες, βραχυκυκλώματα ή αποκλίσεις ηλεκτρικών τιμών.

Ο σύγχρονος, ελεγχόμενος από υπολογιστή εξοπλισμός δοκιμής επιτρέπει βελτιστοποιημένες δοκιμές των τροφοδοτικών συστημάτων.Τυχόν σφάλματα καταγράφονται σε ένα γραμμωτό κωδικό (barcode/error protocol).

Λύσεις σχεδιασμένες στις απαιτήσεις των πελατών

Τροφοδοτικά συστήματα ΣΡ (DC) και ΕΡ (AC) υποστηριζόμενα από συσσωρευτές, χρησιμοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, των μετφορών και της βιομηχανίας Ανορθωτικά συστήματα και συστήματα αντιστροφέων (inverter) π ου χρησιμοποιούνται σε σεισμογενείς περιοχές σχεδιάζονται και ικανοποιούν ειδικές απαιτήσεις. Η BENNING προμηθεύει τα συστήματα αυτά σε ειδικά ερμάρια τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν εγκριθεί για την εφαρμογή αυτή.

 

Προσωποποιημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για μέγιστη αξιοπιστία

Η συνεργασία της BENNING περιλαμβάνει, εκτός από την παροχή καινοτόμων λύσεων ισχύος, διάφορα πακέτα υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια
Πιστοποιητικά