Kvalitet och Service för världsmarknaden

Hållbarhet, säkerhet och effektivitet genom innovationer och förbättringar

Utveckling av produkter för framtiden

Innovationer “Made in Germany“

Datorstyrda testsystem ...

... för garanterad kvalitet från första produktionsledet

Pålitlig service ...

... för underhåll av högkvalitativa system

Du är her:

Hållbarhet, säkerhet och effektivitet genom innovationer och förbättringar

BENNINGs produkter har under mer än ett halvt sekel bidragit till ökad säkerhet, effektivitet och bättre utnyttjande av energiresurser. Kännetecknande för företaget är intelligenta lösningar för omvandling av elenergi för en stor mängd applikationer.

BENNING är världskänt som ett kvalitetsledande företag av pålitliga och effektiva strömförsörjningssystem för Telekommunikations-, IndustriellaMedicinska and IT-industrier.

Produktutbud

Produktutbudet omfattar test- och mätinstrument, likriktar- och växelriktarsystem, DC/DC-omvandlare, UPS-system, OEM nätaggregat, likriktare för traktionsbatterier och reparation av roterande elektriska maskiner i storlekar upp till 120 ton.

Världsomspännande kompetens

BENNING har en världsomspännande organisation för tillverkning, försäljning och service för batteriladdare och strömförsörjningssystem.
 BENNING är en garant för hög teknisk kompetens, support och service till hela vår kundkrets.

Utveckling av produkter för framtiden - Innovationer “Made in Germany“
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Vår globala närvaro på marknaden kräver systemlösningar för olika kundkrav. Utvecklingen av energieffektiva, kostnadseffektiva och felsäkra produkter kräver kontinuerlig investering i våra FoU-resurser.

BENNING kompromissar inte med kvaliteten inom utveckling och tillverkning, där ingår:

Effektiva produktionsmetoder och datorstyrda testsystem är en del i en kostnadseffektiv tillverkning.

Färdigmonterade kretskort kontrolleras med hjälp av "in-circuit-testing" (ICT). Mätstift trycks mot kretskortens testpunkter och mätresultatet jämförs med referensvärden. Testsystemet upptäcker inom några sekunder felaktiga komponenter, avbrott, kortslutningar eller avvikelser av elektriska parametrar.

Modern datorstyrd testutrustning möjliggör optimal testning av t.ex. nätaggregat. Eventuella fel registreras på en streckkod i ett avvikelseprotokoll.

 

Skräddarsydda system

Vid vår storskaliga montering tillverkas batteriförsörjda likströms- och växelspänningssystem som används inom energi, järnväg och industri.

Lik- och växelriktarsystem avsedda för områden utsatta för jordbävning måste uppfylla särskilda krav på hållfasthet. För denna applikation levererar BENNING system i speciellt utvecklade skåp, som beräknas, testas och godkänns för dessa specifika krav.

Modulärt servicekoncept för maximal driftsäkerhet

BENNING erbjuder inte bara innovativa produkter utan även ett välutvecklat servicekoncept för underhåll och service.

Ytterligare information

Broschyrer
Certifikat