Kvalita a služby pre svetový trh

Udržateľnosť, bezpečnosť a účinnosť vďaka inováciám

Vývoj výrobkov pre budúcnosť

Innovations „Made in Germany“

Počítačom riadené testovacie systémy

... pre kvalitu od samého počiatku

Spoľahlivý servis ...

... kvalitná podpora pre spoľahlivosť systémov

Nachádzate sa tu:

Udržateľnosť, bezpečnosť a účinnosť prostredníctvom inovácií

Produkty BENNING viac ako pol storočia zlepšujú bezpečné a efektívne využívanie energetických zdrojov. Inteligentné riešenia na premenu energie vo viacúčelovej alebo skladovateľnej energie sú hlavným znakom spoločnosti.

BENNING je celosvetovo známy ako „špičkový výrobca“ spoľahlivých a hospodárnych zdrojov pre telekomunikácie, priemysel, lekárske účely a IT technológie.

Výrobný sortiment

Výrobkov sortiment zahŕňa skúšačky a meracie prístroje, usmerňovače a striedačové systémy,
DC-DC meniče, UPS-systémy, OEM sieťové zdroje, nabíjačky pre trakčné batérie a opravy elektrických strojov do hmotnosti 120 t.

Celosvetová pôsobnosť

S celosvetovou sieťou pobočiek zodpovedných za montáž, predaj a servis nabíjačiek a záložných prúdových zdrojov. BENNING ponúka zákazníkom technickú odbornosť a širokú škálu služieb vždy v ich blízkosti.

Vývoj výrobkov pre budúcnosť – Inovations „Made in Germany“
Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Naša prítomnosť na globálnom trhu vyžaduje riešenia pre rôzne požiadavky zákazníkov.  Rozvoj efektívnych, nákladovo úsporných a bezpečných výrobkov vyžaduje neustále rozširovanie nášho výskumu a vývoja.

BENNING nerobí kompromisy vo vývoji a kvalite výroby vrátane:

  • vývoj softvéru a hardvéru riadený v úzkej spolupráci so zákazníkmi
  • vertikálna integrácia na vysokej úrovni v kombinácií so systémami riadenia kvality (ISO 9001)
  • šetrnosť k životnému prostrediu a výroba šetriaca zdroje s integrovaným systémom environmentálneho manažérstva (ISO 14001)

Efektívne vyrobené metódy a počítačom riadené testovacie systémy sú súčasťou efektívnej výroby.

Osadené dosky plošných spojov sa kontrolujú pomocou testerov. Adaptéry skenujú doky plošných spojov, porovnávajú výsledok s predvolenými hodnotami a v priebehu niekoľkých sekúnd detekujú akékoľvek nesprávne uloženia súčiastok, poruchy, skraty alebo zmeny elektrických hodnôt.

Moderné počítačom riadené skúšobné zariadenia umožňujú optimalizované testovanie prúdových zdrojov. Všetky chyby sa zaznamenávajú v čiarovom kóde v protokole o chybách.

Systémy na kľúč

Napájacie zdroje jednosmerného a striedavého prúdu s batériami používané v energetike, dráhových aplikáciách a priemysle sú vyrábané v špeciálnych, moderne vybavených priestoroch.

Systémy usmerňovačov a striedačov používané v oblastiach s možným zemetrasením musia byť navrhnuté tak, aby spĺňali osobitné požiadavky. BENNING dodáva tieto systémy v špeciálnych skriniach, ktoré sú pre tieto aplikácie testované a typovo schválené.

Modulárne servisné koncepty pre maximálnu spoľahlivosť

BENNING sa stáva partnerom podieľajúcim sa nielen na výrobe inovatívnych produktov, ale i poskytujúcim služby v oblasti servisu a údržby zariadení.

Ďalšie informácie

Brožúry
Certifikáty