ISO - Zintegrowany System Zarządzania

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011, SCC(P)-Standard

IMS Logo

Jesteś tutaj:

Zintegrowany System Zarządzania, Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Środowiskiem, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przejrzyste i jednoznaczne opisy procesów, są niezbędne w celu opracowania i wdrożenia produktów i usług. Wszystkie procesy i obowiązki są zdefiniowane, udokumentowane oraz stale monitorowane, ponadto zabezpieczane i kontrolowane poprzez Zintegrowany System Zarządzania.

Zarządzanie jakością

Zapewnienie jakości we wszystkich etapach projektowania i produkcji

W celu zapewnienia naszym klientom, rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych wymagań oraz dokładnych potrzeb, a w rezultacie osiągnięcia wysokiego stopnia zadowolenia klienta, jakość naszych produktów i usług, ma największe znaczenie.

Aby zadbać o standardy wysokiej jakości, zespół doświadczonych pracowników, odpowiada za definiowanie, koordynowanie oraz optymalizację procesów, w każdej fazie projektu i produkcji - począwszy od koncepcji projektu, poprzez opracowanie konstrukcji i wykonania, do produkcji i testów, a w razie potrzeby, również uruchomienia naszego sprzętu u klienta.

Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Certyfikat jakości ISO 9001


Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9001:2015 jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów i usług. Nasze działania, wyrażane poprzez dużą aktywność, mają na celu silne skupienie wokół klienta. Skuteczna interakcja procesów oraz ciągła poprawa i optymalizacja tychże procesów, są podstawowymi wymaganiami tego standardu jakości.

Zarządzanie środowiskiem

Certyfikat środowiskowy, zgodny z ISO 14001 oraz ISO 50001


Nasza firma posiada certyfikat zgodnie z normą EN ISO 14001:2015 oraz EN ISO 5001:2011. Konsekwentna praca nad zarządzaniem środowiskiem oraz energią, sprawia, że nasze produkty, systemy oraz procesy, są stale udoskonalane - zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i uważnego wykorzystywania zasobów.

Wzrost efektywności energetycznej, redukcja objętości i wag, to tylko niektóre z zagadnień, które są niezwykle ważne w rozwoju nowych systemów zasilania. Wysokosprawne systemy obniżają koszty eksploatacji - mniejsze i lżejsze urządzenia redukują koszty materiałów i recyklingu oraz koszty transportu i instalacji. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, jest również niezmiernie ważne dla całej działalności firmy. W celu zapobiegania wypadkom, potencjalne zagrożenia są na bieżąco badane i analizowane. Nasi pracownicy są poddawani okresowym szkoleniom, co jest standardem firmy BENNING. Pracownicy BHP stale zapewniają wsparcie poprzez udzielanie porad i przekazywanie informacji, na temat bezpieczeństwa pracy.

Nasze zewnętrzne ekipy instalacyjne, również posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty, co ułatwia współpracę z naszymi klientami. 

Więcej informacji

Broszury
Certyfikaty