Integrerat Ledingssystem (IMS – Integrated Management System)

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011, SCC(P)-Standard

ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, SCCp, KTA 1401

Du är her:

Integrerat Ledningssystem, Kvalitetsstyrning, Miljöstyrning, Arbetarskydd och Hälsoskydd

Tydliga och entydiga processbeskrivningar är viktiga för att kunna utforma och implementera produkter och tjänster. Dessa processbeskrivningar skapar insyn i vår verksamhet och reglerar ansvarsfördelningen. Alla processer och ansvarsområden definieras och dokumenteras och den kontinuerliga övervakningen och säkerställandet av dessa kontrolleras i IMS (Integrated Management System).

Kvalitetsstyrning

Kvalitetssäkring i alla produktfaser och projekt

För att erbjuda skräddarsydda lösningar som helt uppfyller våra kunders individuella önskemål och behov prioriteras kvaliteten på våra produkter och tjänster mycket högt vilket därigenom leder till hög kundnöjdhet.

För att värna om denna höga kvalitetsnivå ansvarar ett erfaret team inom vår kvalitetsstyrning för definition, samordning och efterlevnad av processer för varje fas inom projekt och vid framtagning av produkter - från konceptutveckling till produktkonstruktion och design till produktion och testning fram till leverans och vid behov även till idrifttagning av våra produkter hos kund.

Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Kvalitetsstandard ISO 9001

Certifiering enligt EN ISO 9001:2015 är en bekräftelse på hög kvalitet på våra produkter och tjänster. Vår satsning är inriktad på starkt kundfokus vilket syns i många av våra aktiviteter och processer på BENNING. En framgångsrik interaktion av processer samt kontinuerliga förbättringar och optimeringar av dessa är ett grundläggande krav för att uppnå denna höga kvalitetsnivå.

Miljöstyrning

BENNING är certifierat enligt EN ISO 14001:2015 och EN ISO 50001:2011.

Det konsekventa arbetet med vår miljö och energihushållning säkerställer att våra produkter, system och processer ständigt förbättras när det gäller att skydda miljön samt att aktsamt utnyttja våra naturresurser.

Förbättring av energieffektivitet och minskad volym och vikt är några av de åtgärder som är extremt viktiga för utvecklingen av framtidens strömförsörjningssystem och laddningsenheter. Hög energieffektivitet minskar driftskostnaden, mindre och lättare utrustning minskar material- och återvinningskostnad samt kostnad för transport och installation.

Arbetarskydd och hälsoskydd

Intensifiering av säkerhetsmedvetet beteende 

Våra anställdas hälsa och säkerhet är oerhört viktig inom alla arbetsområden i företaget. Potentiella faror undersöks och analyseras kontinuerligt av företagets arbetsmiljöorganisation för att förebygga olyckor. Våra medarbetare får regelbundet utbildning och information i frågor om arbetssäkerhet, vilket ingår i företagets utbildningspolicy. Personal i arbetssäkerhetsfrågor samt företagsläkare ger även stöd och råd inom detta område.

Ytterligare information

Broschyrer
Certifikat