Bližšie k zákazníkovi – vďaka našej celosvetovej servisnej sieti

Naše servisné a školiace stredisko sa nachádza v meste Bocholt (Nemecko). Celosvetová sieť dcérskych spoločností BENNING ponúka inštaláciu, uvedenie do prevádzky a preventívny servis na celom svete.

Servisné služby

Služby na kľúč

 • plánovanie a koncepcia
 • vývoj a projektovanie
 • inštalácia a uvedenie do prevádzky

viac…

Služby na kľúč

Služby na kľúč

Prevádzkový a preventívny servis

 • údržba a uvedenie do prevádzky
 • online monitorovanie a diaľková obsluha
 • servis po predaji

viac…

Prevádzkový a preventívny servis

Prevádzkový a preventívny servis

Flexibilné servisné zmluvy

 • flexibilný a individuálny
 • prehľad SLA

viac…

Flexibilné servisné zmluvy

Flexibilné servisné zmluvy

Školenia

 • Školenie o výrobkoch

viac…

Školenia

Školenia

Dnes, BENNING ponúka proaktívny 360° servis

 • minimalizácia výpadkov a rizík
 • minimalizácia prevádzkových nákladov
 • zaistenie potrebnej disponibility

viac...

proaktívny 360° servis

proaktívny 360° servis

24/7 hotline a monitoring

 • telefonická podpora
 • monitoring a diaľkový dohľad

viac…

24/7 hotline a monitoring

24/7 hotline a monitoring

Batériový management a výmenný servis

 • náhrada a ekologická likvidácia

viac…

Batériový management a výmenný servis

Batériový management a výmenný servis

Modernizácia a riadenie životného cyklu

 • modernizácia / retrofit
 • zvyšovanie výkonu

viac…

Modernizácia a riadenie životného cyklu

Modernizácia a riadenie životného cyklu

Opravy a modernizácia

 • on-site technický servis
 • online monitoring a diaľkový dohľad
 • opravy a zaistenie náhradných dielov

viac…

Opravy a modernizácia

Opravy a modernizácia

Nachádzate sa tu:

Proaktívny 360° servis – Zabezpečenie kontinuity prevádzkových procesov dnes a aj do budúcnosti

Prevádzkové procesy sú dnes závislé na neprerušenom napájaní, dokonca aj niekoľkosekundová strata napätia môže mať vážne dôsledky na produktivitu, povesť a ziskovosť firmy.

V štúdií spracovanej Forrester Research and Disaster Recovery Journal v roku 2010, 44% dopytovaných IT a obchodných manažérov uvádza, že najväčšie škody vznikajú prerušením prevádzky v dôsledku výpadku elektrického prúdu. Z tohto dôvodu predstavujú dostupnosť a kvalita energie najväčšie riziko pre kontinuitu prevádzkových a obchodných procesov.

Poruchy alebo výpadky elektrických sietí sú prakticky nevylúčiteľné. Každý takýto výpadok vás môže stáť čas aj peniaze, ale môžu taktiež poškodiť dobré meno firmy alebo znepokojiť zákazníkov.

Poznať riziká a proaktívne ich vylúčiť

Aby k týmto škodám nedochádzalo, potrebujeme kvalitné preventívne služby a koncepciu údržby.

Preventívny alebo proaktívny znamená, že váš systém elektrického napájania môže byť prostredníctvom vzdialeného prístupu nepretržite sledovaný a riadený. V prípade problémov stačí, často iba vzdialeným prístupom k systému zmeniť nastavenie systému alebo nahrať aktualizácie firmwaru.

Ak sa nedá zabrániť potenciálnemu problému, je možné - bez nutnosti telefonátu - v ideálnom prípade v servisnej zmluve proaktívne naplánovať výjazd servisného technika, ktorý v definovaných reakčných časoch vykoná oživenie systému.

Prečo zvoliť BENNING 360° servis?

Všeobecné výhody
nízke riziko ... vďaka proaktívnemu servisu
vyššia disponibilita ... vďaka preventívnej údržbe a servisným konceptom
žiadne navýšenie investícií / plná kontrola nákladov ... rôznorodými individuálnymi servisnými balíčkami (voliteľné) na vaše individuálne potreby
krátke reakčné doby a rýchla dostupnosť podpory ... vďaka celosvetovej servisnej sieti vo viacej než 25 dcérskych spoločnostiach
jednoduchá a zrozumiteľná komunikácia ... vďaka jedinému partnerovi pre všetky požiadavky záložného napájania
rýchly a zaistený ROI ... vďaka najvyššej disponibilite a minimalizovaním časov výpadku
Hospodárne využitie stratégií disponibility

Ucelený prístup má veľký význam pre kritické aplikácie

Často sa firmy snažia dosiahnuť s minimálnymi nákladmi najvyššiu možnú dostupnosť. Radi preto využívajú školenia vlastných zamestnancov na prevzatie základných servisných prác.

Pre spoľahlivé zaistenie prevádzky však toto väčšinou nepostačuje. Často je taktiež prehliadnuté, že využitie vlastných zamestnancov môže znamenať dlhšiu dobu vykonávania prác a tým aj vyššie osobné a ďalšie náklady.

Minimalizovať straty od začiatku, alebo im dokonca zabrániť, znamená pre firmy aktívne využitie hardwarovej a softwarovej podpory výrobcu. Pretože ako proaktívne zamedzovanie, tak aj rýchle odstraňovanie porúch sú procesne kritické procesy.

Preto aj účinná stratégia musí začínať vykonaním dôkladnej analýzy rizík. Klasifikáciou rizika, na základe už sa vyskytnutých problémov, je možné zabrániť strate príjmov alebo predpokladaným škodám. Nasledovať musí priorizácia opatrení proti týmto rizikám.

Jedine servisné stratégie, vypracované na týchto zásadách a zahŕňajúce už aj plánovanie, prevenciu a oživenie systémov, môžu viesť k úspechu a zabezpečiť kontinuálnu prevádzku.

Nutnosť zmeny dnešných servisných služieb
Súčasné situácie servisných stratégií servisné aktivity v zmysle dnešnej stratégie Priemysel 4.0
Množstvo servisných partnerov pre všetky komponenty jestvujúcej infraštruktúry integrovaný komplexný servis pre celú infraštruktúru procesne kritickej aplikácie s jedným kontaktným miestom
znižovanie systémových porúch a kratšie prestoje preventívna údržba a využitie príležitostí k optimalizácií výkonu
servisné zmluvy vztiahnuté na každé zariadenie infraštruktúry flexibilné SLA (Service Level Agreement) zamerané na individuálne riziká a prevádzkové potreby
Čo musí zahŕňať servis pre tieto stratégie?

Tieto servisné stratégie kritických aplikácií sa musia už dnes orientovať na budúce požiadavky a zahŕňať preto:

 • flexibilné možnosti a úrovne služieb, ktoré môžu byť prispôsobené tak, aby zodpovedali vášmu rozpočtu a individuálnym požiadavkám
 • centrálnu kontaktnú osobu pre jednotné globálne služby
 • rýchly prístup k odborníkom s prvotriednymi technickými znalosťami
 • vzdialený monitorovací systém pre proaktívne monitorovanie, aby sa dalo riziko prerušenia už vopred minimalizovať alebo aj eliminovať
 • prístup ku komplexnému, globálne dostupnému riadeniu opráv a managementu náhradných dielov s jasne definovanými službami pre včasnú výmenu dielov
 • vytvorenie základu, na ktorom sa môže firma postupne rozvíjať a modernizovať pre znižovanie rizík výpadkov, navyšovanie výkonu a zlepšovanie hospodárnosti

BENNING už dnes ponúka proaktívny 360° servis

Tým sú vaše procesy pripravené na dnešné aj budúce požiadavky.

 • minimalizácia rizík a prestojov:
  • dôkladnou pravidelnou údržbou
  • proaktívnou kontrolu (aj diaľkovo)
  • preventívne a proaktívne opatrenia a služby
  • rýchla reakcia v prípade problémov
 • zníženie prevádzkových nákladov:
  • performance and life cycle management
  • uplatnením Retrofitu
 • zaistenie potrebnej disponibility:
  • pružné a rozšíriteľné úrovne servisu
  • individuálna údržba a servis šitý ,,na mieru'' vašim obchodným a prevádzkovým požiadavkám

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Maintenance of power supply systems
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Spiatočná adresa
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Oddelenie: Servis / stredisko opráv
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Service & Wartung
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Ireneusz Michalczewski
tel

48502189038

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Krzysztof Drewczyński
tel

+48 22 757 36 68

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Technical Support
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 555
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Sparepart-management
tel

+46 8 623 95 13
(On weekdays: 08:00 to 17:00)

tel

+49 2871 93 553
(Evenings & weekends)

SWE BENNING Sweden AB
Return-management
address

Använd gärna vårt färdiga formular! Klicka här!

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Philip Dürr
tel

+41 44 805 75 82

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Yuriy Shchur
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia