Kilka przykładowych zastosowań z różnych dziedzin biznesu prostownika THYROTRONIC do stacjonarnych systemów akumulatorów

THYROTRONIC
Prostownik do stacjonarnych systemów akumulatorów

 • bezpieczny
 • niezawodny
 • wytrzymały
 • ekonomiczny
Czytaj więcej ...
Szafka prostownika THYROTRONIC i 10-calowy wyświetlacz dotykowy

THYROTRONIC

Solidny i niezawodny, wypróbowany i przetestowany

Bateryjne systemy zasilania prądem stałym przez wiele dziesięcioleci okazały się wyjątkowo niezawodnymi i bardzo ekonomicznymi zasilaczami rezerwowymi. Niezawodność rezerwowego zasilacza bateryjnego zależy od jakości użytego akumulatora oraz niezawodności działania prostownika.

Firma BENNING opracowała serię prostowników THYROTRONIC do wszechstronnego zastosowania z akumulatorowymi zasilaczami prądu stałego (patrz rys. 2). Oprócz dużej niezawodności oferują także możliwość kompleksowej sygnalizacji stanu pracy i różnorodne funkcje monitorowania systemu.

 

Niezawodny w trudnych warunkach środowiskowych
 • Zbudowany z niewielu niezawodnych komponentów
 • Odporne mechanicznie i elektronicznie, przystosowane do trudnych warunków środowiskowych
 • Nowoczesna koncepcja budowy i okablowania
 • Najnowocześniejsza technologia DSP
 • Automatyczna charakterystyka ładowania sterowana temperaturowo
 • Pełna izolacja galwaniczna
 • Wysoka jakość mocy wyjściowej
 • W pełni sterowany trójfazowy mostek tyrystorowy, 6-impulsowy (standard) lub  12-impulsowy (opcja)
Zastosowanie do wszystkich technologii akumulatorów

Prostowniki THYROTRONIC pracują z elektronicznie sterowaną charakterystyką wyjściową (charakterystyka IU zgodna z DIN 41773) (patrz rys. 6) i nadają się do stosowania z akumulatorami ołowiowymi i NiCd oraz innymi nowoczesnymi technologiami akumulatorowymi.

Przebieg charakterystyk IU zgodnie z DIN 41773
Różnorodność funkcjonalna
 • różne moduły sygnalizacyjne i monitorujące
 • Nadaje się do wszystkich technologii akumulatorów
 • Ładowanie wyrównawcze i wstępne
 • Praca równoległa kilku prostowników z aktywnym
 • lub pasywny podziałem obciążenia
 • Automatyczny i programowalny test obwodu baterii
 • Automatyczny test pojemności baterii
 • Kompensacja rezystancji obwodu
 • Wyświetlanie pozostałej żywotności baterii

Seria prostowników THYROTRONIC – Zbudowana z niezawodnych komponentów

Schematy THYROTRONIC
Schematy THYROTRONIC
Prostownik THYROTRONIC w widoku zewnątrznym i wnętrzenym
Prostownik THYROTRONIC w widoku zewnątrznym i wnętrzenym

Funkcje sygnalizacji i monitoringu

Signalling and monitoring modules

Wyświetlacz dotykowy THYROTRONIC 10“ z diagramem synoptycznym
Wyświetlacz dotykowy THYROTRONIC 10”
Nowoczesny wyświetlacz dotykowy z intuicyjną obsługą poprzez interfejs użytkownika zoptymalizowany przez firmę BENNING
 
Rozszerzony widok podstawowy wyświetlacza THYROTRONIC z przodu
Rozszerzony wyświetlacz podstawowy THYROTRONIC
Wyposażony w wyświetlacz i jednostkę sterującą (LCD i przyciski) oraz dowolnie konfigurowalny wyświetlacz statusu
Podstawowy wyświetlacz THYROTRONIC w widoku z przodu
Wyświetlacz podstawowy THYROTRONIC
Wyświetlacz i jednostka sterująca z wyświetlaczem LCD i przyciskami
 
 

Wszystkie dostępne wartości pomiarowe mogą posiadać ustawione progi alarmowe wraz z możliwością komunikacji o błędach. Swobodnie definiowane wartości graniczne mogą powodować wysyłanie komunikatów o błędach lub ostrzeżeniach w zależności od ustawień użytkownika. Wyświetlacz i jednostka sterująca wbudowana w przednie drzwiczki obudowy prostownika służy do wprowadzania wartości granicznych oraz do potwierdzania i wizualizacji komunikatów. Opcjonalnie system może być wyposażony w 10-calowy ​​wyświetlacz, dotykowy który wyznacza zupełnie nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i czytelności.

Funkcje monitorowania:

 • Monitorowanie sieci zasilającej
 • Monitorowanie napięcia akumulatora i wyjść prądu stałego
 • Monitorowanie temperatury
 • Monitorowanie przepięć i spadku napięcia

Zastosowanie

Zasilacze DC z podtrzymaniem bateryjnym oparte na serii prostowników THYROTRONIC doskonale nadają się do:

Dostawcy energii i operatorzy sieci
Bezpieczne I niezawodne w działaniu

Idealne dla elektrowni i stacji elektroenergetycznych

 • Odporne mechanicznie i elektronicznie, przystosowane do trudnych warunków środowiskowych
 • Bezpieczny w działaniu
  • Izolacja galwaniczna
Zakłady przemysłowe
Niezawodny i ekonomiczny

Wytrzymały do ​​zastosowań przemysłowych

 • Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
 • Bezpieczny w działaniu
  • Izolacja galwaniczna
 • Wysoka jakość mocy wyjściowej
 • Wytrzymały i ekonomiczny
Przemysł wydobyczy i petrocheminczny
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Do trudnych warunków środowiskowych

Zbudowany z niezawodnych komponentów, szczególnie odpowiedni do:

 • Przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego
 • Instalacji górniczych
Szpitale
Bezpieczeństwo procesów krytycznych

Solidny system prostownikowy do ochrony infrastruktury krytycznej

 • Odporny mechanicznie i elektronicznie
 • Bezpieczny w działaniu
  • Izolacja galwaniczna
 • Wysoka jakość mocy wyjściowej
 • Nadaje się do wszystkich technologii akumulatorów
Transport
Solidny i bezpieczny

Niezawodny, idealnie nadaje się do:

 • Systemów kolejowych
 • Lotnisk
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Prostownik do stacjonarnych systemów akumulatorowych

 • Bezpieczny
 • Niezawodny
 • wytrzymały
TEBECHOP SE

Systemy prostownikowe i przetwornice DC w technologii modułowej

 • skalowalne, solidne i ekonomiczne
 • dobrze przystosowane do wymagań przemysłowych
Jedna osoba kontaktowa dla całego projektu
BENNING – Jedna osoba kontaktowa przez cały cykl życia produktu
 • Otrzymujesz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i długoterminowe korzyści z bezpośredniego połączenia z firmą BENNING jako producentem.
 • Jakość wyprodukowana w Niemczech
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Zintegrowany System Zarządzania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Do pobrania

Informacje na temat naszych systemów prostownikowych THYROTRONIC

Opcje
 • 10-calowy wyświetlacz dotykowy
 • analogowe mierniki pomiarowe
 • komunikacja poprzez MODBUS, IEC 61850 i wiele innych
 • szafy bateryjne / szafy dystrybucyjne
 • Wewnętrzny i zewnętrzny licznik energii
 • Zewnętrzne skrzynki załączania baterii (opcja Ex-d / Ex-de)
 • Diody odsprzęgające
 • Monitorowanie zwarcia doziemnego
 • Praca równoległa z aktywnym podziałem mocy lub bez podziału mocy
Dlaczego układy prostownikowe THYROTRONIC wykorzystują pracę równoległą w trybie gotowości?

Żywotność akumulatorów kwasowo-ołowiowych i niklowo-kadmowych można zmaksymalizować, jeśli są one w stanie spoczynku w stanie naładowanym. Ten stan spoczynku akumulatorów jest osiągany, gdy prostownik przejmuje zasilanie obciążenia, a akumulator jest obciążany tylko w przypadku awarii sieci lub dużego obciążenia udarowego. Ten tryb pracy nazywany jest pracą równoległą w trybie gotowości.

W przypadku awarii zasilania sieciowego system akumulatorów przejmuje bez przerwy zasilanie podłączonych obciążeń. Po przywróceniu zasilania sieciowego akumulator jest automatycznie ładowany.

Z jakich charakterystyk ładowania korzysta prostownik?

Jeżeli akumulator jest bardzo mocno rozładowany, prostownik pracuje najpierw w zakresie prądowym  charakterystyki IU, gdzie prąd ładowania jest różnicą między prądem znamionowym prostownika a prądem obciążenia.

Po osiągnięciu ustawionego napięcia wyjściowego następuje przejście do ładowania stałonapięciowego (zakres U).

Przyspieszone ładowanie uzyskuje się poprzez przełączenie charakterystyki z ładowania podtrzymującego (np. 2,23 V/Z dla akumulatorów ołowiowych) na ładowanie przyspieszone (np. 2,4 V/Z dla akumulatorów ołowiowych).

Po pełnym naładowaniu akumulatora nadal będzie on pobierał prąd ładowania buforowego, który wynosi od 0,3 mA do 1 mA na 1 Ah pojemności akumulatora.

Jak zachowuje się prostownik THYROTRONIC w odniesieniu do wahań napięcia wyjściowego, napięcia sieciowego i częstotliwości sieciowej?

Napięcie wyjściowe jest utrzymywane na stałym poziomie z odchyleniem ± 0,5% w zakresie obciążenia od 0% do 100% prądu urządzenia.

Wahania napięcia sieciowego o ± 10 % i wahania częstotliwości sieciowej o ± 5 % są kompensowane.

Test obwodu baterii

Obwód baterii systemu zasilania można przetestować w zadanym cyklu. Funkcję testowania można  to włączyć w menu. W tym celu napięcie wyjściowe prostownika jest obniżane do nastawialnej wartości, np. 1,9 V/ogniwo na krótki okres czasu. Powoduje to minimalne rozładowanie akumulatora na krótki czas.

Równocześnie sprawdzane jest napięcie akumulatora. Jeśli pozostaje powyżej ustawionej wartości, obwód akumulatora jest OK. Jeśli spadnie poniżej wartości granicznej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Błąd obwodu akumulatora” i załączy się dioda LED oraz przekaźniki alarmowe.

Test pojemności baterii

W teście pojemności baterii, podobnie jak w teście obwodu baterii, napięcie wyjściowe prostownika jest obniżane, a akumulator rozładowywany stałym prądem. Podczas tego testu rejestrowane są krzywe napięcia i prądu w czasie i porównywane z wartościami podanymi w arkuszu danych producenta. Wyniki tego testu obejmują pozostałą pojemność systemu baterii i wynikające z tego wskazanie pozostałej pracy przy aktualnym obciążeniu.
Jeśli ustawione parametry krańcowe zostaną naruszone podczas testu, odpowiednia dioda LED i przekaźnik zbiorczej sygnalizacji awarii wskazują błędną procedurę testu. Po zakończeniu testu prostownik automatycznie przełącza się z powrotem na ładowanie normalne lub ładowanie podtrzymujące.

Alternatywnie, aktualny stan akumulatora można zweryfikować przez częściowe rozładowanie przy aktualnie stosowanym prądzie obciążenia.

Kompensacja rezystancji linii

Spadek napięcia na linii między prostownikiem a baterią można skompensować wprowadzając długość i przekrój linii. Zapewnia to, że system akumulatorów jest zasilany prawidłowym napięciem, nawet jeśli kable przyłączeniowe akumulatora są długie.

Programowalna automatyczna ładowarka

Jeżeli napięcie akumulatora spadnie na skutek awarii zasilania sieciowego lub innej okoliczności do tego stopnia, że ​​prostownik pracuje w ograniczeniu prądu dłużej niż 30 sekund po rozpoczęciu ładowania, układ automatycznie przełącza się na charakterystykę ładowania przyspieszonego. Po osiągnięciu napięcia ładowania (granicy napięcia) i spadku prądu poniżej 90% następuje aktywacja etapu czasowego. Po upływie ustawionego czasu (od 0 do 48 godzin) system automatycznie przełącza się z powrotem na ładowanie buforowe.

Funkcja automatycznego ładowania jest regulowana i może być aktywowana lub dezaktywowana w zależności od potrzeb.
Ręczne ładowanie, ręczne przełączanie i ładowanie podtrzymujące można aktywować w dowolnym momencie z wyświetlacza urządzenia.

Przełączenie rodzaju ładowanie można zablokować zewnętrznym stykiem lub stałą zworką na sterowniku (np. zewnętrzny czujnik wodoru w akumulatorni).

Alternatywnie, jako opcja oferowany jest ręczny przełącznik wyboru ładowania/ładowania podtrzymującego.

Ładowanie wyrównawcze / Ładowanie początkowe

Ładowanie wyrównawcze można włączyć z poziomu wyświetlacza. W tym celu na wyświetlaczu można ustawić wartość napięcia i ograniczenie prądu.
Należy pamiętać, że przed aktywacją tego trybu pracy należy sprawdzić obciążenia pod kątem ustawionej wartości napięcia i w razie potrzeby odłączyć je, aby uniknąć ich uszkodzenia przez wysokie napięcie.

Włączenie ładowania wyrównującego uruchamia czasomierz, który po upływie zaprogramowanego czasu (0 - 48 godzin) automatycznie przełącza się z powrotem na ładowanie buforowe. Przełączenie na ładowanie wyrównawcze można zablokować zewnętrznym stykiem lub stałą zworką na sterowniku.

Podział prądu przy połączeniu równoległym

Gdy kilka prostowników jest połączonych równolegle w połączeniu z opcją pracy równoległej, obciążenie rozkłada się symetrycznie na wszystkie podłączone i włączone prostowniki.
Bez opcji pracy równoległej podział obciążenia zależy w dużej mierze od impedancji linii.
Zaleca się stosowanie diod odsprzęgających z prostownikami połączonymi równolegle.

BENNING to Twój partner w sprawie niezawodnych prostowników i systemów zasilania bateryjnego wszelkiego rodzaju. Skontaktuj się z nami już teraz.

Kontakt

Twoja osoba kontaktowa

Skąd pochodzisz? Wybierz kraj pochodzenia z poniższej listy, aby szybko znaleźć swoją osobistą osobę kontaktową.

BENNING Spółki zależne - Wybierz potencjalne kontakty, klikając jego flagę.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Vasylkiv Bogdan
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Oleksii Sribnyi
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia