BENNING Etikai Kódex

Ön itt van:

BENNING Etikai Kódex

Előszó

Minden vállalat alapvető kötelezettsége annak az államnak és társadalmi környezetnek a keretfeltételeit betartani, amelyben és amelyért működik. Egy gyorsan változó világban, ahol egyre nagyobb a versenynyomás, egyre nehezebb egyértelmű referencia pontokat találni a vállalat és a rábízott alkalmazottak számára. Ezért ezzel az Etikai Kódexszel szeretnénk törvényeken és szabványokon alapuló kötelező általános viselkedési irányelveket (a jelen „Etikai Kódex”) létrehozni és alkalmazni a vezetők és az alkalmazottak számára.

A jelen Etikai Kódexszel dokumentálni akarjuk az alapvető hozzáállásunkat és meg akarjuk határozni az általánosan kötelező érvényű szabályokat magunk számára az üzleti céljaink megfogalmazása valamint azok gyakorlati megvalósítása tekintetében.

Ezek az alapelvek fogják meghatározni a vezetői munkánkat.

 

1 Hatály

A jelen Etikai Kódex vonatkozik a BENNING vállalat valamennyi alkalmazottjára. Különösen érvényes kötelezettség a BENNING vezető beosztású alkalmazottai számára Németországban és külföldön.

A jelen Etikai Kódex betartását kell kezdeményezni a beszállítóink és az értéklánc további tagjai felé is azért, hogy elfogadják és elismerjék a saját keretfeltételeik és működésük területén.

 

2 Vállalati elvek

Tevékenységünk alapcélja biztonságos és jó minőségű foglalkoztatás garantálása megfelelő bérezéssel a lehető legtöbb ember számára. Ezért a vállalatunk létének, egészséges működésének és sikerének a megőrzése és elősegítése az elsődleges célja valamennyi tevékenységünknek.

Teljesíteni akarjuk a társadalmi és politikai kötelezettségeinket a gazdasági területünkön, az érintett közösségekben és országokban élő emberek irányába, valamint az üzleti tevékenységünk helyszínéül szolgáló országokban élők felé. Törvényes és elismert üzleti gyakorlatot folytatunk, és betartjuk a tisztességes verseny szabályait. Elutasítjuk a vonatkozó ENSZ1 egyezményben meghatározott korrupciót és megvesztegetést, valamint a tisztességtelen előnyszerzést a vállalatban elfoglalt pozíció kihasználása révén.

A törvényi előírások és szabványok rendelkezései mellett ügyfeleink elvárásainak teljesítése és érdekeinek védelme is a célunk és irányelveink része. A BENNING vállalati filozófiájának a gyakorlati megvalósítása, a munkabiztonság- és egészség, a környezetvédelem valamint a termékeink és szolgáltatásaink minősége abszolút elsőbbséget élvez.

 

3 Alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása

Termékeink sikereinek az alapja motivált dolgozók foglalkoztatása a vállalat minden szintjén. Ezért az alkalmazottak jogainak és méltóságának a tiszteletben tartása a legnagyobb prioritást élvezi. Ebben vonatkozásban az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata2 képezi a tevékenységünk alapját. Ez az alábbiakat foglalja magában:

 • kényszermunka és gyermekmunka tilalma;
 • megfelelő bérezés a vonatkozó törvények és előírások szerint;
 • az alkalmazottak védelme fizikai, pszichológiai és szexuális zaklatással szemben;
 • megkülönböztetés-mentes bánásmód valamennyi alkalmazottal szemben;
 • alkalmazotti jogok tiszteletben tartása.

 

Az emberi jogok mellett valamennyi alkalmazott biztonságát is nagyon komolyan vesszük. Ez az alábbiakat foglalja magában:

 • munkabiztonság garantálása a veszélyforrások megszüntetése és a konkrét baleset megelőzési szabályzatok betartása révén;
 • rendszeres oktatás az alkalmazottak számára a biztonságos munkavégzés és viselkedés vonatkozásában;
 • munkaügyi szabványok betartása a maximálisan engedélyezett munkaórák tekintetében.

 

4 Ügyfélkiszolgálás

Az ügyfelek befektetési és vásárlási döntései jelentik gazdasági tevékenységeink folytatásának előfeltételeit. Az ügyfeleket csak akkor érdeklik a termékeink és szolgáltatásaink, ha igényeiket teljesítjük. Ennek az eléréséhez el kell ismernünk, hogy az ügyfeleink elégedettsége a minőség legfontosabb fokmérője. Megkíséreljük elérni a lehető legjobb összhangot az ügyfelek igényei / elvárásai és az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások között.

A tevékenységeinket költség tekintetében az üzleti szempontok alapján határozzuk meg annak érdekében, hogy hosszú távon versenyképesek maradjunk. Ki kell azonban aknáznunk minden lehetőséget a költség-hatékonyabb gyártás és szolgáltatás érdekében a vonatkozó szabályok és rendelkezések keretein belül.

 

5 Minőség

Az a szándékunk, hogy a BENNING vállalat a minőség szinonimája és garanciája legyen. Ennek érdekében minden érdekeltnek a lehető legjobban kell teljesítenie feladatait és kötelességeit. Amikor minőségre törekszünk, semmit sem bízunk a véletlenre. Ezért mindig a technika és a tudomány legújabb állását vesszük figyelembe a termékeink fejlesztésének és munkafolyamataink kialakításának alapjaként. Ezenkívül a legújabb technológiákra figyelünk azért, hogy a minőség fogalma minden tekintetben integrálódjon, pl. a termékfejlesztés, termék megvalósítás és a termék gyakorlati alkalmazásának a felügyelete tekintetében.

Mindenkor megfelelünk az EN ISO-9001 és –14001 szabványok előírásainak, valamint a termékbiztonságra és folyamatok megbízhatóságára vonatkozóan konkrétan meghatározott minőségügyi és mérnöki szabványoknak.

 

6 Környezeti felelősség

Ipari gyártó szervezetként elfogadjuk a környezet iránti felelősségünket. Ezért az alábbiakat kell tennünk:

 • tovább javítani a (természeti) erőforrások megőrzését termékeink gyártása során;
 • figyelemmel lenni a maximális energiahatékonyságra termékeink fejlesztése során;
 • már a tervezési és koncepciós szakaszban arra törekedni, hogy tiszta és szennyezésmentes környezetet biztosítsunk és tartsunk meg és folyamatosan csökkentsük a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét;
 • megérteni és elfogadni a munkabiztonsági és munkaegészségügyi, környezetvédelmi és minőségirányítási, valamint vezetői feladatokat és kötelezettségeket.

 

7 Kommunikáció és adatokkal kapcsolatos titoktartás

Partnerségen alapuló nyitott kommunikációra törekszünk mind a vállalaton belül az alkalmazottak és a feletteseik között, mind a vállalaton kívül, pl. ügyfelekkel, beszállítókkal és állami hatóságokkal. Törekednünk kell azonban a titoktartásra a vállalati titkok és partnereink üzleti információi tekintetében. A dokumentumokat és adatokat elzárva kell tartani.

A vállalaton belül kapott információk és szerzett tapasztalatok nem használhatók ki olyan mértékben, amely ellentétes a vállalat érdekeivel, illetve nem tehetők hozzáférhetővé esetleges versenytársak számára a vállalat tagjai vagy harmadik felek által.

Be kell tartani a BDSG (német szövetségi adatvédelmi törvény)  5.§-át, beleértve a védett személyes adatok felfedésének vagy felhasználásának vagy harmadik felek számára elérhetővé tételének a tilalmát, kivéve amennyiben ez a vonatkozó törvényi előírások betartásának részét képezi..

 

8 Megvalósítás és érvényesítés

A jelen Etikai Kódex vállalatvezetés általi jóváhagyása után a BENNING cég valamennyi alkalmazottja köteles megtenni minden megfelelő és indokolt lépést a jelen Etikai Kódexben leírt elvek és értékek megvalósítása és alkalmazása érdekében. Jogszerű kérés esetén engedélyezett lényeges intézkedések felfedése harmadik személyek számára azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogyan biztosítjuk a fenti intézkedések elvi szintű megvalósítását.

1ENSZ korrupció elleni egyezménye (2003)

2ENSZ 217 A III határozat (1948)